Matematik ve geometriye katkıda bulunan Türk büyükleri ve hayatları

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Matematik ve geometriye katkıda bulunan Türk büyükleri ve hayatları ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1

 2. 2
  RüzgarGülü
  Bayan Üye

  Cevap:
  Ali Kuşçu
  Ali Kuşçu asıl adı Ali Bin Muhammed (d. 1403 Semerkant - ö. 16 Aralık 1474 İstanbul)Türk. gökbilimci matematikçi ve dilbilimci. Gökbilimci ve kelam alimi olan Ali Kuşçu 15. yüzyıl'da Semerkant'ta doğdu. Babası Muhammed Timur İmparatorluğu Sultanı ve astronomu Uluğ Bey'in kuşçusu olduğu için ailesi "Kuşçu" lakabıyla meşhur oldu. Küçük yaştan itibaren matematik ve astronomiye ilgi duyan Ali Kuşçu Bursalı Kadızâde RumîGıyâseddin Cemşîd ve Muînuddîn Kâşî’den matematik ve astronomi dersi aldı. Daha sonra bilgisini artırmak için Kirman'a gitti. Burada Hall-ü Eşkâl-i Kamer (Ay Safhalarının Açıklanması) adlı risale ile Şerh-i Tecrîd adlı eserini yazdı. Ali Kuşçu Semerkant ve Kirman'da eğitimini tamamladıktan sonra Uluğ Bey'e yardımcı ve rasathanesine müdür oldu. 1449'da hacca gitmek istedi. Tebriz'de Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan kendisine büyük saygı gösterdi ve Osmanlı Devleti ile barış görüşmelerinde yardımını istedi. Ali Kuşçu Uzun Hasan'ın sözcülüğünü yaptıktan sonra II. Mehmed'in davetiyle İstanbul'a geldi. Osmanlı - Akkoyunlu sınırında II. Mehmed'in emriyle büyük bir törenle karşılanan Ali Kuşçu Ayasofya medresesine müderris oldu. Ali Kuşçu 16 Aralık 1474 tarihinde İstanbul'da öldü.


  Matrakçı Nasuh
  Matrakçı Nasuh (d. ? - ö. 1564) Türk minyatürcü tarihçi ve matematikçi. Doğum tarihi bilinmeyen Matrakçı Nasuh'un Saraybosna'da doğduğu sanılmaktadır. Enderun’da eğitim görmüştür. Sopalarla oynanan ve bir tür savaş oyunu olan matrak adlı sporda ustalığında dolayı matrakçı lakabıyla anılmıştır. Değişik silahları kullanmaktaki ustalığı da bilinmekte olup bu konuda Tuhfetü'l-Guzât adlı bir kitap da yazmıştır.

  Matrakçı Nasuh'un minyatür-harita karışımı kendine has bir üslubu vardır eserlerinde yeryüzünün kuşbakışı görünümünü resmeder. Buna karşın şekilleri tepeden değil sanki karşıdan görüyormuş gibi çizer. Bu resimlerde kuş ve tavşan gibi hayvanlar olsa da insanlar asla belirmez. Şehirlerdeki binalar tek tek seçilebilir.

  Geometri ve matematik alanındaki çalışmaları neticesinde uzunluk ölçülerini gösteren cetveller hazırlamıştır. I. Selim zamanında ona adadığı Cemâlü'l-Küttâb ve Kemalü'l- Hisâb kitaplarını yazmıştır.


  Tarih alanında da çalışan Matrakçı Nasuh Taberî Tarihi 'ni Mecmaü't-Tevârih adıyla Türkçeye çevirmiştir. 3 nüsha olarak yayınlanan Süleymannâme kitabında 1520-1537Fetihname-i Karabuğdan Kanuni Sultan Süleyman'ın İran seferini anlatır. Bu kitaplarda yol boyunca ordunun geçtiği şehirlerin minyetür şeklinde haritalarını çizmiştir.
  Nasuh Kanuni'nin Fransa kralı I. François'ya destek amacıyla Barbaros Hayrettin Paşa

  Tosun Terzioğlu
  Tosun Terzioğlu (1942 İstanbul) Türk matematikçi ve Sabancı ÜniversitesiRektörü.
  Sırasıyla okuduğu okullar; Robert Kolej lisesi' nde lisans derecesini Newcastle-upon-Tyne Üniversitesi' nde (Ingiltere 1965) doktora derecesini Matematik dalında Frankfurt Üniversitesi' nde 1968 yılında aldı. Daha önce çalıştığı üniversiteler Wuppertal Üniversitesi Michigan Üniversitesi ve ODTÜ'dür. Michigan Üniversitesi ve Wuppertal Üniversitesi' nde araştırmacı olarak bulundu.
  1992-1997 yılları arasında TÜBİTAK Başkanlığı 1993-1997 yıllarında NATO Bilim Komitesi Türkiye temsilciliği 1996-1997 yıllarında Bilimsel ve Teknik Araştırma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. 1997 yılından beri TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı ve 1989 yılından itibaren Türk Matematik Derneği Başkanlığı'nı yapmaktadır. TÜBİTAK Bilim Ödülü sahibidir. Araştırma alanı fonksiyonel analizdir. Türkiye Bilimler Akademisi Türk Matematik Derneği TESEV Türkiye Bilişim Vakfı Tarih Vakfı Bilimsel ve Teknik Araştırmalar Vakfı BITAV ve Türkiye Zeka Vakfı üyesidir. 1543-1551 ve 1542-1543 yıllarını anlatmıştır. 1537-1538 yıllarında yazdığı komutasında gönderdiği donanmaya katıldı. Yol boyunca donanmanın uğradığı limanları resmetti.

 3. 3
  Ziyaretçi
  Ali kuşçunun gerçek adı nureddin kayadır babası ahmet kayadır annesi halime kayadır.
  Ali kuşçu herkezi sever ve sayardı okur yazar biriydi .
  astronomiye ilgi duymazdı sadece matematiğe ilgi duyardı ve bir matematik bilim adamından ders aldı.?


  SİZLERE YARDIMIM BU KADAR BAY BAY 4. 4
  Ziyaretçi
  Mustafa Kemal Atatürk'ün de matematiğe katkısı olmuştur. Geometri kitabını çıkartarak terimleri daha anlaşılır kılmıştır

+ Yorum Gönder

Hızlı Cevap Hızlı Cevap


:
ali kuşçu ve geometri,  geometriye katkıda bulunanların hayatları,  türk geometri bilim adamları,  geometri alanında çalışan ünlü matematikçi kimdir,  eski türk büyüklerinden matemaikçnin hayatı
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 3 kişi