Proton Plus İle PIC Programlama - PIC Programlama - PIC Programlama Nedir - Proton Plus

+ Yorum Gönder
Elektronik ve Elektrik Bölümü Bölümünden Proton Plus İle PIC Programlama - PIC Programlama - PIC Programlama Nedir - Proton Plus ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Hasan
  Özel Üye
  Reklam

  Proton Plus İle PIC Programlama - PIC Programlama - PIC Programlama Nedir - Proton Plus

  Reklam  Proton Plus İle PIC Programlama - PIC Programlama - PIC Programlama Nedir - Proton Plus

  Forum Alev
  Proton Plus İle PIC Programlama - PIC Programlama - PIC Programlama Nedir - Proton Plus

  Proton Plus, Bu iki kelimenin ne anlama geldiğini biliyorsanız; bu kitapta, diğer kitaplarda bahsedilen elektriğin, elektroniğin ve programlama dillerinin tarihçelerinden bahsetmeyerek, kitabımızın esas konusu olan Proton Plus ile PIC programlamaya doğrudan geçeceğiz (Programı Kullanmaya yönelik işlemleri yeri geldikçe değineceğiz)

  Nasıl PC programlamada “Merhaba Dünya” ilk aşama ise, PIC programlamada bir LED yakıp söndürmek ilk aşamadır. Şimdi isterseniz “Merhaba Dünya” diyerek ilk projeye geçelim

  Proton Plus ile PIC Programlama Proje 1;

  Amaç: Portların Giriş Ve Çıkış Olarak Ayarlayabilmek ve LED yakıp söndürebilmek.

  Kullanılan Yeni Komutlar;
  Output: Bir Port ya da Portun pin ini Çıkış yapmak İçin kullanılır, Tris kayıtçılarının Yerini Kullanılan Bir Komuttur. Burada Tris Kayıtçılarından Biraz Bahsetmek gerekir. Tris kayıtçıları Portları Yönlendirmek Yani giriş ya da çıkış olarak ayarlamak için kullanılır. Her portun bir Tris kayıtçısı bulunur. Kullandığımız 16F877 de bulunan dört adet portun her birinin bir Tris kaydecisi vardır ve TrisA,TrisB,TrisC,TrisD, TrisE gibi port adıyla sembolize edilirler ve Bu Kayıtcılara eğer “0” atanırsa “Çıkış” olarak “1” Atanırsa giriş olarak Ayarlanırlar. Aşağıdaki kodlardarda bulunan “Output PORTB” Satırı yerine “TrisB=%00000000” Kullanmamız Sonuç açısından Bir şey değiştirmezdi.
  DelayMS: Komut İşlemcinin belirtilen sure kadar beklemesini sağlar. Bu bekleme esnasında işlemci herhengi bir işlem yapmaz. Komut Xtal bildirisinden etkilenmez. Eğer Xtal bildirisi yapılmazsa default olarak Proton Plus 4 mHz e gore işlem yapar.

  Örnek;
  DelayMS 200 ‘200 milisaniye bekle
  Komutla bağlantılı olarak;
  DelayUs ;
  Komut istenen sure kadar bekleme yapar. Bu komut mikrosaniye bekleme yapar.
  Snooze;
  Bu komut kısa süreli olarak LowPower Modda bekleme yapar.
  Sleep;
  Komut, Saniye biriminden LowPower Modda Bekleme yapar  GoTo: Belirtilen Etikete gider. Proton Plus da etiketler: (iki nokta) ile bitmelidir. Bu etiketleri Proton
  Plus Ide programının yanda görülen bölümden (Code Explorer) takip edebilir ve hızlıca etikete gidebilirsiniz.
  End : Program sonunu belirlemek için kullanılır. Program burada Sonsuz döngüye girer (Stop komutu da aynı işlemi yapar.) Aşağıdaki devreyi Proteus simulasyon programında kurduktan sonra  Aşağıdaki kodları Proton Plus ide programı kod ekranına yazarak ilk programımızı oluşturalım.


  Kod:
  Device 16F877 	'Proğramlanacak PIC=16F877
  	XTAL 4 			'Osilatör Hızı 4 Mhz
  	Output PORTB  	'PortB çıkış
  	PORTB=$00 		'Portb ye 00 hexadecimal sayısını at.
  basla: 				'Başla Etiket
  	PORTB=$01 		'PortB ye 01 hex sayısını ay
  	DelayMS 200 	    '200 milisaniye bekle
  	PORTB=$00 		'portB ye 00 hex sayısını at
  	DelayMS 200   	'200 milisaniye bekle
  	GoTo basla 		'başla etiketine git
  	End 			    'program sonu


  Yazılan bu programı derlemek yani PIC için anlamlı hale getirmek için Proton Plus Ide den “Compile Only” Butonuna Basmanız Yada klavyeden “F9” u kullanmanız gerekmektedir.
  Yeri gelmişken Proton Plus da kullanılan sayı sistemlerinden biraz bahsedelim. Proton Plus da hexadecimal,decimal ve binary sayı sistemlerini kullanılabiliriz.


  Kod:
  PORTB=$10		 ‘PortB ye 10 hexadecimal sayısını ata
  PORTB=%00010000	 ‘PortB ye 00010000binary sayısını ata
  PORTB=10		 ‘PortB ye 10 decimal sayısını ata
 2. 2
  Hasan
  Özel Üye

  --->: Proton Plus İle PIC Programlama - PIC Programlama - PIC Programlama Nedir - Proton Plus

  Reklam  Dikkat ettiyseniz Proton Plus da Hexadecimal Sayılar “$”,Binary Sayılar “%” ön ek alırlar. Decimal Sayılar ise herhangi bir ön ek almazlar. Yukarıdaki örneklerde görüldüğü gibi portB ye atanmış olan sayıların hepsi aynı görünmesine rağmen değer olarak birbirinden oldukça farklıdır. Unutulmaması ve dikkat edilmesi gereken husus ise şudur, mümkün olduğunca Hexadecimal sayı sistemini kullanmanızdır.
  Şimdi yeni bir proje ile bir sayıcı ile Port yönlendirme işlemine devam edelim.

  Proton Plus ile PIC Programlama Proje 2;

  Amaç; Port ların Giriş Ve Çıkış Olarak Ayarlayabilmek, For..Next Döngüsü Kurabilmek, Değişken Tanımlaması Yapabilmek
  Kullanılan Yeni Komutlar;

  Dim: Herhangi bir BASIC diliyle daha önce program yazmış bir kişi bu bildiriye aşinadır. Yalnız bu bildiriyi ilk kez duymuş olabilirsiniz. Bu bildiri Proton Plus da değişken atamak için kullanılır. Peki, nedir bu “değişken atamak” ? Basitçe açıklayacak olursak; “Programın işleyişi esnasında içerisindeki bilgiyi değiştirebileceğimiz bir alan” olarak açıklanabilinir. Dim bildirisi ile atanan değişkenler, sayıların boyutlarına göre çeşitlilik gösterirler. Bunlar;
  Dim Sayi As Bit En temel tanımlamadır. Bu tanımlama ile yapılan değişten 0-1(yada True-False) değerlerinden başka değer alamaz. Mcu nun hafızasında 8 bitlik yer kaplar

  Dim Diger as Byte Tanımlama ile yapılan değişken 0-255 decimal (00-FF Hexadecimal )arasında değer alabilir. Hafızada 8 bit (1 byte) lik yer kaplar.
  Dim Dongu as Word Yukarıdaki tanımlama 0 ile 65535 arasında decimal (0000-FFFF Hexadecimal) değer alabilir. Bu tanımlama Mcu hafızasında 2 byte lık yer kaplar.

  Dim Deger as Dword Bu değişken tanımlaması -2.147.483.648 ile +2.147.483.647 arasında değer alabilir ve hafızada 4 byte lik yer kaplar.
  Dim Ondalik as Float Bu tanımlama Ondalık sayıları saklayabilek değişken tanımlama için kullanılır. Örnek verecek olursak Pi sayısını hafızaya atmak için Float türü değişken tanımlamak gerekir. Bu değişken türü hafızada 4 byte lık yer tutar.

  Clear: Bu komut Herhangi bir port u, Port pin’ini, değişkenin içeriğini “0” la doldurarak içeriği temizler.

  For…Next: Bu komut takımı değişkenlerle beraber kullanılır. “For” ile başlangıcı bildirilen değişkenin “To” ile Sonu bildirilerek “For” ve “Next” arasındaki komutların işletilmesi sağlanır.

  Örnek:
  Dim Sayi as Byte
  For Sayi=10 To 100 step 1
  Portb=Sayi
  Next

  Byte olarak tanımlanmış sayi değişkeni kullanılarak düzenlenmiş For Next döngüsü için sayi değişkeni 10 dan (For sayi=10) başlayarak 1 er adım aralıklı (step 1) ,100 e kadar (to 100) Portb=sayi işlemini yapacak. Yukardaki kod 90 kez “Portb=Sayi” komutunu işler.

  Aşağıdaki devreyi Proteus simulasyon programında kurduktan sonra  Aşağıdaki programı yazarak derleyiniz. Daha sonra Proteus Simulasyon Programında çalıştırınız.  Kod:
  Device 16F877 		 'Proğramlanacak cihaz 16F877
  	XTAL 4 			 'Osilatör Hızı 4 Mhz
  	Output PORTB 	     'PortB çıkış
  	Clear PORTB 	     'portb yi temizle.
  	Dim Sayi As Byte    'Sayi adında Byte Büyüklüğünde (8 bit-maksimum '255) bir değişken Tanımla
  
  basla: 'Etiket Başla
  	For Sayi=0 To 255   '0 dan başlayarak 255 e kadar For ile Next 'arasındaki kodları Çalıştır.256 kez
  	PORTB=Sayi 		 'Sayi değişkeninini Portb ye ata
  	DelayMS 100 	     '100 ms bekle
  	Next 			 'Eğer Sayı 255 den küçükse döngüye devam et
  	GoTo basla 		 'Baslaya geri git
  Proton Plus ile PIC Programlama Proje 3;

  Amaç; Port ların Giriş Ve Çıkış Olarak Ayarlayabilmek, If .. Endif komutları ile Kontrol Sağlamak.
  Kullanılan Yeni Komutlar;

  Input: Komut Portu yada Portun bir pinini Giriş Yapmak için kullanılır. Input Portb.0 ile TrisB.0=1 sonuç olarak aynı işlemi yapmaktadır.(Proje1 Output Komutuna Bakınız)

  If Endif: Bu Komut seti en basit karşılaştırma komutudur ve neredeyse tüm programlama dillerinde kullanılır. “if” ile belli bir şart sorgulanır. Proje Kodlarına bakacak olursak (If PORTB.0=1) PortB nin 0 numaralı pini 1 mi değilmi sorgulaması yapılıyor. Eğer Sorgulama sonucu doğruysa “Then” ten Sonraki Komutlar, Yanlışsa “Else” den Sonraki Komutlar Çalıştırılır ve “endif” ile Sorgulamadan Çıkılır

  Aşağıdaki Devre üzerinde Yapacağımız bu projede PortB nin 0 numaralı pinini (RB0) giriş  olarak belirttikten sonra bu pini devamlı surette kontrol ediyoruz. Kontrol sonucu eğer “1” sel PortB nin 1 numaralı pinine (RB1) bağlı ledi yakıyor, RB0 eğer “0” sa söndürüyoruz.

  Devrenin Kodları Aşağıdaki Gibidir.  Kod:
  Device 16F877		'Proğramlanacak cihaz 16F877
      XTAL 4			  'Osilatör Hızı 4 Mhz
      Output PORTB.1		'PortB nin 1 inci pini çıkış
      Input PORTB.0		'portB nin 0 ıncı pini Giriş.
  
  basla:	          'Başla Etiket
      If PORTB.0=1 Then	'Eğer Portb.0=1 se Aaşağıdaki Kodu Çalıştır Değilse "ELSE" in ltındakini çalıştır
        PORTB.1=1
      Else         'Portb.0=1 değilse Aşağıdai Kodu Çalıştır.
        PORTB.1=0
      EndIf        'İf Sonu
      GoTo basla     'Baslaya geri git
      End					'Program Sonu
  Programın çalışmasını proje3 klasörünün içerisindeki proje3.avi video dosyasından izleyebilirsiniz. Bu arada, Proton Plus ile yazılan bu programın Proteus simülasyonuna nasıl tanıtılacağından hiç bahsetmedik bunun için hazırlanan video genel klasörü içerisindeki “KodTanıtma.avi” dosyasında anlatılmıştır.

  Proton Plus ile PIC Programlama Proje 4;

  Amaç; 7 Segment Display İle Sayıcı Yapımı, LookUp ile Çevrim Tablosu Oluşturmak
  Kullanılan Yeni Komutlar; Lookup  Proton Plus için yazılan kodlar aşağıdadır. Kodları Yazıp derleyerek Proteus Simulasyonunda çalıştırabilirsiniz


  Kod:
  Device 16F877    		'Cihaz 16f877
      XTAL 4       		'Cristal 4 Mhz
      Output PORTD    		'PortD Çıkış
      Clear PORTD     		'Portd Temizle
      Dim Index As Byte  		'Dongu Adında 1 byte lık Değişken
  
  Basla:
      For Index=0 To 9  '0 dan başlayarak 9 a kadar say	'index in değerine gore portd ye 	'bilgileri ata
      PORTD=LookUp Index ,[$3F,$06,$5B,$4F,$66,$6D,$7D,$07,$7F,$6F]
      DelayMS 200			'200Ms bekle
      Next				'For-next
      GoTo Basla			'Başla etiketine dön
      Stop
  Burda Yeni kullanılan komut ise LookUp dır. Lookup, değerleri sıralı olarak geri döndürebilen birkomuttur. Yukarıdaki programda kullanımını özetleyecek olursak;index değerine bakarak bu değere denk gelen sıradaki bilgiyi portd ye atmaktadır. Lookup da deger “0” dan başlayarak ilerler.  Yukarıdaki örneği biraz açacak olursak index değeri 0 olduğunda $3F, index değeri 1 olduğunda $06, index değeri 2 olduğunda ise $5B değerini portd ye yükler ve öyle devam eder. Proton Plus da kullanılan ve bu komutla ilgili olarak LookUpL, LookDown, LookDownL komutları vardır. Aşağıda tabloda bu komutların kullanımı kısaca özetlenmiştir.

  • Variable = LOOKUPL Index , [ Value { , Value…etc } ]

  Bu komutun lookUp ile çalışma açısından farkı yoktur. Tek farkı lookup komutunda değerler sadece sayısal olabilir. LookUpL de ise değerler değişken ya da sabit olabilir.

  • Variable = LOOKDOWN Index , [ Constant { , Constant…etc } ]

  Lookdown komutu çalışması açısından lookup ın tersi işlem yapar. Bir örnekle inceleyecek olursak;

  • DIM Value as BYTE DIM Result as BYTE Value = 177 Result = 255 Result = LOOKDOWN Value , [75,177,35,1,8,29,245]

  Value (177) değeri ile, bilgileri [75,177,35,1,8,29,245] karşlaştırarak hangi sırada ise o sayıyı (1) geri dönerir. Çünki değer 1 sıradadır

  • Variable = LOOKDOWNL Index , {Operator} [ Value { , Value…etc } ]

  Komut Lookdown dan farklı olarak operatörler (=,>,<,>=,<=) kullanılabilinir.

  Proton Plus ile PIC Programlama Proje 5;

  Amaç; 8×8 LED Matris Kullanımı, Port Tarama Mantığı, Bit Kaydırma Komutları
  Kullanılan Yeni Komutlar; <<, Sola kaydırma 8x8 LED matris toplamda 64 adet LED den oluşan bit görüntüleme elemanıdır. Satırlar ve sütunlar olmak üzere girişleri vardır. Aşağıda Kodları ve şeması verilmiş Projenin simulasyonu yaparak 8x8 Matris te “P” imgesini görebilirsiniz.
  Kod:
  Device 16F877
  	XTAL 4
  	Output PORTD
  	Output PORTB
  	Dim Sutun As Byte
  Basla:
  	PORTB=$01
  	For Sutun=0 To 7
  		PORTD=LookUp Sutun ,[$FF,$FF,$8f,$77,$77,$00,$00,$FF]
  		DelayMS 1
  		PORTB=PORTB << 1
  	Next
  	GoTo Basla
  End
  Programda kullanılan yeni komut Proton Plus da Bitwise işlemleri olarak adlandırılan, komutlardan “<<” operatörüdür ve bir değişkenin, Port içeriğini Belirtilen kadar Sola Kaydırma İşlemi Yapar.”>>” operatörü ise bir değişkenin, Port içeriğini Belirtilen kadar Sağa Kaydırma İşlemi Yapar  Hazırlayan: Muhittin KAPLAN


  Alıntıdır+ Yorum Gönder

Hızlı Cevap Hızlı Cevap


:
proton ıde indir
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi