Evrendeki varlıklar arasında nasıl bir düzen ve uyum vardır

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Evrendeki varlıklar arasında nasıl bir düzen ve uyum vardır ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi


 2. 2
  HARBİKIZ
  Bayan Üye

  Cevap: evrendeki varlıklar arasında nasıl bir düzen ve uyum vardır
  Her şeyin bir yapanı, bir yaratıcısı vardır. Her resmin bir ressamı, her heykelin bir heykeltıraşı olduğu gibi bu muhteşem evrenin de bir yaratanı vardır.
  Yazı tahtasında veya bilgisayar ekranında anlamlı bir cümle veya bir çocuk resmi gördüğünüzü varsayın. Ne düşünürsünüz? Bunu biri, yazmış veya çizmiş olmalı, değil mi? Yediğimiz yemekler ve giydiğimiz giysiler tesadüfen veya kendiliğinden meydana gelmiş olabilir mi? Ya binlerce bitki ve hayvan türleri, milyonlarca gezegen, uçsuz bucaksız evren! Bunları yaratan bir güç olmalı. O da sonsuz güç sahibi olan Yüce Allah’tır. Kur’an’da Rûm suresinin 8. ayetinde bu konuya şöyle dikkat çekilmiştir: “…Allah, gökler ile yeri ve ikisi arasındakileri ancak hak ve hikmete uygun olarak ve belirli bir süre için yaratmıştır…”
  Allah’ın yarattığı evrende bir düzen vardır. Evren, üzerinde yaşadığımız dünya ile tüm yıldız ve gezegenleri içine alan varlıklar bütünüdür. İçinde yaşadığımız doğayı gözlemlediğimiz ve üzerinde düşündüğümüz zaman, varlıklar arasında bir denge, düzen ve uyum olduğunu anlarız.
  Varlıklar amaçsız yaratılmamıştır. Her varlığın bir yaratılış amacı ve görevi vardır. Sâd suresinin, 27. ayetinde bu konuya şöyle değinilmiştir: “Biz göğü, yeri ve ikisi arasındakileri boş yere yaratmadık…”
  Doğadaki varlıklar arasında bir uyum vardır. Güneş ve ay, belli bir düzen içinde hareket eder. Bu gerçek, Kur’an’da şöyle ifade edilmiştir: “Güneşi parlak bir ışık (kaynağı) ve ayı aydınlık kılan ve yılların sayısını bilesiniz, (zamanı) ölçebilesiniz diye ona evreler koyan odur. Bunların hiçbirini Allah, bir anlam ve amaçtan yoksun yaratmış değildir. (Allah) bilmek isteyen bir topluluk için ayetlerini ayrıntılı olarak (işte böyle) açıklıyor.” (Yûnus suresi, 5. ayet.)
  Akarsular, göller, denizler, dağlar, ovalar, vadiler, karada ve denizlerdeki binlerce canlı, çeşit çeşit sebzeler, meyveler, doğaya eşsiz bir güzellik katar. Bu güzelliklerin meydana gelmesinde, yaşamasında suyun ve yağmurun önemli bir rolü vardır. Bu durumun Allah’ın koyduğu belli bir ölçü ve düzene bağlı olduğu bir ayette şöyle dile getirilmiştir: “Gökten uygun bir ölçüde yağmur indirdik ve (faydalanmanız için) onu yeryüzünde tuttuk…” (Mü’minûn suresi, 18. ayet.) İnsan ve hayvanların yaşaması için gerekli olan her şey doğada yeterli miktarda vardır.
  Doğada canlı ve cansız pek çok varlık bulunmaktadır. İnsan, hayvan, bitki, toprak, su, hava bunlardan birkaçıdır. Dünya, Allah tarafından canlıların yaşayabileceği biçimde yaratılmıştır. Dünya; suyu, havası ve toprağıyla insanlar ve diğer canlılar için ideal bir ortamdır. 3. 3
  Ziyaretçi
  Allah evrende yarattığı her varlığı belirli bir ölçü içinde, özenle yaratmıştır. Bu nedenle Allah’ın yarattığı varlıklarda güzellik, ölçü, uyum ve denge vardır. Bu konuda Yüce Allah Kur’an’da şöyle buyurmaktadır. “ Biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık” (Kamer suresi, ayet 49)

  Ayrıca Allah, evrendeki yarattığı her varlığa yapacağı işe uygun yapı, biçim, özellik ve yetenek vermiş; boş ve yersiz hiçbir şey yaratmamıştır. Bu konuda Yüce Allah Kur’an’da şöyle buyurmaktadır. “Güneşi ışıklı, ayı da parlak kılan, yılların sayısını ve hesabını bilmeniz için aya evreler koyan Allah’tır. Allah, bunları boş yere yaratmamıştır. O, ayetlerini düşünen bir toplum için ayrıntılı olarak açıklıyor.” (Yunus suresi, 5) 4. 4
  Ziyaretçi
  teşekkür ederim arkadaşlarımla bir proje yapıyorduk kısa bilgi arıyorduk sana minettarız :)))

+ Yorum Gönder

Hızlı Cevap Hızlı Cevap


:
evrendeki varlıklar,  evrendeki mükemmel yaratılış ve eşsiz düzenle allahın varlığı arasında nasıl bir ilişki kurulabilir,  evrendeki uyum ve düzen,  evren içindeki varlıklar,  evrendeki uyum ve duzen
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi