Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme oyun örnekleri

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme oyun örnekleri ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme oyun örnekleri

 2. 2
  imported_Mus
  Üye

  Cevap: bedensel koordinasyon gerektiren oyunlar  BEDENSEL KOORDİNASYON GEREKTİREN BELİRLİ MANİPULATİF HAREKETLERİ YAPABİLME
  OYUN ADI: AMAN AVCI VURMA

  KAZANIMLAR:

  1)FARKLI AĞIRLIKTAKİ NESNELERİ TAŞIYARAK BELİRLİ BİR HEDEFE ATAR.
  2)YÖNERGEYE UYGUN OLARAK NESNEYİ DOĞRU YERE FIRLATIR.

  OYUNUN UYGULANIŞI:
  Çocuklar oyun alanına dağılırlar.Ebe seçilen çocuğa bir top verilir.Çocuk topu arkadaşlarının bacaklarına değecek şekilde fırlatır.Topun değdiği çocuk topu alarak arkadaşlarının bacaklarına doğru fırlatır.Top kimseye değmez ise topu alarak yeniden oyuna başlar.

  OYUN ADI: KÖPRÜ ALTINDAN TOP GEÇİRME

  KAZANIMLAR:
  1)NESNELERİ BELLİ BİR MESAFEDEKİ HEDEFE ATAR.
  2)ZEMİN ÜZERİNE ÇİZİLEN ŞEKİLLER ÜZERİNDE DURUR.

  OYUNUN UYGULANIŞI:

  Çocuklar halka olur .Ayaklarını birbirine değmeyecek şekilde açarlar,belleri büküp ellerini dizlerine koyarlar,ebe seçilen çocuğun amacı topu arkadaşlarının ayakları arasından dışarıya yuvarlamaktır.halkadaki çocuklar ayaklarını oynatmadan elleriyle topu yakalamaya çalışırlar  Amaç…8: Küçük kaslarını kullanarak belli güç gerektiren manipülatif hareketleri yapabilme.


  Oyun 1 :Top Yakalamaca
  Yaş grubu :5 yaş

  Kazanım: Belli bir güçte topu tutar.
  Kazanım: Koşarken nesne taşır.
  Kazanım: İstenilen yöne topu taşır.
  Kazanım: Verilen süre içinde atar.
  Kazanım: Verilen süre içinde tutar.

  çocuklar halka olur ,ayaklarını birbirine değecek şekilde açarlar bellerini büküp dizlerine koyarlar. Ebe seçilen çocuk elinde top ortada beklemektedir. Amacı topu bir arkadaşının ayakları arasından dışarıya yuvarlamaktır.
  Halkadaki çocuklar ayaklarını oynatmadan elleriyle topu yakalamaya çalışırlar.top atılıncaya kadar ellerini dizlerinden ayırmazlar.


  Oyun 2 : Top toplama oyunu
  Yaş grubu :5yaş

  Kazanım: Yönergeye uygun top tutar
  Kazanım: Yönergeye göre top taşır
  Kazanım: Dengede durur
  Kazanım: Topu istenilen hedefe koyar
  Kazanım: Nesnelelerin farklılığını anlar.

  Çocuklar oyun alanına dağılırlar. Bir sepet içine 10-15 kadar küçük top konur. Oyun başlayıncaya kadar öğretmen topları değişik yerlere atar . Çocukların birer birer topları getirip sepetin içine koymaları gerekir.


  Oyun 3 : Balık yakalamaca
  Yaş grubu:5 yaş

  Kazanım : Nesneleri sıkı tutar
  Kazanım: Nesneleri atar.
  Kazanım: Nesneleri çeker.
  Kazanım: Nesneleri taşır-bırakır.
  Kazanım: El-göz koordinasyonu sağlar.


  Öğretmenin hazırladığı mıknatıslı oltalar çocuklara verilir. Hazırlanan derenin içindeki balıklar da mıknatıslıdır. Ve oltalarla balık yakalanmaya çalışılır.


  Oyun 4 :Halata asılmaca
  Yaş grubu:5 yaş

  Kazanım: Nesneleri sıkar
  Kazanım: Dengede durur.
  Kazanım: Bedensel koordinasyonu sağlar.
  Kazanım: Nesneyi çıkarır.
  Kazanım: Belli bir güç kullanarak nesneleri kendine çeker.

  Çocuklar iki gruba ayrılır.ortaya mavi poşetten göl yapılarak koyulur.öğretmen ipi her grup kendisine çeksin yönergesini verir ve göle düşmeyelim der . göle düşen grubun çocuğu grubunun en arkasına geçer. Oyun çocuklar sıkılana kadar devam eder .


  Oyun 5 : Köşe kapmaca
  Yaş grubu :5 yaş

  Kazanım: Sözel yönergelere uygun top atar.
  Kazanım: Nesneleri sıkar
  Kazanım: Seken nesneleri tutar.

  Öğretmen tarafından fon kartonlarından kış yaz ilk bahar sonbahar köşeleri hazırlanır. Çocuklardan ellerine pin pon topları verilir ve öğretmen verdiği yönergelere göre ellerindeki pinpon topları belirlenen köşelere atılır. Sekip geri gelen top da tutulmaya çalışılır.


  AMAÇ 9 : DENGE GEREKTİREN BELLİ LOKOMOTOR HAREKETLERİ YAPABİLME  OYUN 1: AYŞE TEYZE

  KAZANIM 1 : Farklı zeminler üzerinde yürür
  KAZANIM 4 : Tek /çift ayak üzerinde olduğu yerde zıplar.


  Çocuklar arasından bir ebe seçilir. Bu ebe “Ayşe teyze” olur. Çocuklar oyun alanında dağınık halde dururlar. Çocuklardan biri ebeye yaklaşır ve;
  “Ayşe teyze, bahçeye girebilir miyim?” der.
  Ayşe teyze; “Ne lazım, ne alacaksın?” diye sorar.
  Çocuk “elma alacağım” der.
  Ayşe teyze; “kaç tane?” diye sorar.
  Çocuk “10 tane” der.
  Bunun üzerine bütün çocuklar elma koparıyor gibi on kere çift ayakla zıplarlar.
  Oyun meyve sayısı değiştirilerek birkaç kez tekrarlanır.
  OYUN 2: BENİMLE GELİR MİSİN?

  KAZANIM 1 : Farklı zeminler üzerinde yürür.
  KAZANIM 5 : Tek/çift ayakla sıçrayarak belirli bir mesafeyi dengeli bir şekilde gider  Çocuklar oyun alanında büyük bir daire oluştururlar. Yüzleri dairenin içine dönüktür. Aralarından bir ebe seçilir. Ebe dairenin dışında dolaşırken, bir çocuğun sırtına dokunur. Ve “benimle gelir misin?” der. Sonra dairenin etrafında koşmaya, sıçramaya, sekerek gitmeye başlar. Dokunulan çocuk ebenin yaptığı hareketlerin aynısını yaparak ebeyi yakalamaya çalışır. Ebeyi yakalayamazsa ve ebeye dairedeki yerini kaptırırsa o ebe olur. Oyun devam eder.  OYUN 3 : DAİRE KAPMACA

  KAZANIM 2 : Zemin üzerinde çizilen şekiller üzerinde yürür
  KAZANIM 5 : Tek/çift ayakla sıçrayarak belirli bir mesafeyi dengeli bir şekilde gider.
  KAZANIM 6 : Çift ayakla ileri/geri sıçrar.  Yere çocukların sayılarından bir eksik daireler çizilir. Çocuklar arasından arasından bir ebe seçilir. Ebe çocukların arasında durur. Öğretmenin işareti ile daire içinde duran çocuklar birbiri ile yer değiştirirler, bu değişim sırasında ebe bir daire kapmaya çalışır. Açıkta kalan çocuk ebe olur,oyun tekrarlanır.
  OYUN 4 : KISKANÇ TAVUKLAR

  KAZANIM 5 : Tek/çift ayakla sıçrayarak belirli bir mesafeyi dengeli bir şekilde gider  Çocuklar oyun alanında iki eşit gruba ayrılırlar. Her gruptaki çocuklar birbirlerinin bellerinden sıkıca tutarlar. Baştaki çocuk “anne tavuk” diğerleri “civciv” olurlar. Anne tavuklar karşı grubun civcivini yakalamaya çalışırlar. Koşma ve kovalama sırasında gruplar koparsa o grup başarısız sayılır.
  OYUN 5 : SEKEREK YER KAPMACA

  KAZANIM 4 : Tek /çift ayak üzerinde olduğu yerde zıplar.
  KAZANIM 5 : Tek/çift ayakla sıçrayarak belirli bir mesafeyi dengeli bir şekilde gider.
  KAZANIM 6 : Çift ayakla ileri/geri sıçrar.


  Oyun alanında çocuklar dağınık halde dururlar. Her çocuğun durduğu yer tebeşirle küçük daire çizilerek belirlenir. Bir ebe seçilir. Ve ebe ortada durur. Çocuklar kendi aralarında işaretleşerek yer değiştirirler. Yer değiştirme sekerek olur. Bu sırada ebe boş gördüğü daireyi sekerek kapmaya çalışır. Ebe kimin yerini kaparsa o çocuk ebe olur.

  Büyük kasları kullanarak belli güç gerektiren denge hareketlerini
  yapabilme.
  YAŞ GRUBU:5 Yaş

  SAHİLE HAVUZA


  KAZANILMASI BEKLENEN DAVRANIŞLAR:
  • Belirli bir hedefe çift ayakla sıçrar.
  • Belirli bir hedefe tek ayakla sıçrar.
  • Verilen yönergeye uyar.
  • Sözel yönergeye uygun olarak zıplar.
  • Sözel yönergelere uyarak belirli hareketler yapar.


  Oyun alanına büyük bir daire çizilir. Çocuklar geniş aralıklarla bu
  dairenin dışında sıralanır.Yüzleri daireye dönüktür.
  Öğretmen önce ‘çocuklar ortada bir havuz var. Ben havuza dersem herkes
  havuzun içine çift ayakla ya da tek ayakla atlayacak. Sahile dediğim zaman
  çizgiye basmadan sahile sıçrayacaksınız, yani çizgi dışına
  çıkacaksınız.’der. Bir kaç kez deneme yapılır.Öğretmen çocukları bazen
  yanıltmak için çocuklar sahilde iken tekrar sahile , havuzda iken tekrar
  havuza diyebilir.


  BALON İLE DANS


  KAZANILMASI BEKLENEN DAVRANIŞLAR:
  • Araç kullanarak ritmik hareketler yapar.
  • Sözel yönergelere uyarak belirli hareketler yapar.
  • Verilen yönergeye uyar.
  • Belirli bir mesafeye aralarındaki nesneyle gider.
  • Yönergelere uygun olarak ritmik hareketler yapar.


  Çocuklar ikili olarak eşleşirler. İki çocuğun arasına balon konulur. Müzik
  başlanır ve eşler balonu düşürmeden dans etmeye çalışırlar. Eşler balonu
  düşürsün diye komik hareketler yaparak güldürmeye çalışılır.


  KARPUZLARA BASMA


  KAZANILMASI BEKLENEN DAVRANIŞLAR:
  • Sözel yönergelere uygun olarak belirli hareketler yapar.
  • Sözel yönergelere uygun olarak yürür.
  • Sözel yönergelere uygun olarak koşar.
  • Belli bir engel üzerinden tek ayakla sıçrayarak atlar.
  • Belli bir engel üzerinden çift ayakla sıçrayarak atlar.


  Çocuklarla salonda gezintiye çıkılır, çocukların hayal etmesi sağlanır.
  Çocuklara fasulye torbalarını karpuz olarak düşündürülür. Çocuklara verilen
  komutla bu karpuzların üzerinden karpuzlara değmeden atlayarak tarlayı
  geçmeleri gerektiği söylenir ve oyun oynanır.Çocuklar yönergeye göre
  karpuzların üzerinden tek yada çift ayakla sıçrayarak atlar.


  ENGEL PANKURU


  KAZANILMASI BEKLENEN DAVRANIŞLAR:
  • Elindeki nesneleri taşıyarak belirli bir mesafeye gider.
  • Verilen yönergelere uyar.
  • Topu göğüs seviyesinde tutarak yürür.
  • Topu düşürmeden başının hizasında tutarak yürür.
  • Topu karın hizasında tutarak yürür.


  Çocuklarla dışarıda gezintiye çıkılır.denge tahtasını çocukların köprü
  olarak düşünülmesi istenir.Çocuklara birer tane top verilir, çocukların
  ellerinde topla karşıya geçmeleri istenir.Ardından yerdeki ipin üzerinden
  yine ellerinde top varken yürümeleri gerektiği söylenir.Bu sefer çocukların
  topu değişik şekillerde karın, göğüs ve baş seviyesinde tutarak taşımaları
  istenir.


  YENGEÇ YÜRÜYÜŞÜ


  KAZANILMASI BEKLENEN DAVRANIŞLAR:
  • Verilen yönergeye uyar.
  • Sözel yönergelere uygun olarak belirli hareketler yapar.
  • Verilen yönergeye uygun olarak istenilen pozisyonu alır.
  • Belirli bir mesafeye istenilen harekette yürüyerek gider.
  • Karnının üzerindeki nesneyi düşürmeden belirli mesafeye ilerler.


  Çocuklarla hayvanlar üzerinde sohbet edilir. Yengeçleri bilip bilmedikleri
  sorulur. Yengeçlerin özellikleri ve yürüyüş tarzları anlatılır ve öğretmen
  çocuklara gösterir. Çocuklarla beraber yengeç yürüyüşü yapılır. Bu sefer
  öğretmen her çocuğa bir fasulye torbası verir ve çocukların bu torbaları
  karınlarının üzerine koymalarını, yengeç yürüyüşüyle bu torbaları karşıya
  kadar düşürmeden taşımaları istenir. Deneme yapıldıktan sonra oyuna geçilir.Amaç 6: Büyük kaslarını kullanarak belli güç gerektiren manipulatif
  hareketleri yapabilme.
  Kazanımlar
  1. Öğretmenin elindeki nesne ne yaparsa aynısını yapar.
  2. İstenilen yönde ilerler.
  3. Çeşitli nesneleri belli bir mesafedeki hedefe atar.
  4. Hareket halindeki nesneleri durdurur.
  5. Sözel yönergelere uygun olarak yürür. ( çömelerek ya da hızlı )

  Oyun 1: ÇARŞAFA DOLANMA
  Çarşaf iki veya üçe katlanır. Karşılıklı duran iki koltuk üzerine
  yerleştirilerek çocukların altından emekleyerek geçebilecekleri şekilde
  ayarlanır. Böylece çocukların sırayla geçmeleri için bir tünel hazırlanır.
  Oyun kuralları çocuklara anlatılır çocukların müzik eşliğinde emekleyerek
  tünelden geçmeleri müzik durduğunda da tünelde kim kalırsa onun çarşafa
  dolanacağı söylenir.
  Müzik açılır ve çocukların tünelden sırayla geçmeleri sağlanır. Müzik birden
  durdurulur ve tünelde kalan çocuk eğitimci tarafından elleri serbest
  kalabilecek şekilde ve gözleri kapanacak şekilde çarşafa sarılır. Çarşafa
  dolanmış çocuğun eğitimcinin seçtiği çocuklardan birisinin yüzüne dokunarak
  onun kim olduğunu bilmesi istenir. Oyun benzer şekilde farklı çocukların
  çarşaflara dolanmasıyla devam eder.

  Oyun 2: ÇORAP TOPAKLARI
  Bu oyun için çocuklardan evlerinden eski çorapları getirmeleri istenir. Bu
  çoraplardan top hazırlanacağı söylenir. Gelen çoraplar arasında en büyük
  olanlar seçilir ve çoraplar topak yapılarak büyük çorapların içine
  yerleştirilir ve bu şekilde çorap topakları oluşturulur. Çocukların çorap
  topaklarını çeşitli hedeflere atmaları, elden ele dolaştırmaları veya
  birbirlerine yuvarlamaları şeklinde oyun oynanır.

  Oyun 3: DEV MİSKET OYUNU
  Bir oyuncu oyunda hazırlanan çorap topakları kullanılarak bu oyun oynana
  bilir. Oyun için çorap topaklarından fazla sayıda ( her çocuğa en az 2-3
  tane ) hazırlamak gerekmektedir. Misket oyunu gibi çorap topaçları yan yana
  dizilir oyun çocukların yan yana dizili olan çorapları belirli bir mesafeden
  başka bir çorapla vurmalarıyla oynanır. Oyunda her çocuğun sırayla çorap
  topaklarını atıp dizilen çorapları vurmaları öğretmen tarafından sağlanır.

  Oyun 4: MİKROBUN ÜSTÜNDE KİM OTURUYOR?
  Eğitimci sınıftaki çocuk sayısı kadar sandalyeyi büyük bir halka
  oluşturacak şekilde yan yana dizer. Sandalyelerden birisinin arkasına
  eğitimci tarafından hazırlanan bir mikrop resmi yapıştırılır. Çocuklardan
  sandalyelere oturmaları istenir. Eğitimci hareketli bir müzik açar ve
  çocuklardan müzik süresince yanlarındaki arkadaşlarının oturduğu
  sandalyelere geçmelerini söyleyerek dönmelerini ister. Müzik durduğunda
  arkasına mikrop resmi yapıştırılmış olan sandalyede oturan çocuğun hasta
  olduğu söylenerek oyundan çıkması sağlanır. Çocukla beraber bir sandalyede
  çıkarılır.
  Oyun 5: BEBEĞİ TAKLİT EDELİM
  Eğitimci bez bir bebeği sınıfa getirir ve çocuklarla bebek hakkında
  konuşur. Bebeğe sınıfça bir isim verilir. Daha sonra eğitimci tarafından
  bebek oynatılır ve çocuklardan bebeği taklit etmeleri istenir. Eğitimci
  bebeğin elini burnuna koyduğunda ya da bebeğin ellerini birbirine vurduğunda
  çocuklarında aynı hareketi taklit ederek yapmaları istenir. Eğitimci
  tarafından bebeğe yaptırılan hareketler arttırılarak ya da
  farklılaştırılarak etkinlik sürdürülebilir.
  AMACI:Büyük kasları kullanarak belli güç gerektiren lokomotor hareketleri
  yapabilme.  BİRLEŞ KURTUL

  KAZANILMASI BEKLENEN DAVRANIŞLAR:
  • Verilen yönergelere uyar.
  • Sözel yönergeye uygun olarak koşar.
  • Belirli bir hedefe doğru koşar.
  • Sözel yönergelere uygun olarak belirli hareketler yapar.
  • Belirli bir mesafeyi koşarak gider.

  Sınırları belli oyun alanında çocuklar dağınık halde dururlar. Aralarından
  sayışmayla bir ebe seçilir. Ebe çocukları kovalamaya başlar. Çocuklar ebeye
  yakalanmamak için hemen el ele tutuşurlar. Ebe birleşen çocukları
  yakalayamaz, tek olanları yakalamaya çalışır. Yakalanan çocuk ebe olur.


  AYNISINI YAP

  KAZANILMASI BEKLENEN DAVRANIŞLAR:
  • Verilen yönergelere uyar.
  • Sözel yönergeye uygun olarak geri geri yürür.
  • Sözel yönergeye uygun olarak koşar.
  • Verilen yönergeye uygun olarak zıplar.
  • Belli bir mesafe tek ayak üzerinde ilerler.  Sayışmayla bir ebe seçilir.Çocuklar dağınık şekilde dururlar.Her çocuk,
  ebenin yaptığı hareketlerin aynısını yapar. ( geri geri yürümek, koşmak,
  zıplamak, öne eğilmek, tek ayak üzerinde sekmek vb.)Ebenin yaptığı
  hareketleri yapamayan ya da şaşıran çocuk ebenin yerine geçer.


  DAĞLARI AŞALIM

  KAZANILMASI BEKLENEN DAVRANIŞLAR:
  • Verilen yönergelere uyar.
  • Sözel yönergeye uygun olarak koşar.
  • Sözel yönergelere uygun olarak belirli hareketler yapar.
  • Belirli bir mesafeyi koşarak gider.
  • Belirli bir hedefe doğru koşar.

  Çocuklar oyun alanında iki eşit gruba ayrılırlar. İçlerinden bir ebe
  seçilir. Oyun alanına birbirinden 8-10 m. uzaklıkta paralel iki çizgi
  çizilir. Çocuklar bu çizgilerin gerisinde yan yana dururlar. Öğretmen
  ‘dağları aşalım’ diye bağırdığında gruplar karşılıklı olarak koşarak yer
  değiştirmeye çalışırlar. Bu sırada ebe çocuklardan birisini yakalamaya
  çalışır, yakalanan çocuk ebe olur. Oyuna devam edilir.

  Kazanımlar
  1. Verilen yönergelere göre koşar
  2. Verilen yönergelere göre yürür.
  3. Tempolu adımlarla istenilen yöne doğru yürür.
  4. Karşısındaki kişi ne yaparsa aynısını yapar.
  5. Serbestçe koşar

  ATLIKARINCA

  Uzunca bir çamaşır ipi iki ucundan düğümlenir, halka yapılır. Halka
  bozulmadan düzgün tempolu adımlarla yürürler. Daha sonra ip bırakılmadan
  koşmaya geçerler.
  --el değiştir
  Denilince bu kez çocuklar ters yönde yürür ve koşarlar.
  — Atlıkarınca yavaşla dur
  Denilince çocuklarda durur. Oyun bir süre yürüyüşler ve koşuşlardan sonra
  bitirilir. Halkada ipi en güzel tutan ve el değiştirirken şaşırmayan
  çocuklar alkışlanır.

  AYNISINI YAP

  Bir ebe seçilir diğer çocuklar tek sıra halinde arka arkaya dizilirler her
  çocuk ebenin yaptığı hareketin aynısını yaparlar. ( geri geri yürümek,
  zıplamak, öne eğilmek, tek ayak üzerinde sekmek ve bunun gibi… ) ebenin
  yaptığı hareketleri yapamayan çocuk oyundan çıkarılır. Üç oyuncu kalıncaya
  kadar oyun devam eder. Son kalanlar arkadaşları tarafından alkışlanır.
  AMAÇ 4: EL GÖZ KORDİNASYONU
  GEREKTİREN BELİRLİ MANİPULATİF,DENGE VE LOKOMOTOR HAREKETLER
  YAPABİLME.

  KAZANIMLAR 1.Nesneleri değişik malzemelerle tutturur.
  2.Nesneleri belirli bir örüntüye göre mandalla tutturur.
  3.Nesneleri renk eşleştirmesi yaparak tutturur
  4.Sözel yönergelere uygun olarak hareket eder.
  5.El-göz koordinasyonunu koruyarak belli bir alanda sözel yönergelere uygun olarak hareket eder.
  6.El-göz koordinasyonunu koruyarak belli bir alanda görsel yönergelere uygun olarak ilerler.
  7.Ortamda gerektiğinde hızlı ya da yavaş hareket eder.
  8.trafik kurallarına uygun hareket eder.

  1.BALIĞI TAVAYA KOY:öğretmen çocuklar arasından bir ebe seçer.yüzünü duvara
  döndürür.ona;-senin sırtına bir tava çizeceğim.arkadaşlarından biri de
  balığı bu tavaya koyacak.sen bunu tanıyabilirsen oyunu kazanacaksın,der.daha
  sonra öğretmen oyunculardan birisini işaret eder.o da yavaş yavaş arkadaşına
  yaklaşarak parmağını sırtına değdirir ve yerine geçer.
  ebe geri dönerek oyuncuları teker teker gözden geçirir.sırtına dokunanı
  bulabilirse oyunu kazanmış olur ve alkışlanır.

  2.ÇÖMEL KURTUL OYUNU yuncular arasında bir ebe seçilir,bu,arkadaşlarından
  kimi ayakta görürse onu ebeler. oyuncular ebeye vurulmadan hemen çömelirse
  kendini kurtarmış olur.oyun sonunda hiç vurulmayanlar en başarılı oyuncu
  sayılır.

  3.GÖLGEYE BASMA OYUNU:çocuklar arasında bir ebe seçilir.diğerleri oyun
  alanına dağılır.ebe arkadaşlarını kovalarken kimin gölgesine basarsa onu ebe
  yapar.oyun böylece devam eder.gölgesine basılan çocuk kendini arkadaşlarına
  tanıtmak için``ben ebeyim!``diye bağırır.gölgesine hiç basılmayan oyuncular
  başarılı sayılır.
  not:yorulan çocuklar gölgelik bir yerde dinlenebilirler.

  4.EL TUT KURTUL OYUNU yuncular arasında bir ebe seçilir;diğerleri oyun
  alanına dağılırlar.oyuna başlama işareti verilince,ebe tek olan
  arkadaşlarını kovalamaya başlar.bu çocuklar vurulacağını anlayınca hemen bir
  oyuncunun elinden tutar,vurulmaktan kurtulur.ebe bu sefer başka birini
  kovalar.el tutumadan vurulan,ebe ile yer değiştirir.

  5.EŞLİ KOVALAMACA OYUNU:sınırları belli bir kovalamaca alanında,çocuklar
  arasında 6 kişi seçilir.bunlar ikişer ikişer eşlendirilir ve birbirlerinin
  ellerinden tutarlar.oyuna başlama:öğretmen işaret verince, elele tutan eşler
  tek onları kovalamaya başlar.eşlerden birisi bu arada hangi oyuncuya elini
  değdirmişse onunla yer değiştirir.belli bir süre sonra hiç vurulmamış
  olanlar oyunda başarılı sayılır.
  not:eşlerden birisi oyuncuyu vurabilir her ikisi vuramaz.ALINTIDIR

  __________________

  GELY?YM ALANLARINA GÖRE OYUN ÖRNEKLERY

  • PSYKOMOTOR GELY?YM:

  -KAPLUMBA?A YARI?I
  Ya? Grubu: 3-6
  Hedef: Bedensel koordinasyonu gerektiren hareketleri yapabilme
  Kazanylmasy Gereken Davrany?lar: Sözel yönergelere uygun olarak yürüme (yava?, hyzly, taklit yürüyü?ü vb.)
  Uygulama: Ö?retmen, çocuklardan yary?a katylmak isteyenleri ayny hizada yerle?tirir. Çocuklar yere çömelerek ellerini yere koyarlar. “Ba?la” komutu verilince çocuklar, çok yava? ?ekilde emekleyerek belirlenen hedefe do?ru ilerler. Hedefe en son ula?an çocuk, yary?y kazanmy? kabul edilir. Unutup hyly giden, aya?a kalkan ya da duran .ocuk oyundan çykarylyr.

  -TA? TA? ÜSTÜNE OYUNU
  Ya? Grubu: 4-6
  Hedef: Denge gerektiren hareketleri yapabilme
  Kazanylmasy Gereken Davrany?lar: Tek ayak üzerinde belli bir süre durabilme
  Uygulama: Yer toprak olarak kabul edilir. Ö?retmen bütün çocuklary birbirlerine bir iki metre uzak olacak ?ekilde düz ya da daire olarak dizilmelerini ister. “Ta? ta? üstüne” denildi?inde her çocuk bir aya?yny di?er aya?ynyn üzerine koyar ve dü?meden dengede durmaya çaly?yr. “Ta? toprak üstüne” denildi?inde ayak indirilir. Ö?retmen ?a?yrtmaly olarak bu sözleri söyler. Dü?eni arkada?yna tutunan, ?a?yran çocuklar oyundan çykarylyr. En sona kalan çocuk alky?lanyr.

  OYUNUN ADI:CANLI TELEFON
  GELY?YM ALANI:Bili?sel Alan ve Dil Geli?imi
  AMACI:Türkçe’yi dil bilgisi kurallaryna uygun olarak kullanabilme
  ARAÇ GEREÇLER:-
  OYUNCU SAYISI:Synyf Mevcudu
  YA? GRUBU:5-6 ya?
  OYUNUN OYNANDI?I YER:Synyf Salon
  UYGULAMA:
  Çocuklar oyun alanynda iki gruba ayrylyrlar.Ö?retmen her iki grubun ba?yndaki ö?rencilere bir cümle söyler.Ö?retmenin ba?la komutu ile,ilk
  syradaki ö?renci yanyndakine,o da kendi yanyndakine duydu?u cümleyi söyler.Cümleyi en kysa sürede ve do?ru söyleyerek bitiren grup oyunu kazanyr.

  OYUNUN ADI:RENKLERY TOPLAR
  GELY?YM ALANI:Bili?sel Alan ve Dil Alany
  AMACI:Verilen nesne,olay yada varlyklary çe?itli özelliklerine göre e?le?tirebilme
  ARAÇ GEREÇLER e?i?ik renklerde daire biçiminde kartonlar
  OYUNCU SAYISI:8-10
  YA? GRUBU:4-5
  OYUNUN OYNANDI?I YER:Synyf Salon
  UYGULAMA:
  Ö?retmen synyfy iki grubu ayyryr. Her grup bir renk seçer.Seçilen renklerde ve e?it sayyda daireler hazyrlanyr.Çocuklar synyftan çykaryldyktan sonra daireler synyf içinde saklanyr.Çocuklar synyfa girdikten sonra her grup kendi grubunun rengindeki daireleri aramayy ba?lar.Yki dakika içinde hangi grup daha fazla daire toplarsa oyunu o grup kazanmy? olur.

  OYUNUN ADI:ORMANDAKY HAYVANLAR
  GELY?YM ALANI:Bili?sel Alan ve Dil Alany
  AMACI:Ses ayyrt edebilme
  ARAÇ GEREÇLER:-
  OYUNCU SAYISI:Synyf mevcudu
  YA? GRUBU:4-5 ya?
  OYUNUN OYNANDI?I YER:Synyf salon
  UYGULAMA:
  Çocuklar arasyndan bir ebe seçilir.Ebe synyfyn önünden durur ve a?a?ydaki sözleri söyler.
  -“Ne yapalym,ne yapalym?
  Siz söyleyin biz yapalym”
  Çocuklar “Ebe yapsyn biz yapalym” derler.
  Ebe bir hayvan taklidi yapar.Tüm synyf ayny hayvan sesini çykartyr.

  OYUNUN ADI: Çömle?inde Ne Var?
  GELY?YM ALANI: Psikomotor alan
  AMACI: bedensel koordinasyon gerektiren hareketleri yapabilme
  ARAÇ GEREÇ: --
  OYUNCU SAYISI: 8 -10
  YA? GRUBU: 5- 6
  OYUNUN OYNANDI?I YER: açyk alan
  UYGULAMA: Çocuklar halka olup yere çömelirler. Biri ebe olur. Ebe halkanyn dy?ynda dola?yr, bir çocu?un yanynda durur ve sorar:
  -- Çömle?inde ne var?
  -- ya? var, bal var
  -- satar mysyn?
  -- satmam
  -- tattyryr mysyn?
  -- tattyrmam
  ebe çömelen oyuncunun eline hafifçe vurur ve:
  -- al öyleyse sen o yoldan ben bu yoldan..
  der ve halkanyn çevresinden dola?arak ayny yere gelmek için ko?maya ba?larlar. Eline vurulan çocuk da yerinden kalkar. Ebenin yönünün tersinde ko?maya ba?lar. Önce gelen çocuk bo?alan yere çömelir. Di?eri ise ebe olur ve böylece oyun devam eder.  OYUNUN ADI: Yhtiyar Büyücü
  GELY?YM ALANI: psikomotor alan
  AMACI: bedensel koordinasyon gerektiren hareketleri yapabilme
  ARAÇ – GEREÇ: --
  OYUNCU SAYISI: 8- 10
  YAÇ GRUBU: 5-6
  OYUNUN OYNANDI?I YER: açyk hava
  UYGULAMA: Çocuklar oyun alanynda da?ynyk ?ekilde dururlar. Çocuklardan birisi sayy?ma ile ebe seçilir. (ihtiyar büyücü) bir tanesi de ba?kan olur. Yhtiyar büyücü çocuklardan 2-3 metre ileride syrty onlara dönük olarak durur. Yan tarafta da ba?kan vardyr. Büyücü öne do?ru yürümeye ba?lar.( kamburunu çykararak, aya?yny sürüyerek veya sekerek) di?erleri onu taklit ederek takip ederken hep bir a?yzdan :
  ihtiyar büyücü hende?e dü?tü bir kuru? buldu zengin oldu,
  n

  tekerlemesini söylerler. Çocuklar sözlerini bitirince büyücü ba?kana dönerek:
  bunlar kimin çocuklary diye sorar.
  n

  Ba?kan çocuklardan birinin adyny söylemi?se büyücü yürümesine devam eder. Di?er çocuklar da tekerlemeyi söyleyerek büyücüyü takip ederler. Tekerleme bitince büyücü tekrar ba?kana sorar:
  bunlar kimin çocuklary?
  n

  Ba?kan ‘’ ihtiyar büyücünün çocuklary’’ derse büyücü geri döner, çocuklary çizgi içerisinde yakalamaya çaly?yr. Yakalanan çocuk, büyülenmi? olur. Çocuklaryn yakalanmasy için büyücüye yardym eder. Son kalan oyuncu yeni oyun için ihtiyar büyücü olur.


  OYUNUN ADI: BAHÇIVAN VE YARAMAZ ÇOCUK
  GELY?YM ALANI: psikomotor alan
  AMACI: bedensel koordinasyon gerektiren hareketleri yapabilme
  ARAÇ- GEREÇ: --
  OYUNCU SAYISI: synyf mevcudu
  YA? GRUBU: 4-5 ya?
  OYUNUN OYNANDI?I YER: açyk hava
  UYGULAMA: çocuklar her zamanki büyük bir halka olu?tururlar, yere otururlar. Çocuklar arasyndan bir bahçyvan ve bir de yaramaz çocuk seçilir. Bahçyvan çiçekleri sularken yaramaz çocuk bahçede dola?maktadyr. Bahçyvan yaramaz çocu?un yanyna giderek sakyn çimlere basma, çiçekleri koparma der. Yaramaz çocuk beni yakalamayy ba?aryrsan söylediklerini yaparym der ve koçmaya ba?lar. Ama yaramaz çocuk hangi hareketi yapyyorsa bahçyvan da ayny hareketleri yapmak zorundadyr. Örne?in çocuk iki kez kendi kendi etrafynda dönerse bahçyvan da dönecek, tek ayakta ko?arsa bahçyvan da tek ayakta ko?acaktyr.

  OYUNUN ADI:Günün Hangi Saati
  GELY?YM ALANI:Sosyal-Duygusal Alan
  AMAÇ:Kendi kendini güdüleyebilme
  ARAÇ-GEREÇLER:Saat
  OYUNCU SAYISI:8-10
  YA? GRUBU:4-5 ya?
  OYUNUN OYNANDI?I YER:Synyf -Salon
  UYGULAMA:
  Ö?retmen çocuklary küçük gruplar halinde ayyryr. Her grupla günün hangi saatini canlandyrmak istediklerini konu?ulur,canlandyrmada neler yapylabilece?i tarty?ylyr. Her grup hazyr oldu?unda di?er gruplara ses kullanmadan sadece hareketlerle seçtikleri zaman dilimini anlatyrlar.Örne?in;Sabahy seçen grup, uyanma , el yüz yykama ,kahvalty etme gibi hareketleri canlandyrarak arkada?laryna zaman dilimini tanytyrlar .Ö?retmende synyfta saat varsa o saati çocuklaryn canlandyrdy?y vakte göre ayarlar.Örnekteki vakti göstermek için 9 yapylyr.

  OYUNUN ADI:Karde?imi Gördün Mü?
  GELY?YM ALANI:Sosyal-Duygusal Alan
  AMAÇ:Ba?kalaryyla Yli?kilerini Yönetebilme
  ARAÇ GEREÇLER:-
  OYUNCU SAYISI: Synyf Mevcudu
  YA? GRUBU: 4-5
  OYUNUN OYNANDI?I YER: Synyf -Salon
  UYGULAMA:
  Ö?retmen,çocuklar arasyndan sana birini seçer,ona:
  Arkada?laryn arasyndan sana bir karde? seçece?iz.Ama senin bundan haberin olmayacak.Sen karde?ini bulmak için istedi?in arkada?yna sorular sorabilirsin.E?er sonunda karde?ini tanyyabilirsen,oyunda ba?aryly olacaksyn,der.
  Bundan sonra ebe dy?ary çykarylyr.Çocuklardan biri karde? olarak seçilir.Ebe içeri alyndyktan sonra , arkada?laryna istedi?i sorulary sorarak karde?ini bulmaya çaly?yr.Örnek olarak:Ebe bir arkada?yna;
  -Karde?imi gördün mü?
  -Gördüm.
  -Elbisesi ne renkti?
  -Kyrmyzyydy.
  Ebe ba?ka bir arkada?yna;
  -Karde?imi gördün mü?
  -Gördüm.
  -Kyz my, erkek mi?
  -Kyz.
  -Saçlary uzun mu?
  -Uzun.
  Ebe böylece arkada?laryna istedi?i sorulary sorarak karde?ini bulmaya çaly?yr.Ba?aryly olan alky?lanyr.  OYUNUN ADI:Usta Bize Y? Ver
  GELY?YM ALANI:Sosyal-Duygusal Alan
  AMACI:Toplumsal Ya?amyn Nasyl Sürdü?ünü Fark Edebilme.
  ARAÇ GEREÇLER:-
  OYUNCU SAYISI:8-10
  YA? GRUBU:4-5 ya?
  OYUNUN OYNANDI?I YER:Synyf- Salon
  UYGULAMA:
  Çocuklar iki gruplar olu?tururlar.Bir grup i?çiler di?er grup ise ustalardyr.Y?çiler, çe?itli mesleklerin yürütülmesinde yapylan hareketleri kendi aralarynda konu?urlar , sonunda bir meslekte karar kylarlar.Daha sonra i?çiler grubu sözcüsü ,ustalar grubu sözcüsüne “Usta ,usta bize i? ver!” der.Ustalar grubu sözcüsü , i?çiler grubuna “N e yapabilece?inizi görelim bakalym!” der.Y?çiler seçtikleri mesle?in temel hareketlerini yaparlar.Ustalar grubu yapylan bu hareketlerin yaparlar.Ustalar grubu yapylan bu hareketlerin hangi mesle?e ait oldu?unu tahmin etmeye çaly?yrlar.Hangi mesle?in taklit edildi?i bilinirse gruplar yer de?i?tirir.


  OYUNUN ADI:ORMANDA GEZERKEN
  GELY?YM ALANI:Bili?sel Alan ve Dil Alany
  AMACI:Verilen nesne,durum,olay,sayy yada sözcükleri hatyrlayabilme
  ARAÇ-GEREÇLER:-
  OYUNCU SAYISI:8-10
  YA? GRUBU:4-5 ya?
  OYUNUN OYNANDI?I YER:Synyf Salon
  UYGULAMA:
  Çocuklar halka ?eklinde ö?retmenin kar?ysyna otururlar.Her ö?renci bir meyve a?acy olur.?eftali, elma, kayysy v.b. Ö?retmen bir hikaye anlatmaya ba?lar.Hikayenin içeri?inde ormanda gezerken kar?ysyna çykan a?açlar vardyr.Bu a?açlar çocuklaryn seçtikleri a?açlardan olmalydyr.Çocuklar kendi seçtikleri a?acyn ady geçti?inde ormanda aya?a kalkar ve hemen oturur.Anlatym syrasynda seçti?i a?acyn ady geçti?inde aya?a kalkamayan veya yanly? isimde aya?a kalkan çocuk oyundan çykar.Oyuna çocuklaryn ilgileri do?rultusunda devam edilir.


  OYUNUN ADI:KÜLAH GYYME
  GELY?YM ALANI:Bili?sel Alan ve Dilsel Alan
  AMACI ili etkili bir ?ekilde kullanabilme
  ARAÇ-GEREÇLER:-
  OYUNCU SAYISI:Belirtilmemi?
  YA? GRUBU:5-6 ya?
  OYUNUN OYNANDI?I YER:Synyf-Salon
  UYGULAMA:
  Çocuklar iki?er e? olarak yan yana otururlar.Aralaryndan bir ebe seçilir.Ebe bir çocu?a sorar. “Elimde bir külah var,bu külahy kim giyer” der.
  Soru soran çocu?un yanyndaki e?i cevap verir. “Elif giyemez , giyse giyse Mert giyer.” Diyerek ba?ka bir arkada?ynyn ismini söyler.Mert cevap veremez onun yerine yanyndaki e?i cevap verir. “Mert giyemez .giyse giyse Merve giyer” der.?a?yran e? ve arkada?y oyun dy?y kalyr.Oyun bu ?ekilde devam eder.


  OYUNUN ADI:ORGANLARIMIZ
  GELY?YM ALANI:Bili?sel Alan ve Dil Alany
  AMACI:Gözlem yapabilme
  ARAÇ GEREÇLER:-
  OYUNCU SAYISI:Synyf mevcudu
  YA? GRUBU:4-5 ya?
  OYUNUN OYNANDI?I YER:Synyf Salon
  UYGULAMA:
  Yere bir çocuk syrtüstü yatyrylyr.Di?er çocuklarda yerde yatan çocu?un çevresinde yer alyrlar.Ö?retmen çocuklara yönergeler vererek onlary yönlendirir.Örne?in; “Asly sen Berk’in bacaklaryny göster” der.Ve oyunun sonunda bütün organlar söylenmi? olur.  Oyun Etkinliğinin Adı:Yağmur- Dolu- Sel

  Kazanımlar:1:İşitsel yönergelere uygun denge hareketlerini yapar.
  2:Yavaş ritmde yürür.
  3:Hızlı ritmde sıçrar.
  4: Sürekli ritmde koşar.
  5:İşitsel yönergelere uygun anidern durur, başka harekete geçer.

  Oyun Etkinliği:Öğretmen sınıfa tef, marakas yada trampet getirir ve ritm tutar.Yavaş ritm tutulduğunda (yağmur) yürüyüş,hızlı ritm tutulduğunda (dolu) sıçrama, sürekli ritm tutulduğunda (sel) koşma hareketlerini yaparlar.Öğretmen ritmle birlikte ritme uygun olarak yağmur-dolu-sel kelimelerini kullanabilir.

  Oyun Etkinliğinin Adı:Heykeltıraş Oyunu

  Kazanımlar: 1:Tek ayak üze4rinde sıçrar.
  2:Ayaklarını omuz genişliğinde açarak çömelir.
  3:Kolları yere paralel öne/yana açarak çömelir.
  4:Kolları yukarı doğru uzatarak parmak ucunda yükselir.
  5lanör Duruşu yapar.

  Oyun etkinliği:Öğretmen heykeltıraş olur,çoçuklar da çamur olur.Çamurdan çoçuklar heykeltıraş olan öğretmenin komutlarını dinleyerek şekil alırlar.Öğretmen tek ayak üstünde durur,sıçrar,çömelir,parmak ucunda yükselir,v.b.hareketleri yapar.Çoçuklar da bu hareketleri taklit ederler.

  Oyun Etkinliğinin Adı:İp Üstünde

  Kazanımlar:1:İpin üzerinde ileri/geri doğru yürür.
  2:İpin üzerinde yan yan yürür.
  3: İpin üzerindeparmak ucunda yükselerek yürür.
  4: İpin üzerinde bacağı öne –arkaya veya sağa-sola kaldırarak yürür.
  5: İpin üzerinde topuk-ayak ucu teması ile ileri/geri doğru yürür.

  Oyun Etkinliği:Çocuklar yan yana dizilir ve her birinin önüne aynı uzunlukta (ortalama 1m.)ip konulur.Çocuklar öğretmenin çeşitli denge hareketlerini yaparlar.


  Oyun Etkinliğinin Adı:Yılanlı Yolda Macera

  Kazanımlar:1:Kollar yana açılarak tek ayağın üzerinde 5 kere zıplar.
  2:Kısa/uzun mesafelerden atlar.
  3armak ucunda 15 sn.yürür.
  4:Çapraz adımlarla ileri/geri yürür.
  5:Engellerin üzerinden parmak ucunda sıçrayarak geçer.

  Oyun Etkinliği:Gazeteden oluşturulmuş yılanlar sınıfta yerlere gelişigüzel biçimde bırakılır.Sonra yılanlarla dolu bir yolda yürüyüşe çıkılacağı anlatılır çocuklara.Çocuklar yılanlara basmadan eğitimcinin verdiği yönergeler göre hareket eder.Ör:Topuk parmak ucu temasıyla yürüme,tek/çift ayak zıplayarak,sekerek,yılanların üzerinden atlayarak ilerleme da yönergeler verilebilir.


  AMAÇ 2:Bedensel koordinasyon gerektiren belirli manipülatif hareketleri yapabilme.

  Oyun Etkinliğinin Adı: Hacıyatmaz

  Kazanımlar:1:Topu aşağıdan/yukarıdan hacıyatmaza atar.
  2:Topu uzaktan/yakından hacıyatmaza atar.
  3:Topu hızlı/yavaş hacıyatmaza atar.
  4:Topu koşarak hacıyatmaza atar.
  5:Farklı büyüklükteki topları hacıyatmaza atar.

  Oyun Etkinliği:Çocuklar yan yana hacıyatmazın karşısına hepsi bir tarafta olacak şekilde geçerler.Çocuklara toplar dağıtılır ve öğretmenin yönergelerine uygun olarak ellerindeki topları çeşitli şekillerde hacyatmaza atarlar.Daha sonra çocuklara farlı büyüklükte toplar verilerek bunları atmaları istenir.

  Oyun Etkinliğinin Adı: Nesne Taşıma

  Kazanımlar:1:Farklı ağırlıktaki nesneleri kaldırıp taşır.
  2armak ucunda elindeki nesneyi başının üstünde taşır.
  3:Çapraz adımlar ile elindeki nesneyi taşır.
  4:Nesneyi çift ayak sıçrayarak göğüs hizasında taşır.
  5:Belli ağırlıktaki fasülye torbalarını el değiştirerek taşır.

  Oyun Etkinliği:Bir tane uzunca başlangıç çizgisi birtane de varış çizgisi çizilir.ama bu çizgiler bütün çocukların yanayana gidebilecekleri kadar uzun olmalı. Sınıftaki çeşitli oyuncakları öğretmenin yönergelerine uygun olarak iki çizgi arasında taşırlar.Ama burada önemli olan çocukları yarış içine sokmamaktır. Öğretmen buna dikkat etmeli.

  Oyun Etkinliğinin Adı: Top Kalede
  Kazanımlar:1:Topu kaleye yuvarlar.
  2uran topa tekme atar.
  3:Hareketli topa tekme atar.
  4:Yürürken topa tekme atar.
  5:Koşarak topa tekme atar.

  Oyun Etkinliği: Çocuklar ile sınıfta bir tane kale yapılır. Çeşitli toplar getirilir. Çocuklar bu topları öğretmenin yönergelerine uygun değişik şekillerde kaleye atarlar.

  Oyun Etkinliğinin Adı: Araba Oyunu

  Kazanımlar:1:Kısa adımlar atarak arabayı iter.
  2:Uzun adımlar atarak arabayı iter.
  3:Koşarak arabayı iter.
  4:Arabayı geri geri çeker.
  5:Arabayı sağ/sola dönerek sürer.

  Oyun Etkinliği: Büyük kolilerden yapılmış araba sınıfa getirilir. Çocuklarda sırayla bu arabanın şoförleri olurlar. Şoför olan çocuk en önde arabayı tutar diğer çocuklar da tren gibi ardı ardına dizilirler. Sonra sırayla şoför olurlar.Öğretmen çeşitli yönergeler ile çocukları yönlendirir.

  Oyun Etkinliğini Adı: El Çırpma Oyunu

  Kazanımlar:1:Söylenilen sayı kadar el çırpar.
  2:Tek/çift ayak zıplayarak el çırpar.
  3:Çömelip kalkarken el çırpar.
  4:Yürürken iki adımda el çırpar.
  5:Sağa/sola ve öne/arkaya dönerken el çırpar.

  Oyun Etkinliği:Bütün çocuklar ile halka oluşturulur ve öğretmen halkanın ortasına geçer. Çocuklara el çırpma oyununu anlatılır.Öğretmen yönergeleri hem söyler hem de yaparak gösterir ve çocuklar ile birlikte yapar.
+ Yorum Gönder

Hızlı Cevap Hızlı Cevap


:
bedensel koordinasyon gerektiren hareketleri yapabilme,  bedensel koordinasyon hareketleri,  bedensel oyunlar,  bedensel koordinasyon gerektiren oyunlar,  bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 5 kişi