Çevremizdeki insanların meslekleri nelerdir

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Çevremizdeki insanların meslekleri nelerdir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Çevremizdeki insanların meslekleri nelerdir

 2. 2
  Forumacil
  Özel Üye

  Cevap: çevremizdeki insanların meslekleri nelerdir


  çevremizdeki insanların meslekleri nelerdir hakkında bilgi  TANIM

  Çalıştığı eğitim kurumunda; öğrencilere eğitim ve öğretim teknikleri ile ilgili eğitim veren kişidir.  GÖREVLER

  Öğretmenlik meslek bilgisi dersleri ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.

  Öğretmenlik meslek bilgisi dersleri öğretmeni, bu program çerçevesinde,

  - Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapar,

  - Kendisine ayrılan ders saatlerinde planını uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır,

  - Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır,

  - Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,

  - Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,

  - Alanı ile ilgili gelişmeleri izler, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur,

  - Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar,

  - Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

  OTOBÜS ŞOFÖRÜ (KAPTAN)


  TANIM

  Ülke içinde ve dışında otobüsle seyahat etmek isteyen insanları rahat ve güvenli bir şekilde istedikleri yere götüren kişidir.  GÖREVLER

  - Otobüs hareket etmeden önce firma yetkililerinden yolcuların listesini alır,

  - Listedeki yolcuların yerlerini alıp almadıklarını kontrol eder ve ettirir,

  - Otobüsü trafik kurallarına uyarak sürer,

  - Belirli yerlerde yolcuların ve eşyaların indirilmesini sağlar,

  - Otobüsün bakımını düzenli olarak yapar ve yaptırır,

  - Otobüste görev yapan diğer kişilerin çalışmalarını denetler, aralarında eşgüdümü sağlar,

  - Gerektiğinde ilkyardım hizmeti verir.


  HAKİM (YARGIÇ)

  TANIM

  Devlet ile birey arasında veya bireylerin kendi aralarındaki veya iki idare arasındaki anlaşmazlıklar ile kamu düzenini bozan suçlara ilişkin konuları, Anayasaya, Kanunlara ve hukuka uygun olarak inceleyen, vicdani kanaatine göre ve bağımsız olarak karar veren kişidir.  GÖREVLER

  Hakimler (Yargıçlar) iki gruba ayrılır: Devletle vatandaşlar ve kamu kuruluşları arasında çıkan uyuşmazlıkları inceleyen ve karara bağlayanlara idari yargı hakimi, vatandaşlar arasında çıkan uyuşmazlıklarla ilgili karar verenlere adli yargı hakimi denir. Her iki grup hakim de aşağıdaki görevleri yürütür.

  - Kendisine gelen dava konusu dosyayı inceler,

  - Davacı ve davalı taraflar ile onların avukatlarını, tanıkları ve bilirkişileri dinler,

  - Sunulan bilgi ve belgeleri alır, dava dosyalarına ekler ve bunları değerlendirir,

  - Ceza davalarında Cumhuriyet Savcısı, mağdur,sanık ve tanıkları dinler,

  - Kanıtlar ve verilen ifadeler ile yürürlükteki kanunlar ışığında, dava hakkında hüküm verir
  HEMŞİRE


  TANIM

  Bireyleri; hastalıklardan korunma yolları konusunda bilgilendiren, beden veya ruh sağlığının bozulması halinde hekim tarafından verilen tedaviyi uygulayan, hasta bakımını planlayan, uygulayan, denetleyen ve izleyen kişidir  GÖREVLER

  - Hastayı kabul eder ve muayeneye hazırlar,

  - Hasta bakımını yaparken, solunum, beslenme, boşaltım, hareket ve uygun pozisyon, uyku, dinlenme, uygun giyim, temizlik vb. temel insan ihtiyaçlarını dikkate alır ve uygulama yapar,

  - Acil durumlarda ilk yardım tedavisi yapar,

  - Hasta için öngörülen tedaviyi uygular, takip eder ve düzenli olarak hastaya verilecek ilaçları temin eder, enjeksiyon yapar, serum takar, ameliyat yaralarını temizler, bandajlar, tansiyon ve vücut ısısını ölçer,

  - Ameliyathanede fiziksel ortamı hazırlar, ameliyat ekibine yardımcı olur,

  - Hastaların genel durumları hakkında yazılı rapor tutar,

  - Ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetlerinin yürütülmesi, bulaşıcı hastalıklardan korunma ve istatistiki bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesinde görev alır.  İTFAİYECİLİK VE YANGIN GÜVENLİĞİ TEKNİKERİ


  TANIM

  Bir itfaiye teşkilatının üyesi olarak, yangınlara karşı önlem alınmasını sağlayan ,yangın söndürme ve yangından can ve mal kurtarma çalışmalarında bulunan, yangın dışında doğal afetler sonucu meydana gelen olaylarda arama, kurtarma ve ilkyardım müdahaleleri yapan kişidir.  GÖREVLER

  - Yangınlara karşı önlem alınmasını sağlar,

  - Yangına yol açabilecek nedenlerin araştırılması faaliyetlerinde bulunur,

  - Yangın sırasında canlıların veya eşyaların yangın yerinden dışarıya çıkarılmasını sağlar,

  - Yangın yerinden kurtarılan kişilere gerekirse ilkyardım müdahalesinde bulunur,

  - Ağır yaralı kişilerin, kişiye zarar verilmeyecek şekilde taşınmasını sağlar,

  - Sel, deprem, fırtına gibi doğal afetler sonucu meydana gelen olaylarda arama ve kurtarma çalışmalarında bulunur,

  - Yaklaşılması veya girilmesi için özel teçhizat gereken yerlerde mahsur kalan canlıların kurtarılmasını sağlar,

  - İtfaiye erleri arasındaki koordinasyonu sağlar.  DİŞ HEKİMİ

  TANIM

  Diş sağlığının korunması, diş ve ağız boşluğu hastalıklarının tedavisi için gerekli çalışmaları yapan kişidir.  GÖREVLER

  - Hastanın şikayetlerini dinleyip, ayna ve sort ile ağzını muayene eder,

  - Gerekirse röntgen filmi çeker, inceler ve hastalığı teşhis eder,

  - Tedavisi olanaklı olan dişleri tedavi eder,

  - Tedavisi olanaklı olmayan dişleri anestezi yaparak çeker,

  - Apseli diş için reçete yazar,

  - Çekilmiş dişlerin yerine köprü ve protezle yenilerini takar,

  - Kanal tedavisi yapar,

  - Ağız ve diş eti hastalıklarını tedavi eder,

  - İnsanlara, ağız sağlığı, temizliği ve ağız bakımı konularında bilgi verir, tavsiyelerde bulunur 3. 3
  Ziyaretçi
  Doktor, Mühendis, Elektrikçi, Mobilyacı 4. 4
  Ziyaretçi
  Doktor
  Mühendis
  Polis
  Avukat
  Hemşire

+ Yorum Gönder

Hızlı Cevap Hızlı Cevap


:
çevrenizdeki kişiler hangi meslekleri yapıyor,  çevremizdeki meslekler,  çevremizdeki insanların meslekleri nelerdir,  çevremizde yaşayan insanların meslekleri ile ilgili araştırma yapma,  çevremizde yaşayan insanların meslekleri ile ilgili araştırma
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 15 kişi