Vali ve kaymakamın görevleri nelerdir

+ Yorum Gönder
Edebi Türler ve Kısa Bilgi Bölümünden Vali ve kaymakamın görevleri nelerdir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Vali ve kaymakamın görevleri nelerdir 2. 2
  İlk Yolcu
  Bayan Üye

  Cevap: vali ve kaymakamın görevleri nedir

  Valinin görevleri

  -Vali, kanun, tüzük, yönetmelik ve Hükümet kararlarının neşir ve ilanını ve uygulanmasını sağlamak ve Bakanlıkların talimat ve emirlerini yürütmekle ödevlidir. Bu işlerin gerçekleştirilmesi için gereken bütün tedbirleri almıya yetkilidir.
  -Kanun, tüzük, yönetmelik ve Hükümet kararlarının verdiği yetkiyi kullanmak ve bunların yüklediği ödevleri yerine getirmek için valiler genel emirler çıkarabilir ve bunları ilan ederler.
  -İlin her yönden genel idare ve genel gidişini düzenlemek ve denetlemekten sorumludur
  -Vali, ilde teşkilatı veya görevli memuru bulunmıyan işlerin yürütülmesini, bu işlerin görülmesiyle yakın ilgisi bulunan her hangi bir idare şube veya daire başkanından istiyebilir. Bu suretle verilen işlerin yapılması mecburidir.
  -Vali, Cumhuriyet Bayramında ilde yapılacak resmi törenlere başkanlık yapar ve tebrikleri kabul eder
  -Vali, il sınırları içinde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve teşkilatının amiridir. Suç işlenmesini önlemek, kamu düzen ve güvenini korumak için gereken tedbirleri alır. Bu maksatla Devletin genel ve özel kolluk kuvvetlerini istihdam eder, bu teşkilat amir ve memurları vali tarafından verilen emirleri derhal yerine getirmekle yükümlüdür.
  -İldeki devlet memurlarının bir kısmını doğrudan atamak, bir kısmının atanması konusunda görüşünü bildirmek, bir kısmının da görev yerlerini belirlemek ve değiştirmek.
  -İldeki yerinden yönetim kuruluşları üzerinde vesayet yetkilerini kullanmak.

  Kaymakamın Görevleri

  - İlçede yasaların uygulanmasını sağlar,
  - Valinin emirlerini uygular,
  - İlçedeki çeşitli kamu kurumlarının çalışmaları arasında eşgüdümü sağlar,
  - Halkın şikayetlerini dinler, ihtiyaçlarını saptar ve giderilmesi için gerekli önlemleri alır,
  - Törenlere başkanlık eder, resmi ziyaretleri kabul eder.+ Yorum Gönder

Hızlı Cevap Hızlı Cevap


:
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi