Rüyâda Peygamber efendimizi değişik şekillerde görmek neye alâmettir?

+ Yorum Gönder
İslami Konular ve İslami Sorular - Cevaplar Bölümünden Rüyâda Peygamber efendimizi değişik şekillerde görmek neye alâmettir? ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Gölge Adam
  Usta Üye
  Reklam

  Rüyâda Peygamber efendimizi değişik şekillerde görmek neye alâmettir?

  Reklam  Rüyâda Peygamber efendimizi değişik şekillerde görmek neye alâmettir?

  Forum Alev
  Rüyâda Peygamber efendimizi değişik şekillerde görmek neye alâmettir?
  CEVAP
  Rüyâda Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâmı hakîkî şekliyle gören, muhakkak O'nu görmüş olur. Çünkü şeytan O'nun şekline giremez. Fakat şeytan başka şekle girip görünebilir. Resûlullahı tanımıyan kimsenin, bunu ayırması kolay olmaz.
  Bazı âlimler de, (Peygamber efendimizi değişik şekilde görmek, yine O'nu görmek olur. Fakat bu, o kişinin dindeki noksanlığına alâmettir. Peygamber efendimizi rüyâda gerçek şekliyle gören ve mü'min olarak ölen herkes Cennete gider) buyurmuşlardır. Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:
  (Beni rüyâda gören, gerçekten beni görmüştür. Ben her sûrette görünürüm.) [Deylemî]
  (Beni rüyâda gören, gerçekten beni görmüştür. Çünkü şeytan benim şeklime giremez. Ebû Bekr-i Sıddîk'ı gören de, gerçekten onu görmüştür. Şeytan onun da sûretine giremez.) [Hatîb]
  (Beni rüyâda gören, uyanıkken görmüş gibidir.) [Ibni Mâce]
  (Beni rüyâda gören, Cehenneme girmez.) [İbni Asâkir]
  Abdülganî Nablüsî hazretleri buyuruyor ki: İbni Sîrîn'e göre, rüyâyı gören, Resûlullahı vefâtı zamanında bulunduğu şekil üzere görmüşse hakîkaten onu görmüş demektir. İbni Arabî hazretleri gibi bazı âlimler ise, (Resûlullahı hayatta bulunduğu şekilde görmek şart değildir) dedi. Resûlullahı bilinen sıfatları üzere görmek, bizzat Hz. Peygamberi görmektir. Bilinen sıfatlardan başka şekilde görmek, Resûlullahın misâlini idrak etmektir. Peygamberlerin cesedleri yer değiştiremez. Bundan dolayı Hz. Peygamberi bulunduğu surette görmek, Hz. Peygamberin hakîkatını idrak etmektir. Vasıflarından başka bir şekilde görmek ise, misâlini idrak etmektir.
  Kâdî İyâd'a göre, Resûlullahı bilinen sıfatından başka bir şekilde görenin rüyâsı te'vîle, tabîre muhtaçtır. İmâm-ı Nevevî ise, (sahîh olan rüyâyı gören her iki surette de Resûlullahı hakîkaten görmüştür. İster bilinen sıfatı üzere, isterse bilinen sıfatından başka bir surette görsün) dedi.
  Resûlullahın gençlik, orta yaşlılığı ve ihtiyârlık zamanlarında ve ömrünün sonunda olan bilinen sûret ve sıfatlarından birisi üzerine görülen rüyâ ta'bîre muhtaç değildir. Eğer bunlardan birisine benzemiyorsa, tabîre muhtaç olur. Bunun için bazı tabîrcilere göre, bir kimse, Resûlullahı yaşlı görse, selâmete erişmeye; genç görse, bu kimsenin iyi hâlli oluşuna, şöhrete erişmesine ve onun düşmanına galip gelmesine delâlet eder. Tebessüm ettiğini görse, rüyâ sahibinin sünnet-i seniyyeye uyduğuna delâlet eder.
  Resûlullahı kızgın bir şekilde görmek, o kimsenin hâlinin kötü olmasına delâlet eder. Hz. Peygamberi güzel bir surette görmek, rüyâ sâhibinin dince güzelliğine, mübârek bedeninde noksanlık görmek, rüyâyı görenin noksanlığına delâlet eder. Çünkü Resûlullah gayet parlak bir ayna gibidir ki, o aynaya bakan kendi şeklini görür.
  Hz. Peygamberi böyle uygun şekillerde görmekte büyük faydalar vardır. Çünkü Hz. Peygamberi bu durumda görmekle rüyâyı görenin durumu bilinir ve gafletten uyanır. Diğer peygamberleri de rüyâda görmek böyledir. Çünkü şeytan, peygamberlerin ve melâikenin sûretine giremez. Rüyâda Hz. Peygamberi görenin durumu iyi ve gönlü şen olur. Eğer o kimse üzüntülü ve kederli ise, üzüntü ve kederinden kurtulur veya hapis ise hapisten çıkar.
  Hz. Peygamberi görenler, muhâsara altında veya kıtlık içinde iseler onlar bu gibi durumlardan kurtulur ve mazlûm iseler zafere kavuşurlar. Eğer korku hâlinde iseler emin olurlar.
  Resûl-i ekremin kendisine teveccüh gösterdiğini veya bir şey öğrettiğini yahut namazında ona iktidâ ettiğini yahut Resûlullahın güzel bir şey yedirdiğini veya lâyık bir elbise giydirdiğini, veya ona hayırlı duâ ettiğini gören, iyilikle emreden ve kötülükten nehyeden kişi olur. Rüyâyı gören âlim ise, ilmi ile amel eder. Âbid ise, feyze kavuşur. Günâhkâr ise, tevbe eder, kâfir ise, hidâyete erer.
  Rüyâ sahibi korku içinde ise, düşmanlarından emin olur. Kendisine şefâ'at edilir. Çünkü Hz.Peygamber şefâ'at sahibidir.
  Rüyâda Hz.Peygamberi görmek, sözünde doğru ve va'dinde durmaya delâlet eder. Bazan da büyük bir makâma nâil olur. Rüyâ sahibi yolcu ise ve kuraklık çekiliyorsa, yağmurun yağmasına delâlet eder. Çünkü su bulunmayan yerde, Hz. Peygamberin mübârek parmakları arasından su akmış idi.
  Hz. Peygamber bir yerde rengi değişmiş veya bir a'zâsı noksan görülürse, bu rü'yâ o yerde dînin zayıflamasına ve bid'atın meydana çıkmasına delâlet eder. Hz.Peygamberin üzerinde eski elbise görmenin ta'bîri de böyledir.
  Hz. Peygamberin vefât ettiğini görenin kendi akrabasından şerefli bir zâtın vefâtına delâlet eder. Eğer Hz. Peygamberin bir yerde cenâzesini görse, orada büyük bir musîbet olur.
  Hz. Peygamberin, kendisine dünya malından veya yiyecek ve içecek bir şey verdiğini gören, verilen şeyin şerefi nisbetince erişeceği bir hayra delâlet eder. Bir kimse rü'yâda onun mübârek elbiselerinden birini giyse veya Hz. Peygamber kendisine elbisesini verse, o kimse mülke erişir. Fakir ise, zengin olur, bekârsa evlenir.
  Hz. Peygamberin sürme çektiğini gören, dîninde sâlih olur. Onun çok güzel olduğunu görmek, rü'yâ sahibinin çok dindar olduğuna delâlet eder. Hz. Peygamberi buğday benizli gören, heva ve hevesi terkeder, tevbe etmeyi tercih eder. Hz. Peygamberin beyaz tenli olduğunu gören, Allaha tevbe eder. Güzel amel yapar ve yolunu düzeltir.
  Resûlullahın sakal-ı şerîflerinin siyah olduğunu ve beyazlık bulunmadığını gören, sevinç ve büyük bir ucuzluğa kavuşur. Sakalına aklık karıştığını görenin kuvvetli oluşuna ve düşmanına galip gelmesine delâlet eder.
  Resûl-i ekremi kendi mescidinde veya harem-i saâdetinde gören, kuvvet, izzet ve yüceliğe erişir. Resûlullahın kabri şerîfini gören, zengin olur, hapis ise kurtulur. Kabr-i şerîfi ziyâret ettiğini gören, büyük bir mala erişir.
  Hz. Peygamberin peşinden yürüdüğünü görenin, sünnete uyduğuna delâlet eder. Resûlullahı ayakkabısız görse, rü'yâ sahibinin cemâ'atla namazı terkettiğinden, ona, cemâ'atla namaz kılması için emrettiğine delâlet eder. Resûlullahın mestlerini giydiğini görmesi, Hz. Peygamberin o kimseye Allah yolunda cihâd yapması için emrettiğine delâlet eder.
  Hz. Peygamberle müsâfeha yaptığını görenin sünnet-i Resûlullaha uyduğuna delâlet eder. Hz. Peygamber kendisine rüyâda hurma ve bal gibi güzel ve hoş bir şey ikrâm etse, Kur'ân-ı kerîmi ezberler ve ona verilen şey miktarınca ilim elde eder.
  Peygamberimizin hutbe okuduğunu gören, iyilikle emir ve kötülükten nehyeder. Hz. Peygamberin kendisine bir şey verdiğini gören kimse, ilme nâil ve hakka tâbi olur. Hz. Peygamberin kendisine verdiği şeyi almadığını görse, o kimse bid'at işler.
  Hz.Peygamberi uzun boylu bir delikanlı sûretinde görmek, insanlar içinde çıkacak fitneye delâlet eder. Resûl-i ekremi yaşlı bir şekilde görse, insanların afiyette olmalarına delâlet eder. Hz. Peygamberin kendisine kızdığını veya kendisiyle mücâdale ettiğini veya sesini onun sesinden daha fazla yükselttiğini görenin, dinde çıkaracağı bir bid'ata delâlet eder. Hz. Peygamberin herhangi bir yerde vefât ettiğini gören, o sene orada vefât eder. 2. 2
  Ziyaretçi

  Cevap: Rüyâda Peygamber efendimizi değişik şekillerde görmek neye alâmettir?

  Reklam  Peygamber efendimiz.bana dogru yürüyodu bu nedemek 3. 3
  Ziyaretçi
  Ay çok güzel bir duygu size çok teşekkür ederim+ Yorum Gönder

Hızlı Cevap Hızlı Cevap


:
rüyada peygamber efendimizi başka surette görmek,  rüyada peygamber efendimizi görmek,  rüyada peygamber efendimizin tabutunu görmek,  rüyada peygamber efendimizi kadın olarak görmek,  rüyada peygamberimizin tabutunu görmek
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 3 kişi