ÖFKE ile ilgili slogan , söz

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden ÖFKE ile ilgili slogan , söz ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  ÖFKE ile ilgili slogan , söz

 2. 2
  Hasan
  Özel Üye

  Cevap: öfke ile ilgili sözler var.

  • Öfke
  • Öfke ekilen yerden pişmanlık biçilir. A.Manzoni
  • Öfkesini yenen kimsenin kusurunu Allah örter. Hadis-i Şerif
  • Öfkenin ateşi önce sahibini yakar, sonra kıvılcımı düşmanına ya varır, ya varmaz. Sadi
  • Sabırlı adamın öfkesinden sakının. John Dryden
  • Tartışmalarda öfkelendiğimiz an, geçek için değil, kendi hesabımıza çalışmaya başlarız. T. Carlye

  öfke ile ilgili hadisler.


  GADAB (ÖFKE)
  Muhakeme.net - GADAB (ÖFKE) ile ilgili Hadisler
  İbnu Mes'ud radıyallahu anh anlatıyor. "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm (bir gün):

  "Siz aranızda kimi pehlivan addedersiniz?" diye sordu. Ashab radıyallahu anhüm:

  "Erkeklerin yenmeye muvaffak olamadığı kimseyi!" dediler. Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm:

  "Hayır, dedi, gerçek pehlivan öfkelendiği zaman nefsine hakim olabilen kimsedir."

  Müslim, Birr 106, (2608); Ebu Davud, Edeb 3, (4779).  Hz. Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:
  "Kuvvetli kimse, (güneşte hasmını yenen) pehlivan değildir. Hakiki kuvvetli, öfkelendiği zaman nefsini yenen kimsedir."

  Buhari, Edeb 76, Müslim, Birr 107, (2760); Muvatta, Hüsnü'l-Halk 12, (2, 906).  Ebu Vail radıyallahu anh anlatıyor: "Urve İbnu Muhammed es-Sa'di'nin yanına girdik. Bir zat kendisine konuştu ve Urve'yi kızdırdı. Urve kalkıp abdest aldı ve:
  "Babam, dedem Atiyye radıyallahu anh'tan anlattı ki, o, Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm'ın şöyle söylediğini nakletmiştir:

  "Öfke şeytandandır, şeytan da ateşten yaratılmıştır, ateş ise su ile söndürülmektedir; öyleyse biriniz öfkelenince hemen kalkıp abdest alsın."

  Ebu Davud, Edeb 4, (4784).  Ebu Zerr el-Gıfari radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm bize buyurmuştu ki:
  "Biriniz ayakta iken öfkelenirse hemen otursun. Öfkesi geçerse ne ala geçmezse yatsın."

  Ebu Davud, Edeb 4, (4782).  Hz. Mu'az İbnu Cebel radıyallahu anh anlatıyor. "İki kişi Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm'ın huzurunda küfürleştiler. (Öyle ki) birinin yüzünde (diğerine karşı) öfkesi gözüküyordu. Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm:
  "Ben bir kelime biliyorum, eğer onu söyleyecek olsa, kendinde zuhur eden öfke giderdi: Eûzu billahi mineşşeytanirracim" buyurdular."

  Tirmizi, Da'avat 53, (3448); Ebu Davud, Edebb 4, (4780).  Hz. Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor: "Bir adam: "Ey Allah'ın Resûlü! Bana kısa bir nasihatta bulun, uzun yapma! Tâ ki nasihatini unutmayayım" demişti (ve birkaç kere tekrar etmişti). Aleyhissalatu vesselam (bir kelimeyle):
  "Öfkelenme!" cevabını verdi!"

  Buhari, Edeb 76; Tirmizi, Birr 73 (2021); Muvatta, Hüsnü'l-Hulk 11, (2, 906).  Sehl İbnu Mu'az İbni Enes el-Cüheni, babası radıyallahu anh'tan naklediyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:
  "Öfkesinin gereğini yerine getirebilecek güçte olduğu halde öfkesini tutan kimseyi, Allah Teâla Hazretleri, Kıyamet günü, mahlukatın başları üstüne davet eder; tâ ki, (onlardan önce) dilediği huriyi kendine seçsin."

  Tirmizi, Birr 74, (2022); Ebu Davud, Edeb 3, (4777).  İbnu Abbas radıyallahu anhüma anlatıyor: "Uyeyne İbnu Hısn (Medine'ye) gelince, kardeşinin oğlu Hürr İbnu Kays'ın yanına indi. Hürr İbnu Kays ise Hz. Ömer'in yakınlarındandı. Onun meclisinde yaşlı veya genç bir kısım kurrâ ve fakihler müşavere heyeti olarak bulunurdu. Uyeyne İbnu Hısn:
  "Ey kardeşimin oğlu! Emirü'l-mü'minin'in yanına girmem için izin taleb et!" dedi. O da izin istedi. Ancak yanına girince:

  "Yeter artık! Ey İbnu'l-Hattab sen bize bol vermediğin gibi, aramızda adaletle de hükmetmiyorsun!" dedi. Hz. Ömer radıyallahu anh pek öfkelendi. Neredeyse dövmek için üzerine yürüyecekti ki, Hürr radıyallahu anh atılıp:

  "Ey emire'l-mü'minin! Allah Teâla Hazretleri, Resûlüne: "Affı eses tut, ma'rufu emret ve cahillerden de yüz çevir!" (A'raf 199) emretmiştir. Bu adam da cahillerden biridir" dedi. Vallahi, Hürr ayeti okuyunca, Hz. Ömer olduğu yerde kalıp hiçbir şey yapmadı. Hz. Ömer Kitabullah'ın yanında hemen durur, onu koyup geçmezdi (radıyallahu anh)."

  Buhari, İ'tisam 2, Tefsir, A'raf 5.

  (KUTUBİ SİTTE) 3. 3
  Ensar
  Özel Üye
  öfke ile ilgili hadisler

  414 Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
  Öfke, Kibir, Haset, Korkaklık, Zan İle İlgili Hadisler "Öfke şeytandandır Şeytan ise ateşten yaratılmıştır Ateşi söndüren de sudur Onun için, biriniz öfkelenince hemen abdest alsın!"
  Ebû Vail radıyallahu anh Ebû Dâvud

  415 Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
  "Biriniz ayaktayken öfkelenirse, hemen otursun Öfkesi giderse iyi, gitmezse hemen yatsın"
  Ebû Zer radıyallahu anh Ebû Dâvud

  416 Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
  "Kim, öfkesinin gereğini yerine getirmeye gücü yettiği hâlde, kendini firenlerse, Allah onu, kıyamet gününde, yaratıkların huzurunda çağırır ve hurilerden dilediğini almakta serbest bırakır"
  Sehl radıyallahu anh Tirmizî

  417 Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem sordu:
  "Siz kime pehlivan dersiniz?"
  "Yenilmeyen kişiye"
  "Hayır, asıl pehlivan, kızgınlık anında öfkesine hâkim olan kimsedir," buyurdu
  İbn Mesûd radıyallahu anh Müslim

  418 Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem sordu:
  "içinizde kimi müflis sayarsınız?"
  "Malı kalmayan kimseyi"
  "Hayır, asıl müflis, kıyamet gününde, ona sövmüş, buna zulmetmiş, berikinin malını almış olarak gelen kimsedir Orada ne dinar vardır, ne de dirhem Sevapları alınıp o kimselere verilir Yetmez, bu defa onların günahları sırtına yüklenir işte müflis odur
  İbn Mesûd radıyallahu anh Rezîn

  419 Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
  "Öğretin, kolaylaştırın ve güçleştirmeyin! Biriniz kızdığı zaman, sussun!"
  İbn Abbas radıyallahu anh Ahmed

  420 Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
  "Hasetten, kıskanıcılıktan şiddetle kaçının! Çünkü haset, ateşin odunu yiyip bitirdiği gibi, sevapları yer bitirir"
  Ebû Hureyre radıyallahu anh Ebû Dâvud

  421 Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
  "insanlarda bulunan huyların en kötüsü, tutkulu bir cimrilik ve şiddetli bir korkaklıktır"
  Ebû Hureyre radıyallahu anh Ebû Dâvud

  422 Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
  "Size, sizden önceki milletlerin hastalığı olan haset ve kin bulaşmış Bunlar kazıyıcıdır Ancak, ben saç kazımayı kastetmiyorum Onlar din kazıyıcısıdır
  Canım elinde olan Allaha yemin ederim ki, îman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de tam îman etmiş sayılmazsınız
  Birbirinizi sevmenizi sağlayacak bir şeyi size göstereyim mi? Aranızda selâmı yaygınlaştırın!"
  Zübeyr radıyallahu anh Tirmizî

  423 Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
  "Zandan uzak durun! Çünkü zan, sözün en yalanıdır
  Başkalarının gizli konuştuklarını yaymayın!
  Birbirlerinizin ayıplarını araştırmayın!
  Gereksiz yere rekabete girmeyin!
  Birbirinizi kıskanmayın!
  Birbirinize kin tutmayın!
  Birbirinize sırt çevirmeyin!
  Ey Allahın kulları, Allahın size emrettiği gibi kardeş olun!
  Müslüman müslümanın kardeşidir Ona ne zulmeder, ne de onu yüzüstü bırakır Ona hakaret de etmez"
  Sonra kalbini gösterdi:
  "Takva buradadır, takva buradadır, takva buradadır!
  Kişinin, müslüman kardeşini hor görmesi, kötülük bakımından kendisine yeter de artar bile
  Müslümanın herşeyi müslümana haramdır: kanı, şerefi, malı
  Allah, sizin ne bedenlerinize, ne biçimlerinize ve ne de amellerinize bakmaz, kalblerinize bakar"
  Ebû Hureyre radıyallahu anh Buhârî

  424 Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
  "Allah buyuruyor:
  izzet ve büyüklük benim elbisemdir Bu ikisinde her kim benimle çarpışırsa, ona azap edirim"
  Ebû Saîd radıyallahu anh Müslim

  425 Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem:
  "Kalbinde zerre kadar kibir, büyüklenme bulunan kimse cennete giremez!" buyurdu
  Bir adam, "Fakat kişi, elbisesinin ve ayakkabılarının güzel olmasını ister"
  Şöyle buyurdu:
  "Allah güzeldir, güzelliği sever Kibir, Hakkı inkâr edip, insanlara üstten bakmaktır"
  İbn Mesûd radıyallahu anh Müslim

  426 Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
  "insanlar, ya cehennem kömüründen başka bir şey olmayan ölmüş atalarıyla övünmekten vazgeçerler, ya da Allah katında, burnuyla pislik yuvarlayan böcekten daha âdi bir dereceye düşerler
  Allah teâlâ sizlerden kötü dönem kibrini temizledi Artık kişi, ya günahtan sakınan bir mümindir, ya da azgın bir günahkâr
  insanların tümü Ademin çocuklarıdır Adem ise topraktan yaratılmıştır"
  Ebû Hureyre radıyallahu anh Tirmizî

  427 Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
  "Allah bana, "alçakgönüllü olmanız, birbirinize karşı büyüklenmemeniz, böylece kimsenin kimseye tecavüz etmemesi," hususlarını bildirdi"
  Iyad radıyallahu anh Ebû Dâvud 4. 4
  Maximilyan
  Üye
  Öfkeyle kalkan, zararla (ziyanla) oturur
  açıklama
  Öfkesine kapılarak iş gören sonunda güç duruma düşer. Çünkü öfkeli, kızgın, sinirli insan iyi düşünemez, olup biteni iyi göremez, sonucu iyi hesaplayamaz. Bu yüzden de yanlış iş yapar.

 5. 5
  Ensar
  Özel Üye
  öfke ile ilgili sözler mevlana,
  mevlananın öfkeyle ilgili sözleri,
  mevlana öfke sözleri


  Öfkeyi, şehveti, hırsı terk etmek erliktir. Bu peygamberlik damarıdır.

  Ustası, şaşı çırağına “içeriye gir, raftaki şişeyi dışarıya getir” demiş;

  Şaşı (çırak) “o iki şişeden hangisini getireyim?” diye (sormuş).

  Ustası cevap vermiş: “O, iki şişe değil, git şaşılığı bırak; (biri iki) görme.”

  (Çırak) “usta beni (niye) azarlıyorsun” deyince ustası “(öyleyse) o iki şişenin birini kır” diye (karşılık vermiş).

  Şişe bir taneydi, ama onun gözüne iki görünüyordu.(...)

  (Çırak) birini kırınca diğeri de gözden kayboldu. İnsan da arzuları ve öfkesi sebebiyle (böyle) şaşı olur.

  Öfke ve şehvet insanı şaşı yapar, ruhu doğruluktan ayırır.

  Kin (duygusu) gelince hünerler görünmez olur, gönülden göze yüz perde iner.

  Kin tutma! (Zira) kin yüzünden yol azıtanların kabirlerini kin tutanların yanına kazarlar.

  Kızgınlığın cehennem ateşinin tohumudur. Kendine gel de şu cehennemini söndür. Çünkü o bir tuzaktır.

  Kızgınlıkla gönüllere ateş saldın mı, cehennem ateşinin aslı oldun gitti, demektir.

  Ateşin burada nasıl insanları yakarsa, ondan meydana gelen eser de orada seni yakar

+ Yorum Gönder

Hızlı Cevap Hızlı Cevap


:
öfke ile ilgili slogan,  öfke ile ilgili sloganlar,  öfke kontrolü slogan,  öfke ile ilgili afişler,  öfke kontrolü ile ilgili sloganlar
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 4 kişi