27 aralık tarsusun kurtuluşu ile ilgili şiir

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden 27 aralık tarsusun kurtuluşu ile ilgili şiir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  27 aralık tarsusun kurtuluşu ile ilgili şiir

 2. 2
  MaviAdam
  Özel Üye

  Cevap:
  Kuruluştan Kurtuluşa Cumhuriyet Destanı

  I

  Doru atın tırısa kalkmasıyla başlar cengimiz
  Kös vuruşlarında mehteran
  Has dur zaman!

  Orta direkli kara yazgılı kıl çadırda üryan
  Doğuşların muştusunda gün
  Bir ayinin tütsüsü Issık gölüne vurulan
  Sakız ağaçlarında dileği şaman bir ana
  Atasının taş dikitine açılan avuçla asude
  Dileğin tek tengriye akışı ötelerden avuç avuç
  Bey toylarına aşina yüzlerin kutlu töresi
  Aksakallı sözlerin tutulmasında sır
  Kırkım zamanı koyunların
  Konargöçer düşlerde otağı
  Kargı ucuna asılan al mendil
  Ortasına dikili obanın murat
  Yurt bellendi yaylaklar
  Bir yanda kuzularken mevsimsel dönğü
  Öte yandan soy verdi
  Boy verdi balalar
  Gürbüz oğlanlar çayırda tutuştu güreşe
  Gerilen yayların hedefinde bir ceylan
  Bir nara bekliyordu Çin ilinde ahali
  Ve vakit ermemişti daha kim bilir
  Lakin ne Kürşadlar büyüyordu soy soy


  II

  Çekik gözlerine iffet gizli Hun kızları
  Hançeri göğsüne sapladı yan bakışların
  Doru atlar asıl o zaman tırısa kalktı biteviye
  Gece saraya düşüyordu Kürşadî naralar
  Çerilerin kırkı bir sarayı basıyordu
  Ahale-i Çin kırk çeriyi konuşuyordu
  Çin Seddi’ni aşıyordu naraları ya
  Titriyordu imparator
  Bir Kürşad’a karşın Hun, Kürşad’a keserken
  Gök tengri bunu biliyordu
  Türk yazıtlarına Orhun’da söz kazınıyor
  Bilge Kağan yüzyıllara derunî ve Davudî sesleniyordu
  _Gök delinmedikçe!
  _Yarılmadıkça yer!
  Buyuruyordu ulu kağan ve Göktürkler dinliyordu
  Desise Çin demekti
  Savaş hile!
  Yumuşak ipek gibi girdi hain kanına
  Ve dahi kıtlık vurdu obayı
  Göç düştü yollarımıza
  Ahh! Hazar kuzeyi ve güneyi güzergâhtı
  Kalanlar oldu
  Unuttu soyunu sopunu
  Bir bir asimile naçar
  Gidenler Anadolu’ya yurt diyecekti baki
  Bir ilahî buyruk Cibril tebliğine düşünce
  Hira nura kesiyor bilen bilir
  Çöl ortasının yüreğine Gül açıyordu
  Kokusunun lafzıyla,
  _İkra diyordu ya Cibril
  Daha sure-i Fetih nazil olmadı
  Ki, kutsî emanetti İslâm
  Ayet ayet akıyordu Türklüğe
  Ve zaten
  Bir tengri değil miydi? O
  Kılıçlar İslâma etti yemin
  Mihmandarı oldu İslâm’ın bu demde sonra
  Alp’ten dağların ardından Arslan kükremesi
  Ovaya inince Malazgirt’te
  Cuma ve salâsı
  Hutbesinde beyaza büründü
  Serdarın önde gideni
  Tekfur korkuya namzet kös kös
  Takvim bin yetmiş bir gürz ucunda zafer
  Muzaffer kumandan Alparslan
  O da Kürşad neslinden, Kürşad huylu değil miydi?
  Ve Soylu
  Töre bozulmadı yurt oldu Anadolu
  Kutalmışların yurdu
  Çer’ağ yangıları Taptuk dergâhında Yunus oluyordu
  Oluyordu Hacı Bektaşî Veli bozkır ortasında
  Yesevi alazıydı çoktan tutuşan
  Mencik Baba oluyordu Tarsus’ta ve Horasan kokuyordu
  Anadolu oluyordu öz be öz
  İlim üzre doğanlar boy veriyordu dergâh dergâh
  Aynı Kevser düşünde serinliyordu yürekler
  Kırk kapı ya tek rabbe açılıyordu
  İman erlerine kılıç kalem oluyor
  Kalem kılıca kesiyordu küffar karşısında
  Eren –alperene doğuyordu
  Ötügen yurtluğundan yadiğar demir kordu
  Yürekler…
  Sabır su oluyor akıyordu
  Yeşilırmak vurgunu kıvrım kıvrım
  Yediveriyordu dergahi güller
  Hüsna tecellisi ve dahi tezahürü

  III

  Söğüt dal veriyordu rüyaların yorumu
  Salkım saçak…
  El verdi şeyhlerin Edebalî olanı bir de altın öğüt
  Ey Oğul!
  Dediğinde
  Bin iki yüz doksan dokuz’du tarihler
  Yine devlet kuruyordu kutlu töre
  Osman Bey ismi altı asra düşecekti
  Ve okunacaktı hutbe hutbe
  Ferman ferman
  İl il irkiyordu zırha bürünmüş bakışlar
  Tedirgin ve korkak!
  Anadolu ilelebet yurt oluyordu Türk’e
  Bursa Orhan gaziden yadigâr
  Yemyeşil!
  Başkent oluyordu Söğüt’ten düşlerimize
  Hisarların Rum elinde olanı düşmeliydi
  Er ya da geç
  Fetih muştusuna ramak kalmıştı zaman
  Demişti ya: Hatemülenbiya
  _’’Ayrılıkta azap vardır’’ ya ümmetim!
  Birlik sağlanmalıydı beylik beylik
  Anadolu’da
  Toylar düzenlendi
  Kargılar çekildi
  Çubuk ovasına fitne düştü
  Timur nefsine yenilmişken
  Aksıyordu dirlik
  Yıldırım tükenmişken
  Galibi yoktu
  Anadolu yanıyordu il il
  Dönemdi fetret geldi geçti
  Dokunmadı on yıl
  —Kalyonlar çekilecekti- artık
  Şair dilince ‘’Surda gediklerin mukaddes olanı’’
  Açılacaktı tamamdı vakit ama
  Daha topların büyük olanı dökülmedi
  Akşemsettin, Mola Güranî
  Sultanların Fatih’ine öğretiyordu ilim
  İkinci kez tahta çıkınca Sultan Murat oğlu
  Çağ açılıyor yeni ve kapanıyordu eski
  *Nisan ayında otağ kurdu papatya öncü
  Bin dört yüz elli üç mayısında
  Artık gül açıyordu.
  … ‘’Ne güzel komutandır’’ muştusunda
  Hadis vücud buluyordu Muhammedî
  Sure-i Fetih çınlıyordu arş-ı âlâ da
  Tıpkı Mekke-i fetih misali
  Arî aklın iflasında karadan yürüdü gemiler
  Ulubatlı Hasanlaştı her bir nefer
  Sancağı diktiler sura
  Fetholundu İstanbul
  Hoşgörü ekildi tohum tohum
  Çatladı boy verdi İslamın nuru
  Herkes –Kitabınca- yaşadı
  Cuma-Cumartesi-Pazar
  Üç gün değil sadece haftaya düşen
  Aynı şehirde
  Dehanın tezahürüydü
  Fatih_name!


  IV

  Fetihti yaşam, ganimetti dönüşler
  Viyana kapısına dayanan cengin
  Dönüşleri ödetti bedelini
  Verdi kellesini veziri azam
  Duraklama sayıldı büsbütün
  Sefa başlamıştı lale devrinde
  İbrahim cömertti balıklara
  Aslında, aslında haklıydı
  _*inci denizden değil miydi ?
  Kim deliydi acaba!
  Diye sordurdu yazarlara taa bu asırda
  Ne hükmü vardı
  Gitmeliydi balığa
  Züyif akçeler düşünce hisseye
  Kazanlar kalktı ocaklarında yeniçerinin
  Ters çevrildi ya
  Devşirilen değil de
  Kayrılan girdi ocağa
  Ve ağaların keyfinde esame
  Bahşiş derdine düşenler
  Cülusu sevmişlerdi her dem
  Fırsatçılar Celalî oldu isyanlarda
  Patronu Halil’di bir zaman
  Sarıyordu yangınlar şehir şehir
  Kabakçı Mustafalar’dan çıkan alevle
  Kellesini istiyordu vezirlerin ves’selam
  Bekaya verildi kelleler bir bir
  Erim erim eriyordu saraylar
  Hazine-i hassa’ya

  V

  Dirlik bozulmuştu tımarda
  Yoktu ganimet yazıldı Karlofça
  Bin altı yüz doksan dokuz takvime düştü kabus
  Ahh ihtişam neredesin?
  Başladı gerileme
  Sıtma sardı vücudu
  Kesiliyordu uzuvlar yazık
  Altı asıra hükmün suyu çekiliyordu
  Yavaş yavaş
  Ne zordu Osman Bey ?
  Islahat dedi fermancı Mahmutların ikincisi
  Okumayacaktı esamesini yeniçerinin
  Alev alev yanıyordu İstanbul
  Fesholuyordu yeniçeri
  Fes giyenlere terk edeceklerdi mekânı
  Kazanları ters çevirenler yoktular artık
  Küçülen bakışlarında Anadolu’nun
  İstanbul kapatıyordu kapılarını
  Vahdettin yaşlı
  Damatlara söz geçiremiyordu
  Neydi O Mondros?
  Ya o Sevr paçavrası
  Mavi gözlerinde Anadolu görülen
  Kolağası Mustafa Kemal Atatürk
  Koymuştu kafasına
  _Anadolu Türk’ün kalacaktı
  Seyr-ü sefer eyledi Samsun’a
  Bin dokuz yüz on dokuz mayısı
  Yine ve yeniden mayısta
  Zaferlerin nişanesi
  Güneş ne de güzel parlıyordu
  Ey Bandırma vapuru
  Kıymeti içinde saklı bir kurtuluş taşıyordu
  O da biliyorken bunu
  Kıyıdan seyrediyordu
  Napusula
  Ne şanlı bir görevdi Ata’yı taşıyordu
  Ulusun kaderini taşıyordu gün gün
  Tıpkı – Elif’in kağnısı- ayırdındaydı elmasın
  İstiklâli ve istikbali taşıyordu dahası
  Var mıydı ötesi?
  Kefere şaşkın
  Misak-i milli Amasya oluyor okunuyordu
  Anadolu kaderini tayine memurdu
  _ ‘’Ya istiklâl ya ölümdü’’
  ‘’Hangi çılgın zincir vuracaktı’’
  Nusrat olacaktı boğazda
  Dökecekti Türk’ün kaderini, mayınları
  Conk bayırı ve Anafartalar
  _Böylesine bir cengi görmeyecekti
  ‘’Çanakkale geçilmeyecekti’’
  Geçilmedi evvelallah!
  Ses geldi
  Kumanya : Üzüm hoşafı!
  Ses geldi
  Kumanya : Yok!
  Lazı-Çerkezi-Kürdü ser verdi
  Elli yedinci alay secdede
  Vermedi namusunu
  Sözüm ona kutsal armada (!) batıyordu sularda
  Pas tutacaktı hakikat
  Tarihe şerh düşüldü
  Miladı oldu Çanakkale
  Yırtıldı Karlofça artığı antlaşmaların topu birden
  Anadolu bu, besleme ihanette gebeydi gene
  Ethem çekildi dağa
  Oy Ethem oy demedi mi peygamber
  _’’Ayrılıkta var azap’’
  —Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır-
  Dedin ya Atam
  — Satıh bütün vatandır- ekledin büyük söze
  Emir tekâlifi milli oldu mecliste
  Bir çift çorap ödünç alındı analardan
  Yeni gelin süt parasını verdi bebeklerinin
  Bebekler mütebessim
  Ziynetlerini çıkından çıkardılar
  Beşi bir yerde Vatan dediler teklifsiz
  Eritildi dirhem dirdem
  —Vatan Sağ olsun- du yalnız
  Yalnız vatan sağ olsundu
  Hasan Tahsin’di ilk kurşunu atan İzmir’de
  Maraş’ta Sütçü İmam
  Antep’te Şahin Bey
  Ya Adile on başı
  Yirik Fatma
  Kılavuz Hatice
  Türk Anası değil miydi ?
  Kınalı elleri sille oluyordu düşmana
  İl il ilçe ilçe kurtuluyordu vatan
  Harbin adı İstiklâl
  Yazıldı Marş-ı İstiklâl
  _Ey büyük Akif sırtında paltosu yok şair-i âzam!

  VI

  Ve Lozan tescili istiklâlin vesikası
  Yumrukların serti vuruldu
  Masada
  Alındı haklar
  Pranga maddeleri kaldırıldı tarihin
  Kapitülasyonlar ve devamı
  Cumhuriyet’in adımı atılıyordu
  Büyük Türkiye!..
  _’’Demirağlar örülmeliydi’’ on yılda
  Muallimlere emaneti yeni nesil
  Sümerde basma üretilmeli
  Tütmeliydi bacaları behemehal!
  İzmir de iktisada kongre toplanmalıydı
  Ödenmeliydi son borçlar
  İmar edilmeydi yurt il il
  Bir hitabe lazımdı gençliğe
  _Muhtaç olduğu asil kan! Damarlarında
  Demeliydi Atam ve dedi de
  İnsi bir yorgunluk kaplarken uzuvları
  Aman yarabbi!
  Tabipler gelip giderken odasına
  Şarapnel yarasına benzemiyordu bu
  Takvimler ahh takvimler Kasımı vuruyordu
  Dolmabahçe’de bakışları soluyordu güz sonu
  Mavi mavi
  _Demişti ya, ‘’geldikleri gibi giderler’’
  Gittiler… gittiler de
  Şimdi sırası mı Dolmabahçe saatleri
  Kitlenirken saat dokuz sıfır beşte
  Senin gidişine Atam dedi cümle ulus
  Gözyaşına gark Türk Milleti durmaz
  Bin dokuz yüz otuz sekiz

  VII

  Bir büyük doğumdu başladı mefkûre
  Bir büyük ölüm dağladı yürekleri kor
  Kutalmışların ülkesi kaldı Anadolu

  Ve dahi kalacak ilelebet
  Söz Atam Söz!
  yahya incik/şanlıurfa/
 3. 3
  Ziyaretçi
  çok güzel şiirler paylaştınız+ Yorum Gönder

Hızlı Cevap Hızlı Cevap


:
tarsus un kurtuluşu ile ilgili şiirler,  27 aralık tarsusun kurtuluşu ile ilgili şiirler,  27 aralık tarsusun kurtuluşu ile ilgili şiir
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 6 kişi