MecLis Başkanı seçimi nasıl yapılmaktadır

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden MecLis Başkanı seçimi nasıl yapılmaktadır ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  MecLis Başkanı seçimi nasıl yapılmaktadır

 2. 2
  Ensar
  Özel Üye

  Cevap: TBMM Başkanı nasıl seçilir?

  T.B.M.M. Başkanı, Meclis üyeleri içinden seçilir ve başkan seçimi gizli oyla yapılır. Siyasi parti grupları Başkanlık için aday gösteremezler aday olmak isteyen vekil kendisi başkanlık divanına adaylığını bildirir. 3. 3
  Ziyaretçi
  meclis başkanı referandum tarafından seçilir.HALK oylarıyla seçilmez. 4. 4
  Ziyaretçi
  Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı


  Yasama döneminin birinci birleşiminin ilk oturumundan başlayarak Başkan seçilinceye kadar, en yaşlı milletvekili, Geçici Başkanlık görevini yapar. İkinci derecede en yaşlı üye, Başkanvekilliği görevini yerine getirir.

  TBMM Başkanlığı için bir yasama döneminde iki seçim yapılır. İlk seçilenin görev süresi iki, ikinci devre için seçilenin görev süresi üç yıldır.

  Siyasî parti grupları Başkanlık için aday gösteremezler. TBMM Başkan adayları, Meclis üyeleri içinden, milletvekili genel seçimlerinden sonra Meclisin toplandığı günden itibaren veya ikinci devre için yapılacak seçimlerde birinci devre için seçilen Başkanın görev süresinin dolmasından on gün önce başlamak üzere, beş gün içinde Başkanlık Divanına bildirilir.

  TBMM seçimin yapılacağı gün kendiliğinden toplanır ve Başkan seçimi gizli oyla yapılır. İlk iki oylamada üye tamsayısının üçte iki (367) ve üçüncü oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu (276) aranır. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılır; dördüncü oylamada en fazla oy alan üye, Başkan seçilmiş olur. Başkan seçimi aday gösterme süresinin bitiminden itibaren beş gün içinde tamamlanır.[1]Görevleri[kaynağı değiştir]

  TBMM Başkanının görevleri şunlardır:
  Türkiye Büyük Millet Meclisini Meclis dışında temsil etmek
  Genel Kurul görüşmelerini yönetmek
  Tutanak dergisi ile tutanak özetinin düzenlenmesini denetlemek
  Başkanlık Divanına başkanlık etmek ve Divanın gündemini hazırlamak
  Danışma Kuruluna başkanlık etmek
  Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonlarını denetlemek; işlerde birikme olması halinde komisyon başkanı ve üyelerini uyarmak ve durumu Genel Kurulun bilgisine sunmak
  Başkanlık Divanı kararlarını uygulamak
  Türkiye Büyük Millet Meclisinin idarî ve malî işleri ile kolluk işlerini yürütmek ve denetlemek
  Başkanlık Divanı bünyesinde oluşturulacak “Türkiye Büyük Millet Meclisi Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu” aracılığıyla Meclisi ve çalışmalarını yurt içinde ve yurt dışında tanıtıcı tedbirler almak ve yayın yapmak
  Kendisine Anayasa, kanunlar ve İçtüzük gereğince verilen görevleri yerine getirmek
  hastalık veya yurt dışına çıkma gibi sebeplerle geçici olarak görevinden ayrılması hallerinde, görevine dönmesine kadar; ölüm, çekilme (istifa) veya başka bir sebeple Cumhurbaşkanlığı makamının boşalması halinde ise yenisi seçilinceye kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cumhurbaşkanlığına vekâlet eder ve Cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanır.[2]

  cuhmur başkanı TBMM Başkanı, özürlü olduğu veya TBMM toplantı halinde iken Ankara dışında bulunduğu zaman, görevlerini yerine getirmek üzere, başkanvekillerinden birisini kendisine yazıyla vekil olarak

+ Yorum Gönder

Hızlı Cevap Hızlı Cevap


:
meclis başkanı nasıl seçilir,  tbmm meclis başkanı nasıl seçilir,  meclis başkanı nasıl seçilir,  tbmm başkanı nasıl seçilir,  Meclis baskani nasil secilir
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 25 kişi