Jeodezi ve fotogrametri mühendisliği

+ Yorum Gönder
Diğer Konular ve Meslekler Bölümünden Jeodezi ve fotogrametri mühendisliği ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Fatal
  Özel Üye
  Reklam

  Jeodezi ve fotogrametri mühendisliği

  Reklam  Jeodezi ve fotogrametri mühendisliği

  Forum Alev
  JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ Jeodezi ve fotogrametri mühendisliğinin ilgi alanı, yeryüzünün ölçülmesi ve standart haritalar şekline dönüştürülmesidir. Topografik haritalar çıkarılmasında jeodezi ve fotogrametri mühendislerinden yararlanılır. Ülkemizde harita, tapu ve kadastro sektöründe teknik ve sosyal-ekonomik hizmetlerin yürütülmesine, kalkınma çabalarında darboğaz oluşturan teknik eleman açığının giderilmesine katkılarda bulunmak, teknolojik ve bilimsel gelişmelerin ülke gereksinimlerine uygun bir biçimde kullanılmasını sağlamak ve uluslararası çalışmalarda ülkemize düşen görevleri etkin bir biçimde yerine getirmek amacı ile jeodezi ve fotogrametri mühendisliği bölümü faaliyet göstermektedir. Jeodezi ve fotogrametri mühendisliği bölümü ülkemizde değişik amaç ve ölçekli her türlü harita ve planın yapılması hizmetleri ile teknik projelere ilişkin mühendislik ölçümlerini yapacak bir çok mühendislik dalına sayısal (konum) ve tematik bilgi üretecek lisans eğitimi vermektedir. Jeodezi ve fotogrametri mühendisleri, arazilerin ayrıntılı ölçümlerini yaparak bu bölgelerin inşaat koşullarına uygunluğu açısından değerlendirme; ayrıca köprü, baraj, tünel, yol gibi büyük projelerin yerkabuğu hareketlerinden zarar görmeyecek yerlerde inşa edilmesini sağlayıcı çalışmalar ve ölçümler yaparlar. Denizlerin ve akarsuların derinliklerini, tehlikeli noktalarını, akıntı, şiddetini ve yönünü belirleyerek, denizaltı ve üstü kabloların döşeneceği yerleri, savaş gemilerinin geçiş yerlerini, balıkçılık alanlarını saptamak ve bunları haritalarda göstermek jeodezi ve fotogrametri mühendislerinin görevleri arasına girer.

  Jeodezi ve fotogrametri mühendisinin görevleri, teknik ve hukuki görevler olarak iki kısımda incelenebilir:

  Büyük arazilerin ayrıntılı ölçümlerinin yapılması, karayolları yapılacak arazilerin inşaat koşullarına uygunluk açısından ölçülmesi, yeraltı ve madencilik çalışmaları için konum, biçim, derinlik, hacim vb. Konularda ayrıntılı bilgi verecek ölçümlerin yapılıp, haritalarının çizilmesi, yerkabuğunda meydana gelebilecek ve baraj, tünel, köprü ve binaların yıkılmasına yol açabilecek yatay ve düşey değişmelerin ölçümlerin yapılması jeodezi ve fotogrametri mühendislerinin teknik görevlerindendir.

  Mezunlara lisans diploması ve “Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi” ünvanı verilir. Jeodezi ve fotogrametri mühendisleri, bayındırlık, enerji ve Tabii Kaynaklar, Ulaştırma, Tarım ve Orman Bakanlıklarında, tapu, kadastro ve harita müdürlüklerinde ve belediyelerde çalışabilirler. Özel sektörde özellikle inşaat sektöründe iş bulma olanağı da vardır. Ayrıca şahıslara ait taşınmaz malların ihtilaflı durumlarında sınırların mevcut belgelerle belirlenemediği durumlarda jeodezi fotogrametri mühendislerinin bilirkişi olarak görüşü alınır. Özel harita bürosuda açabilir.

  Bölümde Okutulan Dersler: Matematik, fizik, genel kimya, lineer cebir, anelitik geometri, ölçme bilgisi, arazi çalışması, diferansiyel denklemler, olasılık istatistik, kartografyaya giriş, davranış bilimlerine giriş, iş hukuku, sayısal yöntemler, digitel image prossing, bilgisayar destekli grafik tasarım, taşınmaz hukuku, mühendislik veri tabanları, remote sensing, fotogrametri, jeodezi, dengeleme hesabı, mühendislik ölçmeleri, geodetic networks design, kamu ölçmeleri geographic information system, fiziksel jeodezi
 2. 2
  HADİE
  Bayan Üye

  Cevap: Jeodezi ve fotogrametri mühendisliği

  Reklam  bu meslek dalı 90 larda revaçta idi şimdilerdede iş alanı geniş olan meslek coğrafi tüm yapıların yada bölgelelerin ölçülmesi ve haritasını çıkarıp değerlendirilmesinin yapıldığı meslektir+ Yorum Gönder

Hızlı Cevap Hızlı Cevap


:
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi