Osmanlı Padişahları, Fâtih’den itibaren hep cariyelerle mi evlenmişlerdir? İstisnaları yok mudur?

+ Yorum Gönder
Tarihimiz ve Osmanlı Devleti Bölümünden Osmanlı Padişahları, Fâtih’den itibaren hep cariyelerle mi evlenmişlerdir? İstisnaları yok mudur? ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Fatal
  Özel Üye
  Reklam

  Osmanlı Padişahları, Fâtih’den itibaren hep cariyelerle mi evlenmişlerdir? İstisnaları yok mudur?

  Reklam  Osmanlı Padişahları, Fâtih’den itibaren hep cariyelerle mi evlenmişlerdir? İstisnaları yok mudur?

  Forum Alev
  Fâtih devrinden itibaren Osmanlı Padişahları, nikâh ile ve özellikle de hür kadınlar ile evlenmeyi terketmişler; bunun yerine Kadın Efendi, İkbal, Gözde veya Peyk denilen cariyeler ile yaşamayı tercih etmişlerdir. Bu teamülün Osmanlı Devletinin yıkılış zamanına kadar devam ettiğini ve pek az istisnalarının bulunduğunu görüyoruz. Fâtih’den itibaren hür kadınlar ile veya cariyeler ile nikâh akdi icra ederek Padişahların evlenmeleri tamamen istisnai bir durum haline gelmiştir. Bu istisnalar şunlardır:
  1- Fâtih’in henüz tahta geçmeden Dulkadiroğlu Süleyman Beğ’in kızı Sitti Hâtûn ile evlenmesi, saltanattan önce olması hasebiyle pek istisna da sayılmayabilir.
  2- Oğlu II. Bâyezid’in Karaman Oğlu Nasuh Bey’in kızı Hüsnüşah Hâtûn ile ve nikâh akdi yaptırarak evlenmesi ilk istisnadır denilebilir.
  3- Kanunî’nin câriye olan Hürrem Sultânı, bir görüşe göre âzâd edip hürriyetine kavuşturdukdan sonra ve bir görüşe göre de câriye kalmakla beraber nikâh akdiyle evlenmesi, söz konusu kaidenin ilk cariyeden olan istisnasıdır.
  4- Genç Osman’ın Şeyhül-İslâm Esad Efendi’nin kızı Âkile Hanım’ı hür bir kadını nikâh akdiyle alması şeklinde değerlendirirsek, önemli bir olaydır.
  5- Sultân İbrahim’in Telli Haseki de denen Hümaşah’ı debdebeli bir düğün ile ve nikâh akdi ile eşliğine kabul etmesi de önemli bir istisnadır. Ancak câriye olan bu kadını, âzâd ederek hür olarak mı evlendiği yoksa yukarıda izah ettiğimiz gibi câriye olarak mı onunla nikâh kıydığı tam belli değildir.
  6- Sultân Abdülmecid, Mısırlı Bezmiârâ Hanım’ı nikâh akdiyle zevceleri arasına sokmuştur ve muhtemelen hür olarak nikâh akdini icra eylemiştir. Sultân Abdülaziz’in Mehmed Ali Paşa ailesinden gelen Tevhîde Hanım ile evlenme arzusunu ise Keçeci-zâde Fuad Paşa engellemiştir.
 2. 2
  Filiz
  Bayan Üye

  Cevap: Osmanlı Padişahları, Fâtih’den itibaren hep cariyelerle mi evlenmişlerdir? İstisnaları yok mu

  Reklam  Osmanlı devletinde padişahlar genellikle cariyeler ile yaşamışlardır. Cariye haricinde nikah kıyanlar ise hür kadınları tercih etmişlerdir.Teamüllere göre Osmanlı devletinde nikah kıyılacak kadının hür olması gerekmektedir.+ Yorum Gönder

Hızlı Cevap Hızlı Cevap


:
osmanlıda neden nikah yoktu
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi