Programlama Dilleri Nedir?

Konu Kapatılmıştır
Webmaster ve HTML-PHP-ASP-JAVA Bölümünden Programlama Dilleri Nedir? ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  ENGİN
  Özel Üye
  Reklam

  Programlama Dilleri Nedir?

  Reklam  Programlama Dilleri Nedir?

  Forum Alev
  PHP (Personal Home Page)

  Tarihçe

  PHP, ilk olarak 1990’lı yılların ortalarında Rasmus Lerdorf tarafından geliştirilmeye başlanmıştır. Lerdorf’un amacı kişisel bilgilerini internet üzerinden yayınlamaktı. O tarihteki teknolojide, günümüzdeki gibi gelişmiş web tasarım yazılımlarının bulunmamasından dolayı , kişisel web sayfası yapmak çok daha zordu. Buradan yola çıkarak, kişisel web sayfası yapmak için bir yazılım hazırladı ve adına Personal Home Page (PHP) adını verdi.

  PHP, Perl dili üzerine kurulu bir dil olarak geliştirilmeye başlanmıştır. PHP’ nin çok tutulması üzerine web tasarımcılarının çok ihtiyacı olan, yani form yoluyla ziyaretçiden gelen bilgileri işlemeyi sağlayan eklemeler yapılarak adına PHP/FI (Form Interpreter) adını aldı. Kimileri tarafından programın bu versiyonu PHP2 olarak adlandırıldı. 1995 yılının ortalarında PHP Lerdorf’un kurmuş olduğu bir grup tarafından daha da geliştirildi. Bu sefer Perl dilindeki fonksiyonlardan tamamen arındırılmış ve Object Oriented (Nesneye Dayalı) bir dil haline getirildi.

  Günümüzde PHP4 versiyonu geliştirilmiş durumdadır. PHP dili Linux gibi Açık Kaynak Kodlu bir dildir ve ücretsiz olarak dağıtılmaktadır ve geliştirilmektedir. Linux, Unix, Windows tabanlı işletim sistemlerinde çalışabilen versiyonları mevcuttur.


  PHP Nedir ?

  PHP bir script dilidir ve PHP ile yazılan kodlar bir editörde yazılıp PHP veya (kullanılan sürüme göre) PHP, PHP3 gibi uzantılı dosya olarak kaydedilir. PHP ile yazılan dosyalar derlenmezler (compile edilmezler). Sadece Web Server’da bu dilde yazılmış scriptleri yorumlayabilecek bir PHP yorumlayıcı program mevcuttur. Bu yorumlayıcı yazılmış PHP scriptlerini Web Server’ ın anlayabileceği bir biçime dönüştürür ve yollar.

  PHP ile yazılmış bir web sayfasına bağlandığınızda temel olarak aşağıdaki işlemler yapılmaktadır. - İstemci(Client) tarafından PHP dosyası bir tarayıcı (browser) ile çağrılır.

  - Web Server(Web Sunucu) dosya uzantısından bu isteğin bir PHP dosyası olduğunu algılar ve PHP yorumlayıcıya yollar.

  - PHP yorumlayıcısı ilgili dosya içindeki scriptleri çalıştırarak geriye döndürdüğü sonucu Web Server’ a tekrar gönderir.

  - Web Server’ a ulaştırılan sonuç İstemci(Client) tarafına HTML dosya olarak yollanır.

  PHP oyun programı yazmaya kadar bir çok amaca hitap edebilecek nitelikte bir dildir. Fakat konular içerisinde veritabanları üzerinde kayıt ekleme, silme, değiştirme, sorgulama işlemlerine yer verilecektir. Sonuç olarak PHP, HTML dilinin yapamadığı işlemleri yapabilmek, HTML olarak daha işlevsel sayfalar yapabilmek, Web Server’a bir takım işler yaptırmak gibi yararlar sağlayan bir programlama dilidir diyebiliriz.

  PHP Gereksinimleri

  PHP kullanabilmeniz için bazı yazılımlara ihtiyacınız vardır. Ders içerisinde PHP dilinin Windows tabanlı işletim sistemlerinde kullanılması anlatılacaktır. Bu yüzden gerekli yazılımların Windows tabanlı işletim sistemlerine nasıl kurulacağından ve çalıştırılacağından bahsedilecektir.

  - Windows’un bilgisayarınıza kurulu olduğunu varsayıyoruz.

  - Web Server : Web Server yapmış olduğunuz web sayfalarının internette gösterilebilmesini sağlayan bir yazılımdır. IIS, Apache, Xitami gibi birçok Web Server programı mevcuttur. Fakat biz Apache Server kullanacağız.

  - PHP4 : İlk başta bahsedildiği gibi PHP scriptlerinizin yorumlanabilmesi ve Web Server tarafından anlaşılabilmesi için, bir PHP yorumlayıcı programa ihtiyacınız olacaktır. PHP4 bu yorumlama işini yapacak programın adıdır.

  - Veritabanı : PHP dilini bir veritabanına kayıt ekleme, çıkarma, düzeltme ve sorgulama gibi işlemlerde kullanacağımızdan bir veritabanına ihtiyacımız olacaktır. Veritabanı olarak Progress derslerinde görmüş olduğunuz Progress veritabanını kullanacağız.

  - ODBC Driver : ODBC (Open Database Connectivity) bir veritabanına başka bir uygulamadan bağlanmayı sağlar. Her veritabanının kendine özel bir ODBC Driver’ ı mevcuttur. Bu yüzden Progress veritabanına bağlanmamızı sağlayacak bir ODBC Driver’ ına sahip olmamız gerekir.


  Yahya Demircan Muhittin Altınkaya /Pregress Programlama 2. 2
  ENGİN
  Özel Üye

  --->: Programlama Dilleri Nedir?

  Reklam  Asp nedir?

  ASP nedir?
  · ASP'nin açılımı Active Server Pages şeklindedir. Aktif Sunucu Sayfaları olarak türkçeleştirmek mümkündür.
  · ASP bir programdır ve IIS içinde çalışır.
  · IIS'in açılımı Internet Information Services'dır. Internet Bilgi Sunucusu olarak türkçeleştirilebilir.

  ASP'nin özellikleri
  · ASP bir Microsoft teknolojisidir.
  · IIS ile Windows 2000 üzerinde tavsiye edilen çalışma ortamıdır.
  · ChiliASP ve InstantASP Windows işletimi sistemi haricinde ASP çalıştırmak için kullanılabilir. Ama önerilmez.

  ASP Dosyası nedir?
  · ASP dosyası düz metin, HTML, XML, ve komutlar içerir.
  · ASP dosyası server üzerinde çalıştırılır.
  · ASP dosyasının uzantısı ".asp"'dir.

  ASP ile HTML arasında ne fark vardır?
  · Tarayıcı bir HTML dosyası talep ettiğinde server hiç bir işlem yapmadan dosyayı istemciye gönderir.
  · Tarayıcı bir ASP dosyası talep ettiğinde, ISS bu talebi ASP derleyicine aktarır. ASP derleyicisi dosyayı satır satır okur ve ASP kodlarını çalıştırır. Sonuç olarak işlenmiş ASP dosyası istemciye HTML formatında aktarılır.

  ASP ile neler yapabilirsiniz?
  · Web sitesinin içeriği üzerinde dinamik olarak düzenleme, değiştirme, ekleme veya silme işleri yapabilirsiniz.
  · Kullanıcı taleplerine cevap verebilir, HTML formlardan gelen bilgileri değerlendirebilirsiniz.
  · Veritabanına erişir ve bilgileri tarayıcınız üzerinden alırsınız.
  · Sayfalarınızı kullanıcılara göre özelleştirebilirsiniz ve daha kullanışlı hale getirebilirsiniz.
  · ASP, CGI ve PERL'e göre daha basit ve hızlıdır.
  · ASP kodlarınız tarayıcı tarafında görülmez ve bu size güvenlik sağlar.
  · ASP kodu işlendikten sonra tarayıcıya gönderildiği için her tarayıcı ile ASP dosyaları görüntülebilir.
  · ASP programları ile siteniz üzerindeki trafiği azaltabilirsiniz.


  Kaynak: www.w3schools.com 3. 3
  ENGİN
  Özel Üye
  Javascript nedir? Temel ilkeleri

  Web Browser programları, Javascript komutlarını yorumlayabilmek i&#231;in, HTML’in i&#231;inde <SCRIPT LANGUAGE=”Javascript”> etiketini ararlar ve </SCRIPT> etiketini g&#246;rd&#252;kleri anda bu yoruma son verir; HTML yorumuna d&#246;nerler. Bu etikette, kullanacağınız Javascript s&#252;r&#252;m&#252;n&#252; de belirtebilirsiniz. Javascript, şu anda 1.3’nc&#252; s&#252;r&#252;m&#252;nde.


  Ancak Netscape 2.0 ve 2.2 ile IE 3.0, Javascript’in 1.0 ve 1.1 s&#252;r&#252;mlerini tanıyabilir. Her iki Browser’ın 4’nc&#252; s&#252;r&#252;mleri ise Javascript 1.2 ile uyumludur. Script etiketinde s&#252;r&#252;m yazmazsanız, her iki Browser da 1.0 s&#252;r&#252;m&#252;n&#252; kullandığınızı varsayar.


  Netscape ileri s&#252;r&#252;mlere ait komutları (eğer tanıyorsa) icra eder, tanımıyorsa g&#246;rmezden gelir. IE ise belirttiğiniz s&#252;r&#252;mden ileri komutları tanımaz ve hata mesajı verir.


  Kullanılan Browser t&#252;rleri ve s&#252;r&#252;mlerine ilişkin istatistikler dikkate alınırsa, bu satırları kaleme aldığımızda en g&#252;venli s&#252;r&#252;m 1.2’dir. Biz de &#246;rneklerimizde bunu belirteceğiz.


  Hemen bir uyarı Javascript’in birinci s&#252;r&#252;m&#252;n&#252; kastetmek amacıyla <SCRIPT LANGUAGE=”Javascript1.0”> veya “<SCRIPT LANGUAGE=”Javascript1”> yazmayın; IE hata mesajı verir, Netscape ise Javascript b&#246;l&#252;m&#252;n&#252; g&#246;rmezden gelir!


  Kaynak: Hakkı &#214;cal Kitabı 4. 4
  ENGİN
  Özel Üye
  Css nedir?

  CSS Nedir? Cascading Style Sheets

  Css’in a&#231;ılımı ile s&#246;ze başlayalım. Cascading Style Sheets. Biz kısaca konularımız dahilinde Stil Şablon olarak bahsedeceğiz. Gelelim Stil Şablonun varoluş amacına. Sizinde bildiğiniz &#252;zere Html yazım şekli olarak etiket t&#252;r&#252;nde bir yazım dili. Bu y&#252;zden pek fazla &#246;zelliklere sahip değil. Bu sahip olamadığı &#246;zellikler nedeniyle sayfanın dizaynında bize tam esneklik veremiyor. Css bu ama&#231;la &#252;retilmiş bir dil. Kullanım kolaylığı ve kullanışlılığı ile Html’e eklenmesinden itibaren &#231;oğu web tasarımcısının g&#246;zdesi oldu. &#199;&#252;nk&#252; her t&#252;rl&#252; sayfa dizaynını bize bırakarak m&#252;thiş bir esneklik sağlıyor. Ayrıca ileriki konularımızda bahsedeceğimiz &#252;zere bağlantılı stil şablonlar aracılığı ile de birden &#231;ok sayfaya etkiyebiliyor. Bu da bize sitenin g&#246;r&#252;n&#252;m&#252;n değiştirmek istediğimizde elimizdeki onlarca belki de y&#252;zlerce sayfanın kodlarını değiştirmeden sadece css dosyasının değiştirerek bu imkanı sağlıyor.

  Stil Şablon’un tarayıcılara eklenmesinden sonra iki versiyonu &#231;ıktı. Bunlar Css 1 ve Css 2. Ayrıca bazı konularda MSIE (Internet Explorer) ve NN (Netscape Navigator) tarayıcıları aynı kodları kabul etmiyorlar. Biz derslerimizde her iki tarayıcıda da etkin olan veya etkin olmayıp dizaynı bozmayan (A:hover gibi) Stil Şablon &#246;zelliklerini g&#246;receğiz. Şimdi derslerin i&#231;eriğinde neler var onları g&#246;relim :

  1. Stil Şablon &#231;eşitleri :
  Css’in en &#231;ok beğenilen y&#246;n&#252; istendiğinde sadece bir &#246;ğeye etkimesi, istendiğinde t&#252;m sayfaya etkimesi, istendiğinde site i&#231;indeki t&#252;m html dosyalarına etkimesidir. Bunlar kısaca Stil Şablonun kullanım &#231;eşitleridir.

  2. Html etiketleri ile Css :
  Bu dersimizde Html’deki font,background gibi &#231;eşitli &#246;zelliklerin Stil Şablon tarafından nasıl belirlenebileceğini g&#246;receğiz.

  3. Se&#231;iciler (Selectors) :
  Kimi zaman Html etiketlerinden fontu hepimiz kullanırız. &#214;rneğin bir sayfa i&#231;erisinde font etiketine birden &#231;ok g&#246;r&#252;n&#252;m eklemek isteriz. Bu durumda se&#231;iciler imdadımıza yetişir. Bu dersimizde de se&#231;icilerin nasıl kullanıldığını ve yazım kurallarını &#246;ğrenceğiz.

  4. Genel kullanım şekilleri :
  Bu dersimizde ise A (link) etiketinin &#231;eşitli kullanım bi&#231;imleri ile birlikte bir Stil Şablonun nasıl kullanırsak işimize daha fazla yarayacağını g&#246;receğiz. Siz buradaki kullanım tarzına g&#246;re Css’i kullanırken kendinize nasıl bir y&#246;n izleyeceğinize karar vereceksiniz.

  Kaynak:webteknikleri

 5. 5
  ENGİN
  Özel Üye
  CGI Nedir?

  CGI kelimesi, Common Gatevay Interface kelimelerinin başharflerinden oluşan bir kısaltmadır. T&#252;rkcesi de "ortak ge&#231;it aray&#252;z&#252;" anlamına gelir. CGI ile ziyaretci tarafından server'a bir iş yaptırılır. Bu iş ziyaretcinin veritabanı olarak kullanılan dosyalara belli konularda kayıt yapabilmesi şeklinde olabileceği gibi ziyaretci sayısının sayılması, cookie ile yapılan işlemler, web &#252;zerinden mail g&#246;nderilmesi şeklinde geniş bir yelpazede devam eder. CGI programlarında c++, visual basic scripting gibi diller kullanılabilse de genel olarak CGI programlarında perl dili kullanılır. Bunun sebebi geniş hosting desteği ve perl dilinin k&#246;kl&#252; ve geniş bir dil oluşudur. Biz buradaki &#246;rneklerimizde ve anlatımlarımızda perl programlama dilini temel alacağız. CGI programlarının işleyişi hakkında &#246;rnek verecek olursak web sitemizi ziyaret eden kişilerin g&#246;r&#252;şlerini bildirebileceği bir ziyaretci defteri yaptığımızı d&#252;ş&#252;nelim. Web sitemize gelen ziyaretci ziyaretci defterine girer, g&#246;r&#252;şlerini bir form vasıtasıyla doldurur ve Submit (G&#246;nder) basarak formun "action" kodlarıyla belirlenen ve form vasıtasıyla bilgilerin g&#246;nderileceği adres olan CGI ya da PL dosyasına bilgiler "bilgi yumağı" halinde g&#246;nderilir. bilgileri alan CGI dosyası bu bilgileri kendisine verilen komutlar doğrultusunda a&#231;ar, değişkenlere atar, dosyaya kaydeder ve isteğe bağlı olarak mail vasıtasıyla defter sahibinin mail adresine g&#246;nderir. Sonu&#231; olarak da ziyaretciye bir teşekk&#252;r i&#231;eren html dosyası g&#246;sterir. &#214;rneğimizde ziyaretci CGI dosyasına bilgileri g&#246;nderdi ve CGI dosyası da server'a bir "iş" yaptırdı (dosya a&#231;tırdı, dosyaya kaydetti, dosyayı kapattı, mail g&#246;nderdi ve teşekk&#252;r mesajı i&#231;eren html dosyası yazdırdı)

  CGI ile neler yapabiliriz?

  CGI dosyaları az &#246;nce de belirttiğim gibi server'a bir takım komutlar verip "iş" yaptıran programcıklardır. CGI dosyalarıyla web sitenizin ziyaretcilerle etkileşimini sağlayabilirsiniz. Onların g&#246;r&#252;şlerini ve &#246;nerilerini &#246;ğrenebilirsiniz. Bir takım bilgiler alıp dosyalara kaydettirebilir, daha sonra bu dosyaları inceleyip ziyaretcilerinizin g&#246;r&#252;şlerini &#246;ğrenebilirsiniz. Anket programlarıyla insanların istediğiniz konu hakkında d&#252;ş&#252;ncelerini ve oranları &#246;ğrenebilirsiniz. Ziyaretci defteri hazırlayıp ziyaretcilerinizin g&#246;r&#252;şlerini alabilirsiniz. Forum programlarıyla insanların bilgilerini paylaşabilecekleri ortamlar hazırlayabilirsiniz. Mail formlarla ziyaretcileriniz web &#252;zerinden size e-mail g&#246;nderebilmelerini sağlayabilirsiniz. Bunun dışında Toplist, mesaj tahtası vs. gibi programlarla hem web sitenize i&#231;erik katarsınız, hem de ziyaretci sayınızı arttırabilirsiniz.

  Perl ile sadece internette değil kendi bilgisayarınızda &#231;alışan, bi takım işlerinizde pratiklik kazandıracak programlar da yapabilirsiniz.

  Perl &#246;ğrenmek zor ve zahmetlidir ama sonucunda bir "programlama dili" &#246;ğrenmiş olursunuz ve ilerde başka bir programlama diline ge&#231;tiğinizde &#246;zellikle d&#246;ng&#252;ler ve değişkenler konusunda &#231;ok rahat edersiniz.


Konu Kapatılmıştır

Hızlı Cevap Hızlı Cevap


:
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi