Göz ile ilgili Deyimler Ve Anlamları

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Göz ile ilgili Deyimler Ve Anlamları ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi


 2. 2
  Asel
  Özel Üye

  Cevap:
  Göz Ile Ilgili Deyimler Ve Anlamları

  İçinde göz kelimesi geçen deyimler ve anlamları  *açlıktan gözü (gözleri) dönmek (kararmak)
  çok acıkmak: “Bu akşam açlıktan gözü dönmüş bir hâlde bir evin mutfağına girmişti.” -S. F. Abasıyanık.

  *ağzını açıp gözünü yummak
  öfke ile, sonunu düşünmeden ağzına gelen bütün ağır sözleri söylemek: “Fakat bu inat, Emine’nin çenesini açmış; kızın ne kadar kusuru varsa babasından geldiğini söylerken, Tevfik’e ağzını açmış, gözünü yummuştu.” -H. E. Adıvar.

  *alıcı gözüyle bakmak
  inceden inceye gözden geçirmek: “Şimdiye kadar pek alıcı gözüyle bakmamıştı.” -S. F. Abasıyanık.

  *Arap uyandı (Arap’ın gözü açıldı)
  geçen bir olaydan ders alındığını anlatan bir söz.

  *ayrıcalık gözetmek
  ayrıcalık tanımak: “Annem, babam çocuklar arasında hiçbir ayrıcalık gözetmezlerdi.” -A. Erhat.

  *baş göz etmek
  hlk. evlendirmek: “Oğullarının artık normal bir yaşam süreceğini sanan anne baba ona güzel de bir kız bularak baş göz etmişler.” -A. Ümit.

  *başım gözüm üstüne
  belirtilen istekleri içtenlikle yapmayı kabul etmeyi anlatan bir söz.

  *başını gözünü yarmak
  bir işi kötü yapmak, bir işi istenildiği gibi yapmamak.

  *(bir işi) gözü yememek
  bir işi yapacak güç ve yeteneği kendinde bulamamak.

  *(bir kadın bir erkekte) gözünü açmak
  kadın ilk cinsel ilişkiyi o erkekle kurmuş olmak.

  *(bir şey birinin) gözünde olmamak
  herhangi bir üzüntü veya zor durum dolayısıyla o şeye değer verecek durumda bulunmamak.

  *(bir şey) gözüne ilişmek
  birdenbire, istemeden görmek: “Tam kapı yanında bir sütçü dükkânı gözüme ilişti.” -R. H. Karay.

  *(bir şey) gözünü almak
  1) şiddetli ışık sebebiyle gözü iyi göremez duruma getirmek; 2) mec. aşırı biçimde etkilenmek.

  *(bir şeyde) gözü olmak
  bir şeyi ele geçirmek isteği beslemek: “Allah bilir, milletvekilliğinde de gözü vardır.” -H. Taner.

  *(bir şeyde) gözü olmamak
  1) bir şeye sahip olmayı istememek; 2) heves beslememek, fazla önem vermemek: “Giyinip kuşanmakta, gezip tozmakta gözüm yok.” -R. N. Güntekin.

  *(bir şeyden) gözünü ayırmamak
  bir şeye sürekli olarak bakmaktan kendini alamamak: “Ateşoğlu, bir yandan da gözlerini deniz yüzüne gelen ve yüzde suyu fokurdatan hava habbelerinden ayırmıyordu.” -Halikarnas Balıkçısı.

  *(bir şeye) gözü gitmek
  bir şeyi istemeden görmek, elinde olmayarak bakmak.

  *(bir şeye) gözü (gözleri) takılmak
  dikkati çeken bir şeyden bakışlarını ayıramamak: “Gözleri başka bir sahifenin ortalarına takıldı.” -P. Safa.

  *(bir şeye) gözünü yummak
  görmezlikten gelmek.

  *(bir şeye) … gözüyle bakmak
  yerine koymak: Kardeş gözüyle bakmak.

  *(bir şeyi) gözü gibi sakınmak (saklamak veya esirgemek)
  bir şeye aşırı ilgi göstermek, önemle bakıp korumak: “Doğru, hakları vardı, koskoca sandalıyla da beraber gömemezdiler ama çok sevdiği, gözü gibi esirgediği ağlarıyla gömebilirlerdi.” -S. F. Abasıyanık.

  *(bir şeyi) gözü gibi sevmek
  pek çok sevmek.

  *(bir şeyin) gözü kör olsun
  tkz. 1) bazı zorunlu durumlarda zararı istemeyerek kabullenmeyi anlatan bir söz; 2) gereksinim duyulan şeyin yokluğunda söylenen bir söz: Paranın gözü kör olsun.

  *(bir şeyin) gözünü çıkarmak
  1) beceriksizce davranmak, zarara uğratmak; 2) tkz. iyisi dururken en kötüsünü seçmek.

  *(bir yerde) gözünü açmak
  o yerde olduğunun farkına varmak.

  *birbirinin gözünü çıkarmak
  kıyasıya dövüşmek.

  *birbirinin gözünü oymak
  aralarında aşırı geçimsizlik olmak.

  *(birinden) gözü su içmemek
  güvenmemek: “Azarlayıp adam olmazsın sen nafile… Gözüm hiç su içmiyor senden.” -O. Kemal.

  *(birine) fena gözle bakmak
  kötü niyetini anlatır biçimde bakmak.

  *(birine) gözdağı vermek
  sonradan verilecek bir ceza ile korkutmak, yıldırmak, tehdit etmek, caydırmaya çalışmak: “Sarhoş ağabeyi, parası pulu ile gözdağı vermeye kalktı onlara.” -N. Cumalı.

  *(birine) gözünün üstünde kaşın var dememek
  birinin her davranışını hoş görmek.

  *(birini) görüp gözetmek
  korumak, yardım etmek, mukayyet olmak.

  *(birini) gözü ısırmak
  bir kimseyi tanıyacak gibi olmak.

  *(birini) gözüm görmesin
  “bana görünmesin, yüzünü görmek istemem” anlamında kullanılan bir söz.

  *(birini veya bir şeyi) gözü görmez olmak
  artık ona değer vermemek.

  *(birini veya bir şeyi) gözü kesmek
  bir işi yapabilme konusunda kendisine veya başkalarına güvenmek: “Şimdi Murat dağlarında eğlenirim, beni bulmak istersen adamlarının da gözü keserse oraya yolla.” -T. Buğra.

  *(birini veya bir şeyi) gözü kesmemek
  1) bir işi yaparken kendine veya başkalarına güvenmemek; 2) beğenip seçememek: “Kendi iyle otuzu geçtiği hâlde isteyenler arasında kendine uygun birisini gözü kesmediği için evlenmemişti.” -N. Cumalı.

  *(birini veya bir şeyi) gözü tutmak
  güvenmek, beğenmek: “Bu genç çocukla bu üstü başı oldukça eski ihtiyar adamı gözü tutmamıştı.” -N. Hikmet.

  *(birinin bir şey) gözünü bağlamak
  doğruyu bulamaz, düşünemez duruma getirmek.

  *(birinin) gözlerine mil çekmek
  birinin gözlerini kızgın mille kör etmek.

  *(birinin) gözü önünde
  yanında, yakınında: “Çocukluğundan beri onun bir siniri de aydınlıkta başkasının gözü önünde uyumaktı.” -R. N. Güntekin.

  *(birinin) gözüne girmek
  sevgi ve ilgisini kazanmak: “Tevfik Bey’in gözüne girdiğini de etraflıca anlattı.” -T. Buğra.

  *(birinin) gözünü açmak
  görüşünü değiştiren bilgi vermek, uyarmak.
 3. 3
  Ziyaretçi
  Göz önemli bir organdır ve onun üzerine yazılan deyim ve atasözleri de güzel dir+ Yorum Gönder

Hızlı Cevap Hızlı Cevap


:
göz kelimesi geçen deyimler,  content
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 6 kişi