Teklif Mektubu Örneği

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Teklif Mektubu Örneği ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Teklif Mektubu Örneği

 2. 2
  Asya
  Bayan Üye

  Cevap: TEKLİF MEKTUBU

  ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA
  Keçiören/ANKARA
  Teklif Sahibinin
  Adı Soyadı/Firma Unvanı, Uyruğu :
  Tebligat Adresi :
  T.C Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) (1) :
  Bağlı Olduğu Vergi Dairesi ve Vergi Numarası :
  Telefon ve Faks Numarası :
  E-Mail Adresi (varsa) :
  Teşekkülünüzce 23/08/2012 tarihinde ihalesi yapılacakolan 27 (yirmiyedi) adet ağır hizmettipi santrifüj çamur pompası işine ait ihale dokümanını oluşturan bütün belgeler tarafımızdan incelenmiş,okunmuş ve herhangi bir ayrım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabuledilmiştir. İhaleye ilişkin olarak aşağıdaki hususları içeren teklifimizinkabulünü arz ederiz.1-Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin olarak teklif alma şartnamesinde tekliffiyata dahil olması öngörülen bütün masraflar teklifimize dahildir. 2- Teklifimiz ihale tarihinden itibaren 60(Altmış) takvim günü geçerlidir.3- Aldığınızherhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığınızı kabulediyoruz.4- İhalekonusu işle ilgili olmak üzere Teşekkülce yapılacak/yaptırılacak diğer işlerde,Teşekkülün çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içindeolmayacağımızı taahhüt ediyoruz.5- Yukarıda yer alan faks numarama tebligat yapılmasını kabul ediyorum.(2)6-İhale konusu işin tamamını aşağıdakibirim fiyat cetvelinde belirtilen her bir iş kalemiiçin teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden KDV hariç...,(yalnız.....)bedel karşılığında yapmayı kabul ve taahhüt ederiz. Saygılarımızla.
  Adı Soyadı / Ticaret Unvanı
  Kaşe ve İmza (3)
  __________________________________________________ _________________(1) İsteklininTürk vatandaşı gerçek kişi olması halinde, 11 rakamdan oluşan T.C. kimliknumarası yazılacaktır.
  (2) İstekli faks numarasına tebligatyapılmasını kabul etmiyorsa bu maddeye “Faksnumarama tebligat yapılmasını kabul etmiyorum.” yazacaktır.
  (3) Teklifvermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır. Ortak girişim olarak teklifverilmesi halinde, teklif mektubu bütün ortaklar veya yetki verdikleri kişilertarafından imzalanacaktır.
+ Yorum Gönder

Hızlı Cevap Hızlı Cevap


:
teklif mektubu örneği,  teklif mektubu örnekleri,  teklif mektubu nasıl hazırlanır,  teklif mektubu nasıl yazılır,  teklif nasıl hazırlanır
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 4 kişi