Belediyenin halka verdiği hizmetler nelerdir

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Belediyenin halka verdiği hizmetler nelerdir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Belediyenin halka verdiği hizmetler nelerdir

 2. 2
  Hakan
  Administratör

  Cevap: a) imar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, evlendirme, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50 000’i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.

  b) okul öncesi eğitim kurumları açabilir; devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekanların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir, bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir.
  şeklinde sayılmıştır.
  ayrıca kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahalli müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapma veya yaptırma gibi genel bir görev verilmiştir.

  bunların topluma birçok yararı vardır.
 3. 3
  Ziyaretçi
  Şimdiki belediyelerin çarpık yerleşmeleri önleme amaçlı yaptığı çalışmaları canı gönülden destekliyorum 4. 4
  Ziyaretçi
  teşekkürler çok yardımcı oldunuz bana

 5. 5
  Ziyaretçi
  süper çok sevdim

 6. 6
  Ziyaretçi
  Çooook teşekkür ederim

+ Yorum Gönder

Hızlı Cevap Hızlı Cevap


:
belediyenin verdiği hizmetler,  belediye hizmetleri nelerdir,  belediyenin hizmetleri nelerdir,  belediyelerin halka verdiği hizmetler,  belediyelerin verdiği hizmetler
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 13 kişi