Ortak mirası korumak niçin önemlidir

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Ortak mirası korumak niçin önemlidir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi


 2. 2
  Forumacil
  Özel Üye

  Cevap: ortak mirası korumak niçin önemlidir


  Ortak Mirasın Önemi  Ortak Miraslarımız
  Bilim, sanat, edebiyat ve düşünce ürünle-rinden oluşan ortak miras tarih içinde farklı top-lumların katkısıyla oluştu. Toplumların ortaya koyduğu ürünler ve değerler üretildiği toplumla sı-nırlı kalmadı, bütün toplumlara yayıldı.

  Ortaya konan ortak miras ürünleri aynı zamanda bütün insanlığa yarar sağlamakta, top-lumların gelişmesine katkıda bulunmaktadır.

  Ortak mirastan yararlanma onu özenle ko-rumaya bağlıdır. Yaşayan kuşaklar ortak mirastan yararlanırken, onu korumakla da sorumludurlar.

  Ortak Miras Özellikleri

  Geçmişten günümüze kadar, süregelen insanların birikiminden oluşur.

  Ortaya çıkan ürün, tek bir ulusun mirası değildir. Tüm uluslar bu mirastan yararlanabilir.

  İnsanlar ortak mirasın korunmasında duyarlı olarak, tüm insanlığa yarar sağlamalıdır.

  Ortak mirası korumak, geliştirmek ve nesillere aktarmak gereklidir.

  Ortak Mirasa Nasıl Katkıda Bulunuruz?

  Ortak mirasa katkıda bulunulması ve ko-runması tüm insanlığın görevidir. Ortak mirasa kat-kıda bulunmak dünyada yaşanan sorunların çözü-müne de katkı sağlar.

  Günümüzde insanlık ortak mirasa daha da katkıda bulunarak eşitlik anlayışını geliştirmeye ça-lışmakta ve insanlık için sorun olan birçok olaya bi-limsel çözümler getirmektedir.

  Ortak mirasın korunması amacıyla da dün-yada birçok müze ve kütüphane kurulmuştur. Bu-ralarda geçmişteki ortak mirasın ürünleri sergilen-mekte ve insanlığın hizmetine sunulmaktadır.

  Ortak mirasın korunmasında faaliyet gös-teren önemli kuruluşlardan birisi de Dünya Anıtlar Vakfı‘dır. Bu kuruluş tarihî alanları belirlemekte ve korunması için çeşitli önlemler almaktadır.

  Günümüzde üretilen teknik araçlar ve bil-gisayarlarda ortak miras ürünleri kayıt altına alınıp kopyaları saklanmaktadır. Bilgisayarlar istenilen bilgiye daha kolay ve çabuk ulaşılmasını sağla-maktadır.

  Ortak mirasın korunmasında devletlerin yasal düzenlemeler yapması ve bu konuda vatan-daşlarına küçük yaşlardan itibaren eğitim verme& de oldukça önemlidir.

  Ortak mirasın korunmasında en önemli et-ken mirasa bilinçli olarak katkıda bulunulması ve eğitimdir. 3. 3
  Ziyaretçi
  Bence en güzel tanım : Geçmişten günümüze kadar, süregelen insanların birikiminden oluşur.+ Yorum Gönder

Hızlı Cevap Hızlı Cevap


:
ortak mirası korumak niçin önemlidir,  insanın Ortak mirası koruma mıdır Ona katkıda bulunmanızı gerekir mi Neden,  niçin insanın Ortak mirası korumak ve ona katkıda bulunmak gerekir,  niçin mirası korumamız gerekiyor,  ortak mirasın korunması neden önemlidir
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi