Bir olayın çok boyutluluğunu fark etme nasıl olur

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Bir olayın çok boyutluluğunu fark etme nasıl olur ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Bir olayın çok boyutluluğunu fark etme nasıl olur

 2. 2
  Fashion
  Bayan Üye

  Cevap: Meydana gelen ya da ortaya çıkan hâl, iş veya du-ruma olay denir. Her gün çevremizde birçok olay yaşanmaktadır. Bu olayların bir kısmına doğrudan tanıklık yaptığımız gibi, bir kısmını çevremizdeki in-sanlardan ya da televizyon ve gazete başta olmak üzere çeşitli iletişim araçlarından öğreniriz.

  Evde, okulda, sokakta yaşanan olaylardan bazıları-nın içinde kendimiz de yer alabiliriz. Bu olaylardan bir kısmı ilgimizi çeker bir kısmı ise ilgimizi çekmez. İlgimizi çeken olaylar hakkında bilgi sahibi olmak isteriz. Olayın nedeni, kimler arasında yaşandığı ve sonucu hakkında bilgi sahibi olmaya çalışırız. Ör-neğin, Avrupa kupalarında mücadele eden futbol kulüplerimizin kimlerle maç oynayacağını bilmek ve seyretmek hepimizin ilgi duyduğu olaylardır.

  Mahallede çıkan bir yangın hepimizin ilgisini çeker. Bu olay karşısında üzülürüz, ama yangının neden çıktığını öğrenmek istemeyebiliriz. Eğer yangın, ta-nıdığımız insanların evinde çıkmış ise bu olay daha çok ilgimizi çeker. Yaralanan olup olmadığını, yan-gının neden çıktığını öğrenmeye çalışırız.

  Olayların Çok Boyutluluğu

  Yaşadığımız olayın birden fazla nedeni ve sonucu olabilir. Çevremizde meydana gelen bir olay, yaşa-mın bir çok alanını içine alan etkilerde bulunabil-mektedir. Bu duruma olayın çok boyutluluğu denil-mektedir.

  Örneğin erozyonun başlıca nedeni, toprağı koru-yan bitki örtüsünün yok olmasıdır. Bunun yanında; arazinin eğimi, toprağın yapısı, yıllık yağış miktarı, iklim faktörleri, bitki örtüsü, toprak ve bitkiye yapılan müdahaleler gibi çeşitli nedenler de erozyonda etkili olmaktadır.

  Erozyon, rüzgar ve yağmurun etkisiyle verimli top-rakları sürükleyerek, baraj göllerine, akarsu yatak-larına ve denizlere taşımaktadır. Bu durum Türki-ye'nin gıda açısından kendine yeterli bir ülke olma-sını tehlikeye düşürmektedir.

  Erozyon, aynı zamanda toplumsal sorunların artması-na da yol açmaktadır. Tarım alanlarının veriminin azal-ması, doğduğu ve büyüdüğü yerde geçim şansı or-tadan kalkan insanların kentlere (şehirlere) göç etme-sine neden olmakta, bu durum da şehirlerde çeşitli alt yapı sorunlarının yaşanmasına yol açmaktadır.

  Kentlere yoğun nüfus gelince, ortaya çıkan kalaba-lıklaşmanın maliyeti yüksek olmaktadır. Örneğin kent içi ulaşımda trafik sıkışıklığı ile hem zaman hem de akaryakıt israfı oluşmaktadır.

  Yoğun nüfusun sebep olduğu konut krizi kira fiyatla-rını artırmanın yanında, arsaların da mafya müdaha-lesine açık hale gelmesine sebebiyet vermektedir.

  Ayrıca kentlerde gecekondulaşmanın yoğun oldu-ğu yerlere okul, sağlık, yol, su, elektrik ve doğalgaz hizmetlerinin götürülmesinde gecikmeler yaşan-maktadır.

  Kentlerin ölçüsüz ve aşırı bir şekilde büyümesinin bir diğer olumsuz etkisi de artan maliyetler nede-niyle ekonomik ve mali açıdan ek yük getirmesidir. Şöyleki; belirli bir büyüklüğü aşan mahalli idareler-deki iletişim güçlükleri, yoğun bürokrasi ve politik baskılarla artan personel sayısı verimliliği düşürür-ken, maliyetlerin artmasına neden olmaktadır.

  Bu örnekte de görüldüğü gibi, bir olayın toplum ve birey açısından pek çok nedeni ve sonucu olabilir. Bu yüzden tanık olduğumuz olayları çok boyutlu olarak değerlendirmeliyiz.+ Yorum Gönder

Hızlı Cevap Hızlı Cevap


:
Yakın çevresindeki bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu fark eder,  Yakın çevresindeki bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu fark eder.,  Yakın çevresindeki bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutlu olduğunu fark eder.,  olayların çok boyutluluğu nedir
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi