İnsan Hakları Ve Temel Haklar Nelerdir

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden İnsan Hakları Ve Temel Haklar Nelerdir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi


 2. 2
  Gülcan
  Usta Üye

  Cevap: HAK: İnsana yasalar ve anlaşmaların tanıdığı yetkiler toplamıdır.
  SORUMLULUK: Kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesi mesuliyet.
  ÖZGÜRLÜK: Herhangi bir kısıtlama zorlamaya bağlı olmadan düşünme ve davranma serbestlik hürriyet. Özgürlükler sınırsız değildir. Bir kişinin özgürlüğü başka bir kişinin özgürlüğünün başladığı yerde biter.


  TEMEL HAKLARIMIZ

  Anayasamızda temel haklar ve özgürlükler üç başlık altında toplanır. Bunlar:
  1. Kişi Hak ve Hürriyetleri
  * Kişi dokunulmazlığı
  * Kişi hürriyeti ve güvenliği
  * Özel hayatın gizliliği ve korunması (konut dokunulmazlığı haberleşme hürriyeti)
  * Yerleşme ve seyahat hürriyeti
  * Din ve vicdan hürriyeti
  * Düşünce ve kanaat hürriyeti
  * Bilim ve sanat hürriyeti
  * Basın ve yayınla ilgili hürriyetler (düzeltme ve cevap hakkı)
  * Toplantı hak ve hürriyeti (dernek kurma hürriyeti toplantı gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı)
  * Mülkiyet hakkı
  * Hak arama hürriyeti
  * Temel hak ve hürriyetlerin korunması
  2. Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler
  * Ailenin korunması
  * Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi
  * Çalışma ile ilgili haklar
  * Toplu iş sözleşmesi grev hakkı ve lokavt
  * Ücrette adalet sağlanması
  * Sağlık çevre ve konut hakkı
  * Gençliğin korunması ve spor hakkı
  * Sosyal güvenlik hakları
  * Tüketici hakları
  * Tarih kültür ve tabiat varlılarının korunması
  3. Siyasi Haklar ve Ödevler
  * Türk vatandaşlığı
  * Seçme seçilme siyasi faaliyetlerde bulunma hakları
  * Kamu hizmetine girme hakkı
  * Dilekçe hakkı
  Temel hak ve özgürlüklerimizin kısıtlanabileceği durumlar; savaş hali sıkıyönetim seferberlik hali olağanüstü hal kamu sağlığı ve güvenliğinin bozulduğu durumlarda vs. 3. 3
  Ziyaretçi
  Evet bizim hak ve hürriyetlerimizi yazmışsınız+ Yorum Gönder

Hızlı Cevap Hızlı Cevap


:
insan hakları ve temel haklar,  insan hakları nelerdir,  insan hakları ve temel haklar nelerdir,  insan hakları ve temel haklarımız,  temel haklarımız nelerdir
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 5 kişi