Orta Doğu Teknik Üniversitesi - Orta Doğu Teknik Üniversitesi Hastanesi Dış Bölümü - Orta Doğu Teknik Üniversitesi Gastroenteroloji

+ Yorum Gönder
Öğretim ve Üniversiteler Bölümünden Orta Doğu Teknik Üniversitesi - Orta Doğu Teknik Üniversitesi Hastanesi Dış Bölümü - Orta Doğu Teknik Üniversitesi Gastroenteroloji ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Hasan
  Özel Üye
  Reklam

  Orta Doğu Teknik Üniversitesi - Orta Doğu Teknik Üniversitesi Hastanesi Dış Bölümü - Orta Doğu Teknik Üniversitesi Gastroenteroloji

  Reklam  Orta Doğu Teknik Üniversitesi - Orta Doğu Teknik Üniversitesi Hastanesi Dış Bölümü - Orta Doğu Teknik Üniversitesi Gastroenteroloji

  Forum Alev
  Orta Doğu Teknik Üniversitesi - Orta Doğu Teknik Üniversitesi Hastanesi Dış Bölümü - Orta Doğu Teknik Üniversitesi Gastroenteroloji

  Orta Doğu Teknik Üniversitesi - Orta Doğu Teknik Üniversitesi Hastanesi Dış Bölümü - Orta Doğu Teknik Üniversitesi Gastroenteroloji - Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kampüsü Orta Doğu Teknik Üniversitesi Hakkında
  Orta Doğu Teknik Üniversitesi ya da kısaca ODTÜ (İngilizce: Middle East Technical University, kısaca METU), 15 Kasım 1956 tarihinde, zamanın Türkiye Cumhuriyeti başbakanı Adnan Menderes ve Karayolları Genel Müdürü Vecdi Diker tarafından[12] Ankara'da[9] kurulan bir devlet üniversitesidir. 2009 yılına kadar 90.000'in üzerinde mezun veren üniversite, İngilizce eğitim vermektedir.
  Üniversitenin misyonu, öğretim, araştırma ve toplum hizmetleri etkinliklerini evrensel standartlarda yürüterek, toplumun ve insanlığın toplumsal, kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik gelişimi için bilgiye ulaşmak, bilgiyi üretmek, uygulamak, yaymak ve bu bilgilerle donatılmış bireyler yetiştirmek, temel ilkeleri ise bilimsel yaklaşım, akademik özgürlük, disiplinlerarası yaklaşım, yaşam boyu eğitim, nitelikli insan yetiştirme, öğrenciye destek, toplumla iletişim ve katılımcı yönetimdir.

  Kuruluş


  Üniversite yerleşkesinin girişinde bulunan Bilim Ağacı.
  ODTÜ, Türkiye ve diğer Orta Doğu ülkelerinin kalkınmalarına katkıda bulunmak, özellikle fen bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında çalışan yetiştirmek üzere 15 Kasım 1956 tarihinde "Orta Doğu Yüksek Teknoloji Enstitüsü" adıyla eğitime başlamıştır. Üniversitenin "Kuruluş ve Hazırlıkları Hakkındaki 6887 Sayılı Yasa" 29 Ocak 1957 tarihinde yürürlüğe girmiştir. ODTÜ'nün özel durumunu belirleyen ve tüzel kişiliğine kavuşturan 7307 sayılı "Kuruluş Yasası" ise 27 Mayıs 1959 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kanunun ODTÜ'nün kuruluşu ve amacıyla ilgili maddeleri şöyledir.
  Madde 1: Gençliğin eğitimini temin etmek, araştırmalar yapmak ve bu kanun hükümleri dahilinde idare edilmek üzere Ankara'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi adı ile hükmi şahsiyeti haiz bir üniversite kurulmuştur.
  Madde 2:
  Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin gayeleri şunlardır:
  Muayyen evsafı haiz Türk gençlerine, bilhassa ilmi, teknik ve mesleki sahalarda ve fakat bunlara inhisar etmeksizin umumiyetle İngiliz dilinde ileri bir öğretimi temin edecek geniş imkanlar tanımak.
  Diğer memleketlerin evsafı haiz gençlerine, müracatleri ve talebe olarak kabul edilmeleri üzerine mümasil imkanlar temin etmek.
  Türkiye ve Orta-Doğu'nun kaynaklarının inkaşafına ve iktisadi meselelerinin halline bilhassa ehemmiyet verilmek üzere, Türk Milletine ve diğer milletlere fayda sağlayacak araştırmalar yapmak.
  Hakikatı aramaya ve insanlığın bilgisini artırmaya matuf temel araştırmalar yapmak.
  Üniversite ilk açıldığı yıllarda Kızılay'da Emekli Sandığı'na ait bir bina ile TBMM yakınlarında bulunan barakalarda eğitim vermiş, 1963 yılında bugün hizmet verdiği alana taşınmıştır.

  İlk yıllar

  Orta Doğu Teknik Üniversitesi, bu yıl, kuruluşunun onuncu yıldönümünü kutlayacaktır. Halen, 18 ülkeden gelen 4000'in üstünde öğrencinin eğitim gördüğü Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin bundan beş yıl önce ancak 500 öğrencisi vardı. Öğrencilerin çoğunluğunu Türkler teşkil etmekle beraber, yüzlerce Pakistanlı, İranlı ve Arap, bir İsrailli 20 Amerikan, 2 İngiliz öğrenci de orada eğitim görmektedir. Üniversitenin öğretim dili İngilizce'dir.
  he London Times, 13 Mayıs 1966
  27 Mayıs Darbesi'nin ardından, ODTÜ Mütevelli Heyeti üyesi olan Adnan Menderes tutuklanmış, üniversitennin kapatılacağı düşüncesi yayılmıştır. Darbe'den sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin Adnan Menderes'in eseri olduğunu ileri sürerek kapatılmasını isteyen Milli Birlik Komitesindeki diğer cuntacı arkadaşlarına karşı çıkan Kurmay Albay Sami Küçük, bu üniversite'nin eğitim faaliyetlerine devamını sağlamıştır. Ağustos 1960'ta ODTÜ Mütevelli Heyetinin görevine son veren 43 sayılı yasa yürürlüğe girmiş ve bundan 10 gün sonra ODTÜ'nün ilk Türk rektörü olarak Prof. Dr. Turhan Feyzioğlu atanmıştır. Feyzioğlu'nun gelmesiyle birlikte ODTÜ, bir Türk üniversitesi niteliğine sahip olmuş ve Türkiye'deki yasa ve hukuk sistemine uyum sağlamıştır.  1960 döneminde ODTÜ'nün iç yazışmaları Türkçe olarak yapılmaya başlanmış ve ilk kez yönetmelikler çıkarılmıştır.
  Ekim 1960'da 147'ler olayı olarak anılan Askeri yönetimin 147 öğretim üye ve yardımcısını üniversitelerden uzaklaştırma kararını protesto etmek için birçok rektör ve öğretim üyesi görevlerinden istifa etmişlerdir. Turhan Feyzioğlu'nun istifası kabul edilmemiş ve Feyzioğlu Ocak 1961 tarihine kadar üniversitenin rektörlük görevini yürütmüştür.
  ODTÜ ilk mezunlarını 1960 Haziran ayında vermiştir. Bu dönemde Makine Mühendisliği Bölümü'nden 11 ve Mimarlık Bölümü'nden 19 öğrenci toplam 30 kişi mezun olmuştur
  1963 yılının eylül ayında gibi Mimarlık Fakültesi binası tamamlanmış ve 1 Ekim 1963 yılında yeni kampüs öğretime açılmıştır. Böylece 63-64 öğretim yılının başlangıcında üniversitenin büyük bir bölümü yeni kampüse taşınmıştır.
  Son dönem
  1994 yılında ODTÜ, Türkiye'nin ilk web sayfasını açmıştır. 1996 yılında 40. yılını kutlayan üniversitenin, 2000 yılında Kuzey Kıbrıs'ta Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsü açılmıştır. 2005 yılında ODTÜ Bilim ve Teknoloji Müzesi hizmete girmiştir.[20] Üniversite, 2009 yılına kadar 90.000'in üzerinde mezun vermiştir.
  Ankara Büyükşehir Belediyesi, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 42. maddesinin 1. fıkrası gereğince, ODTÜ içindeki 45 kaçak yapının her birine 40 bin TL olmak üzere, toplam 1 milyon 800 bin TL para cezası kesti. Belediye, kaçak yapıların mevzuata uygun hale getirilmemesi durumunda yıkılmasına karar verdi.

  Akademik profil

  Üniversitede yaklaşık 2200 öğretim elemanı ile 21.000 öğrenciye eğitim verilmektedir. Üniversite Giriş Sınavları'nda ilk 1000'de yer alan öğrencilerin üçte birinden çoğu bu üniversiteyi tercih eder. ODTÜ öğrencilerinin %40'tan fazlası yüksek lisansa devam etmektedir. 2008 ÖSS'de ilk SAY2 kategorisinde 10.000'e giren öğrencilerin 957'si, EA2 kategorisinde ilk 10.000'e giren öğrencilerin 972'si ODTÜ'yü tercih etmiştir. Üniversitede 2008'de 1381 yabancı uyruklu öğrenci eğitim görmektedir. Öğretim elemanı başına 21.9 öğrenci düşer. 2008-2009 eğitim öğretim yılında üniversite öğrencilerinin 2294'ü, yani %13.9'u doktora, %21.9'u yüksek lisans öğrencisidir.
  Üniversite 2007 yılında TÜBİTAK projelerine 85 milyon TL civarında kaynak ayırmış, ve Türkiye'deki üniversiteler arasında birinci olmuştur. ODTÜ'nün ardından en çok payı ayıran İstanbul Teknik Üniversitesi'nin projelere ayırdığı kaynak ise yaklaşık 20 milyon TL'de kalmıştır. Üniversite, 2004-2008 yılları arasında TÜBİTAK tarafından desteklenen projelere 84.4 milyon TL harcamıştır. Bu oranla 2004-2008 yılları arasında öğretim elemanı başına düşen TÜBİTAK proje bütçesi 1.161.000 TL olmuştur.
  Üniversite 2000'de 390, 2001'de 489, 2002'de 473, 2003'te 548, 2004'te 606, 2005'te 656, 2006'da 678, 2007'de 729 yayınla Türkiye'deki üniversiteler arasında birinci olmuştur. 2007'de fakülte başına yayın sıralamasında 0.95 oranla Türkiye'deki üniversiteler arasında 5. olan üniversite, yabancı öğrenci oranlarında yine Türkiye'deki üniversiteler arasında 1. olmuştur
  2006'da ÖSS'de ilk 100'den 9 kişi, ilk 500'den 108 öğrenci kabul eden ODTÜ,2008 ÖSS'de ilk 100'den 24, ilk 500'den 65 öğrenci kabul etmiştir.
  ODTÜ, Türkiye'de öğretim üyesi başına düşen makale sayısı sıralamasında ön sıralarda yer almaktadır.

  Üniversiteye kabul

  ODTÜ her yıl yüz binlercelise son sınıf öğrencisi ve mezununun Türkiye'deki devlet ve vakıfüniversitelerine girebilmek adına girdiği Öğrenci Seçme Sınavı sonuçlarına göre ön lisans ve lisans düzeyinde öğrenci kabul etmektedir. Bu sınavda dereceye girenlerin birçoğu eğitim yaşamlarını ODTÜ'de sürdürmeye karar vermiştir. ODTÜ 2009 yılı kontenjanlarına 3157 öğrenci alacağını ilan etmiştir.
  ODTÜ'ye giren öğrenciler, üniversitenin öğretim dilinin İngilizce olmasından dolayı, üniversite hayatının ilk eğitim döneminin başında İngilizce yeterlilik sınavına girmek zorundadır.[13] Üniversite tarafından yapılan İngilizce'de yeterlilik sınavından 59.50 ve üzeri not alanlar bölümlerine geçmeye hak kazanırken, sınavda geçersiz not alan öğrenciler İngilizce hazırlık programına alınırlar. Yine üniversite belirli koşulları sağlaması koşuluyla üniversite dışındaki TOEFL ve türevi sınavlardan alınan notlarla, öğrencilerin bölümlerine geçmesine olanak tanımaktadır.


  Üniversite yapısı

  Fakülte ve enstitülerin kuruluş yılları

  Fakülte/Enstitü Yıl

  Mimarlık Fakültesi 1957

  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1957

  Mühendislik Fakültesi 1957

  Fen Edebiyat Fakültesi 1959

  Eğitim Fakültesi 1982

  Uygulamalı Matematik Enstitüsü 2002

  Enformatik Enstitüsü 1996

  Deniz Bilimleri Enstitüsü 1975

  Fen Bilimleri Enstitüsü 1981

  Sosyal Bilimler Enstitüsü 1982


  Fakülte ve bölümler

  Üniversite bünyesinde 5 fakülte ve bu fakültelerde 34 bölüm vardır.[34] Bunlar:
  Mimarlık Fakültesi ve bu fakülteye bağlı, Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümleri,

  Fen Edebiyat Fakültesi ve bu fakülteye bağlı Biyoloji, Kimya, Tarih, Matematik, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Felsefe, Fizik, Psikoloji, Sosyoloji ve İstatistik bölümleri,
  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve bu fakülteye bağlı İşletme, Ekonomi, Uluslararası İlşkiler, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümleri,
  Eğitim Fakültesi ve bu fakülteye bağlı Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Eğitim Bilimleri Bölümü, İlköğretim Bölümü, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi bölümleri,

  Mühendislik Fakültesi ve bu fakülteye bağlı Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği,Çevre Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Metalurji, Maden Mühendisliği, Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği bölümleridir.
  Üniversitenin Kuzey Kıbrıs Kampüsü'nde Kimya Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği,Makine Mühendisliği, Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği, İktisat, İşletme, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, İngilizce Öğretmenliği, Psikoloji bölümleri vardır. Bu kampüsteki bölümlerle birlikte toplam bölüm sayısı 41'dir.
  Bunlara ek olarak, Uygulamalı Matematik Enstitüsü, Enformatik Enstitüsü, Deniz Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü olmak üzere beş enstitü, bir Meslek Yüksek Okulu, Yabancı Diller Yüksek Okulunun altında; Temel İngilizce Bölümü, Modern Diller Bölümü ve Akademik Yazı Merkezi olmak üzere 3 bölüm ve Rektörlüğe bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren, Türk Dili Bölümü ve Güzel Sanatlar ve Müzik Bölümü mevcuttur.


  Yönetim

  Fakülteler:

  Fen-Edebiyat Fakültesi

  Dekan: Cüneyt Can

  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

  Dekan: Yaşar Eyüp Özveren.

  Eğitim Fakültesi

  Dekan: Meral Aksu.

  Mühendislik Fakültesi

  Dekan: Zafer Dursunkaya.

  Mimarlık Fakültesi

  Dekan: Haluk Pamir.

  Enstitüler:

  Fen Bilimleri Enstitüsü

  Müdür: Canan Özgen.

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Müdür: Sencer Ayata.

  Enformatik Enstitüsü

  Müdür: Nazife Baykal.

  Deniz Bilimleri Enstitüsü

  Müdür: Ferit Bingel.

  Uygulamalı Matematik Enstitüsü

  Müdür: Ersan Akyıldız. 2. 2
  Hasan
  Özel Üye

  --->: Orta Doğu Teknik Üniversitesi - Orta Doğu Teknik Üniversitesi Hastanesi Dış Bölümü - Orta Doğu Teknik Üniversitesi Gastroenteroloji

  Reklam  Okullar:

  Meslek Yüksek Okulu

  Müdür: Ayşen Yılmaz.

  Yabancı Diller Yüksek Okulu

  Müdür: Hüsnü Enginarlar

  Akademik yıl

  ODTÜ'de akademik yıl iki yarıyıldan oluşmaktadır. Akademik yılın birinci dönemi genellikle eylül ayının son haftasında başlamakta ve ocak ayının ortasında tamamlanmaktadır. İkinci dönem, şubat ayının ortasında başlamakta ve haziran ayının ortasında sona ermektedir. Üniversitede dönem derslerini içeren yaz okulu ve uluslararası öğrencilere hitap eden dersler içeren Uluslararası Yaz Okulu da bulunmaktadır.

  Simge

  ODTÜ simgesi.  ODTÜ simgesi birbirine dönük iki ay ve bu aylarin içindeki birbirine dönük iki yarım daireden oluşur. Simgedeki renkler kırmızı ve beyazdır. Simgededeki yarım daire ve ay şekilleri Orta Doğu ülkelerinin çoğunun bayraklarında bulunan aylari temsil eder. İç içe iki daireyse doğu-batı uygarlıkları ile bunların ilişkisini yansıtmaktadır.
  Eşit çaplı iki dairenin merkezleri arasındaki uzaklık daire çapının beşte biridir (D/5). Renkli basımda bayrak kırmızısı kullanılır ve karşıdan bakıldıgında içi dolu kırmızı ay solda bulunur.

  Yerleşke

  Yerleşke alanı 4.500 hektar (45,76 km²), orman alanı ise 3.043 hektar (30,40 km²) büyüklüğündedir ve Ankara merkezinden 20 km uzaktaki Eymir Gölü'nü de içine almaktadır. ODTÜ'nün ana yerleşkesinden ve şehirdeki belli merkezlerden buraya otobüs seferleri yapılmaktadır.
  Yerleşkede 6000 öğrenci sığalı yerleşimler, alışveriş için çarşı, bankalar, postane ve yiyecek-içecek alınabilecek yerler vardır. Yerleşkede ayrıca, çeşitli spor etkinliklerini yürütebilmek için kapalı spor salonları, tenis kortları, futbol sahaları, koşu yolları, olimpik kapalı yüzme havuzu, açık yüzme havuzu gibi yapılar bulunmaktadır. Yerleşke dışında, yerleşkeye 30 km uzaklıkta olan ODTÜ'nün Elmadağ yapıları ve Bursa Uludağ'da, yazın tırmanma ve dağcılık sporunun, kışın ise kayak etkinliklerinin yapılabileceği yapılar bulunmaktadır.Türkiye'nin ilk üniversite yerleşkesi olan yerleşke,[39] Meltem Cansever tarafından Türkiye'nin Kültür Mirası 100 Mimari Şaheser arasında gösterilmiştir.

  Yurtlar

  ODTÜ yerleşkesi içinde toplam 18 yurt, 3 konukevi vardır. Yurtların bulunduğu bölgede spor alanları, kapalı ve açık yüzme havuzu, spor salonları, futbol, basketbol sahaları, topluluklar barakası ve tenis kortları bulunmaktadır. Bundan başka kampüste alışveriş merkezi ve banka şubeleri ile internet erişimi bulunmaktadır. Yurtlarla kent merkezi arasında ulaşım, 07:00-24:00 saatleri arasında dolmuş ve belediye otobüsleri ile yapılmaktadır. Ayrıca belli saatlerde yurtlardan bölümlere dönüşümlü servis yapılmaktadır.
  Yurtlara, ailesi Ankara dışında yaşayan öğrenciler başvurabilir. Yurtlarda kalan öğrencilerin en geç 23:30'da yerleşkede olmaları gerekir. Yurtlara son giriş saati 24:00'dır.  Çok çeşitli spor olanaklarının bulunduğu üniversitede öğrenciler spor etkinliklerine değişik düzeylerde katılabilirler. Etkin sporcular ya da ilgilendikleri spor dallarında kendini geliştirmek isteyen öğrenciler, danışman desteğiyle, çalıştırıcı gözetiminde çalışabilirler. Ayrıca, her öğrenci spor etkinliklerine bireysel olarak katılabilir.
  ODTÜ arazisinin içerisinde bulunan Eymir Gölü ve çevresi, ODTÜ öğrencilerinin kürek, balık avlama, piknik yapma gibi etkinlikleri için uygun bir ortam oluşturmaktadır. Öğrenciler yerleşkeye 30 km. uzaklıktaki Elmadağ ODTÜ Kayak Tesisleri'nden ve Uludağ Eğitim, Spor ve Dinlenme Tesisleri'nden yararlanabilirler.

  Doğal yaşam

  Üniversitenin merkez yerleşkesi, Ankara-Eskişehir Otoyolunda bulunmaktadır. Yerleşkesi çevresi 1960'lı yıllardan başlayarak ağaçlandırılmıştır.
  Yerleşke sınırları içinde Eymir Gölü bulunmaktadır. Gölün çevresi de, üniversite çalışanları ve öğrenciler tarafından ağaçlandırılmıştır. Üniversitenin su gereksinimi, Eymir Gölü çevresindeki derin su kaynaklarından sağlanmaktadır.

  Kütüphane ve müzeler

  ODTÜ Kütüphanesi 1957 yılında, küçük bir birikimle açılmıştır. Kütüphanenin çağdaş anlamda örgütlenmesi için Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün Amerikan uzmanı Natelle Isley 1958 yılında Kütüphane Müdürü olarak atanmıştır.
  2006 yılı verilerine göre ODTÜ Kütüphanesi; 343.677 basılı kitap, 32.000 elektronik kitap, 165.196 ciltli dergi, 1475 basılı dergi aboneliği, 24.355 elektronik dergi aboneliği, 14.925 yüksek lisans ve doktora tezi ile geniş bir koleksiyona sahiptir

  Üniversite, ODTÜ Müzesi olarak da bilinen ODTÜ Tarih Müzesi ve ODTÜ Bilim ve Teknoloji Müzesi adlarında iki müzeye sahiptir. Bunlardan ODTÜ Tarih Müzesi, ağırlıklı olarak yerleşkeden çıkan buluntulardan oluşmaktadır.
  Bu müze Türkiye'nin ilk üniversite müzesidir. Müzenin üç sergi alanı bulunmaktadır. Birinci katta, etnografik eserlerle Frig nekropolü buluntuları, asma katta ise Yalıncak ve Koçumbeli buluntuları sergilenmektedir. Müze giriş katı ise, sergi salonu, yönetim birimleri, saklama odaları ve servis alanlarına ayrılmıştır.

  Üniversiteye bağlı diğer müze ise 2003 yılında kurulan ODTÜ Bilim ve Teknoloji Müzesi'dir.Müzenin amacı M.Ö. 7000 yılından beri Anadolu'da gelişen teknolojinin tarihini belgelemek ve günümüz teknolojisini sergilemektir Eski başbakanlardan Bülent Ecevit, ilkokul öğrenciliğinden bu yana yaklaşık 70 yıldır kullandığı Erika marka tarihî daktilosunu Ekim 2003'de ODTÜ Bilim ve Teknoloji Müzesi'ne armağan etmiştir.

  Anıtlar, heykeller ve büstler

  Üniversite kampüsünde onlarca büst, heykel ve anıt bulunmaktadır. Bunların en ünlüleri 1965 yılında yerleşkeye konulmak üzere açılan Atatürk Anıtı Yarışmasında sonucu ilk ikide yer alan projeler olan ve bugün Fizik Bölümü'nün karşısında bulunan Atatürk Anıtı ile Karakaya Kapısı önünde bulunan Bilim Ağacı'dır. Bunların dışında fakülte eğitim bölgesi ile yurtlar bölgesi arasında kalan ve Devrim Stadyumu'nun önünde bulunan heykel ve Üçlü Amfide bulunan Soyut Heykel gibi birçok heykel bulunmaktadır.
  Kampüste birçok ünlü bilim adamına ait büst bulunmaktadır. Bunlar arasında Albert Einstein,[51] Mimar Sinan[52] gibi alanında ünlü birçok isim vardır.

  Öğrenci toplulukları


  2003'te gerçekleştirilen Bahar Festivali.

  Kampüste kültürel ve toplumsal alanlarda projeler üreten 76 öğrenci topluluğu vardır. Öğrenci toplulukları her yıl konserler, sergiler, gösteriler, film gösterimleri, festivaller, şenlikler, kültür haftaları ile konferans, sempozyum, kongre, seminer, panel ve gezileri içeren Arkeoloji Haftası, Çağrı Haftası, Sinema Günleri, Toplam Kalite Yönetimi Seminerleri, Role Playing Oyunları Turnuvası, Uluslararası Bahar Şenliği, Uluslararası Çağdaş Dans Festivali, Uluslararası Klasik Gitar Festivali, Bilim Kurgu ve Fantezi Şenliği, Dünya Uzay Partisi-Yuri Gecesi, Robot Günleri, Tiyatro Şenliği, Rock Şenliği gibi etkinlikler düzenler.
  Bu öğrenci topluluklarına örnek olarak 1989'da kurulan Bilgisayar Topluluğu ile 1992'de kurulan Avrasya Topluluğu sayılabilir.

  Teknokent

  Türkiye'nin ilk bilim ve araştırma parkı olan ODTÜ-Teknokent için çalışmalara 1980'li yılların sonunda başlanmıştır. Birleşik Devletler ve Birleşik Krallık başta olmak üzere dünya örnekleri incelenmiş, konunun önemine yönelik kamuoyu oluşturulmaya çalışılmıştır. 1996 yılında Dünya Bankası-TTGV işbirliği ile uluslararası bir konsorsiyuma hazırlatılan fizibilite çalışması, ODTÜ'yü, üniversitenin araştırma gücü, sanayi ile işbirliği potansiyeli ve yerleşkenin konumu gibi faktörler ile Ankara'da kurulacak bir bilim parkı için uygun görmüştür. 2001'de Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmiştir. Bu Yasa ile Türliye'de üniversiteler önceliğinde bilim ve araştırma parklarının kurulması teşvik edilmiş ve bu amaçla başta vergisel muafiyetler olmak üzere çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. ODTÜ Teknokent bugün yaklaşık 80.000 m² kapalı alanla hizmet vermektedir.[55]
  26 Ocak 2008 tarihinde ODTÜ'de bit çarpışma laboratuvarı açılmıştır. Türkiye'nin bu alandaki ilk laboratuarı niteliğinde olan ODTÜ - BİLTİR Merkezi, akademik çalışmaların yanı sıra otomotiv sanayinin AR-GE çalışmalarında da test ve mühendislik hizmetleri sunmaktadır.

  Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi

  Ana madde: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu
  ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Güzelyurt ilçesi'nde kurulmuş bir kampüstür. Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin daveti üzerine, her iki ülkenin hükümetleri ve ODTÜ Rektörlüğü arasında 2000 yılında imzalanan üçlü-protokol ile başlatılan bir yükseköğretim projesidir. Bu üçlü-protokol, 2001 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi ve KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde onaylanarak uluslararası anlaşma statüsü almış, ve 2003 yılında KKTC Cumhuriyet Meclisi'nce çıkarılan kuruluş yasası ile de ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü özel tüzel kişilik kazanmıştır. ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü, akademik ve idari bakımdan bütünüyle ODTÜ Senatosu, ODTÜ Yönetim Kurulu ve ODTÜ Rektörlüğü'ne bağlı bir yapı içinde faaliyet göstermektedir.

  Önemi

  Üniversite, 1966 yılında Türkiye'de merkezi bilgisayar sistemi kuran ilk üniversite olmuş, 1968 yılında kampüs içi kazı bulgularını sergileyen arkeoloji müzesi açmış, 1987'de Türkiye'de teknopark girişimini başlatması, 1993'te ilk kez Türkiye'nin İnternet bağlantısını gerçekleştirmesi gibi birçok yeniliği gerçekleştirmiştir.

  İnternet Ülke Alan Kodu

  Türkiye'nin İnternet Ülke Alan Kodu olan .tr, 1991 yılından beri ODTÜ tarafından yönetilen nic.tr kurumunca verilmektedir..tr alan adı işlemleri için gerekli olan politika ve prosedürler, 1991-1998 yılları arasında, ODTÜ-Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nca oluşturulmuş ve uygulanmıştır.
  Nic.tr kurumunun amacı mevcut kurallar dahilinde:
  .tr uzantılı alan adı başvurusunda bulunan yurt içi/yurt dışı tüm kurum, kuruluş ve kişilerin, alan adı başvurularını değerlendirmek ve uygun olan başvuruların tahsis işlemlerini sonuçlandırmak,
  Mevcut alan adları ile ilgili gerekli olan veya talep edilen idari, mali ve teknik işlemleri gerçekleştirmek,
  Tüm alan adı işlemleri sırasında telefon, mesaj ve e-posta aracılığı ile destek vermektir.

  Uluslararası ODTÜ Robot Günleri

  İlki 2002 yılında gerçekleştirilen Uluslararası ODTÜ Robot Günleri, geleneksel bir boyut almıştır. Bu organizasyon, Türkiye'nin ilk robot yarışmasına ev sahipliği yapar. Organizasyon'da 8 farklı dalda yarışmalar düzenlenir. ODTÜ Robot Günleri'nde yarışmaların yanı sıra seminerler ve gösteriler düzenlenir. ODTÜ Robot Topluluğu tarafından düzenlenen organizasyon, robotları ve robot teknolojilerini toplum kesimlerine tanıtmak, işlevleri ve kullanım alanları hakkında bilgiler sunmak, robotlara ilgi duyanlar arasında köprüler kurulmasını sağlamak gibi çeşitli amaçlarla düzenlenir.

  Projeler

  Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, 2009 yılında Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti ve ODTÜ ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nin 2010'da Dubai'de ihtiyaç duyulan bölümler üzerine araştırma yapması için gerekli temaslarda bulundu. 2011'deyse Dubai'de bir kampüs açılması planlanıyor.


  ODTÜ mezunlarından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat.

  Önemli mezunlar
  Orta Doğu Teknik Üniversitesi mezunları
  50 yılı aşkın süredir eğitim öğretime devam eden ODTÜ birçok önemli mezun vermiştir. Üniversite mezunları arasında müzisyenler, diplomatlar, CEO'lar, yazarlar ve daha birçok meslek dalından kişiler bulunur.

  Gazeteci Can Dündar

  Emin Çölaşan,

  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat,

  Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ali Babacan,

  Dış ticaretten sorumlu eski devlet bakanı Kürşad Tüzmen

  ..
+ Yorum Gönder

Hızlı Cevap Hızlı Cevap


:
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi