Sabah-akşam okunması gereken dualar nelerdir? Her gün okunacak dualar

+ Yorum Gönder
İslami Konular ve Dua Bölümünden Sabah-akşam okunması gereken dualar nelerdir? Her gün okunacak dualar ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  karanlik--
  Yeni Üye
  Reklam

  Sabah-akşam okunması gereken dualar nelerdir? Her gün okunacak dualar

  Reklam  Sabah-akşam okunması gereken dualar nelerdir? Her gün okunacak dualar

  Forum Alev
  Her gün okunacak dualarSual: Sabah-akşam okunması gereken dualar nelerdir?
  CEVAP
  Hadis-i şeriflerde bildirilen dualardan bazıları şöyle:
  (Sabah-akşam 7 defa “Allahümme ecirni minennâr” diyen Cehennemden kurtulur.) [Ebu Davud]

  (Sabah-akşam, 3 defa, “Bismillahillezi lâ yedurru maasmihi şeyün fil erdi velâ fissemâi ve hüvessemiulalim” okuyan, büyücü ve zalimden emin olur.)
  [I. Mace]

  (Sabah 3 defa, “Eûzü billahis-semiil alim-i mineşşeytânirracim” diyerek Haşr suresinin son üç âyetini okuyana, 70 bin melek, akşama kadar dua eder. O gün ölürse şehid olur. Akşam okursa yine aynı şeylere kavuşur.)
  [Tirmizi]

  (Sabah namazından sonra 11 ihlas okuyana, Cennette bir köşk verilir.)
  [Haraiti]

  (Sabah namazından sonra on defa, "La ilahe illallahü vahdehü la-şerikeleh lehül-mülkü ve lehül-hamdü yuhyi ve yümit ve hüve ala külli şeyin kadir" okuyan, akşama kadar her çeşit zarardan korunur, hiçbir günah ona zarar vermez.)
  [Nesai] ("Günah zarar vermez" demek, günah işlemez veya işlediği günaha tevbe eder, o günah ona zarar vermemiş olur demektir.)

  (Akşam namazından sonra
  [yukarıdaki tesbihi] okuyan, sabaha kadar şeytandan korunur. On sevaba kavuşur, on günahı affolur ve on köle azat etmiş gibi sevap verilir.) [Tirmizi]

  (Sabah namazlarından sonra üç defa Sübhanallah-il azim ve bi hamdihi diyen körlük, cüzzam ve felçten korunur.)
  [İ. Ahmed]

  (Şirkten korunmak için “Allahümme inni eűzübike min en-üşrike bike şey-en ve ene a’lemü ve estağfiruke li-mâ lâ a’lemü inneke ente allâmülguyub” okuyun!) [İ. Ahmed]

  (Sabah-akşam 7 defa “Hasbiyallahü la ilahe illâ hu, aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül-arşil-azim” okuyanın dünya ve ahiret işine Allahü teâlâ kâfi gelir.)
  [Beyheki]

  (“Allahümme ma esbaha bi min nimetin ev bi ehadin min halkıke, fe minke vahdeke lâ şerike leke, felekel hamdü ve lekeşşükür” duasını, gündüz okuyan o günün, akşam okuyan o gecenin şükrünü ifa etmiş olur.)
  [Akşam esbaha yerine emsâ denir. Mekt. C.3, m.17]

  (Bir kimse, sabah-akşam yüz defa “Sübhânallahi ve bihamdihi” derse, o gün ve o gece hiç kimse onun kadar sevap kazanamaz.)
  [Deylemi]

  (Evden çıkarken “Bismillahi, tevekkeltü alallahi, lâ havle ve lâ kuvvete illâ billah” diyen, tehlikelerden korunur ve şeytan ondan uzaklaşır.)
  [Tirmizi]

  (“Lâ havle...” okumak, doksandokuz derde devadır. Bunların en hafifi sıkıntıdan kurtulmaktır.)
  [Ebu Nuaym] [İmam-ı Rabbani hazretleri, din ve dünya zararlarından kurtulmak için her gün 500 defa “Lâ havle velâ kuvvete illâ billah” okurdu. Okumaya başlarken ve okuyunca yüzer defa Salevat getirirdi. (Tefsir-i Mazheri)]

  (Her gün yüz defa salevat getiren, münafıklıktan ve Cehennem ateşinden uzaklaşır ve kıyamette şehidlerle beraber olur.)
  [Taberani]

  (Günde 25 defa “Allahümme bârikli fil mevt ve fi mâ ba’delmevt” okuyan şehid olarak ölür.)
  [Redd-ül Muhtar]

  (Gece Âmenerrasulüyü okuyana, bu iki âyet, her şey için yeterlidir. Bu iki âyeti yatsıdan sonra okuyana, geceyi ibadetle geçirmiş sevabı verilir.)
  [Şir’a]

  (Tebârekeyi okumadan yatma! Kabir azabını def eder. Her gece Tebâreke okuyan, Kadir gecesini ihya etmiş gibi sevaba kavuşur.)
  [Ey Oğul İlmihali]

  (Eve girerken İhlas suresini okuyan, yoksulluk görmez.)
  [T. Kurtubi]
  (Evden çıkarken Âyet-el kürsi okuyana, melekler, evine gelinceye kadar dua eder.) [Ey Oğul İlmihali]

  (İstiğfara devam eden kimse, her sıkıntıdan kurtulur, ummadığı yerden rızıklanır.) [İbni Mace] [İstiğfar olarak (Estağfirullah el azim ellezi lâ ilahe illâ hüvel hayyel kayyum ve etubü ileyh) okumalıdır.

  (Günde yüz kere “La ilahe illallah diyen kimsenin, kıyamet gününde yüzü ay gibi parlar.)
  [Taberani]

  (Bir yere gelen, “Euzü bikelimâtillahittammâti min şerri ma haleka” okursa, o yerden kalkıncaya kadar, ona hiçbir şey zarar veremez.)
  [Müslim]

  (Sıkıntılı veya borçlu, bin kere “Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billahil aliyyil azim” derse, Allahü teâlâ işini kolaylaştırır.)
  [Şir’a]


  Hangi dualar ne zaman kaç defa
  Sual:
  Hangi duaların ne zaman kaç defa okunacağını maddeler halinde yazarsanız, kesip onları sırası ile okurum.
  CEVAP
  Evden çıkarken (Bismillah, tevekkeltü alellah, la havle vela kuvvete illa billah) dedikten sonra Âyet-el-kürsi oku! Evine girerken Âyet-el-kürsi ve İhlas suresini oku ve evdekilere selam ver! Her gün sabah ve akşam namazını kılıp duadan sonra şunları oku!

  1- Haşr suresinin son kısmı.

  2-
  7 defa (Allahümme ecirni minennar)

  3-
  7 defa (Hasbiyallahü la ilahe illa hü aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül-arşil-azim)

  4-
  10 defa (La ilahe illallahü vahdehü la-şerike-leh lehül-mülkü ve lehül-hamdü yühyi ve yümit ve hüve ala külli şeyin kâdir)

  5-
  11 defa İhlas suresi.

  6-
  1 defa Felak ve Nas sureleri.

  7-
  67 defa istiğfar [Üçünü selamdan sonra okumuştun. Hepsi 70 eder.] En sonunda sübhane rabbike... âyetini oku! 5. 6. 7. maddeleri her namazdan sonra okumak çok faziletlidir.]

  8-
  100 defa (Sübhanallahi ve bi-hamdihi)

  9-
  25 defa (Estagfirullahelazim ellezi la ilahe illa hüverrahmanürrahim el-hayy-ül-kayyumüllezi la-yemutü ve etubü ileyh Rabbigfir li)

  10-
  1 defa (Allahümme ma esbaha bi min nimetin ev bi-ehadin min halkıke, fe minke vahdeke, la şerike leke, fe lekel hamdü ve lekeşşükür) [Akşam (esbaha) yerine (emsa) denir.]

  Günün müsait bir vaktinde her gün aşağıdakileri oku!
  11- 3 defa (Bismillahillezi, la-yedurru maasmihi şeyün fil ardı vela fissema ve hüvessemiulalim)

  12-
  3 defa (Allahümme inni euzü bike min en üşrike bike şeyen ve ene âlemü ve estağfirüke li-ma la âlemü inneke, ente allamülguyub)

  13-
  25 defa (Allahümme barik li fil-mevt ve fi ma badelmevt)

  14-
  25 defa (Allahümmağfirli ve li-valideyye ve li-üstaziyye ve lil müminine vel müminat vel müslimine vel müslimat el ahya-i minhüm vel emvat bi-rahmetike ya erhamerrahimin)

  15-
  Önce 100 defa (Salevat-ı şerife) sonra 500 defa (La havle vela kuvvete illa billah) ve tekrar yüz defa (Salevat-ı şerife)

  16-
  En az 100 defa (La ilahe illallah) ve (Estağfirullah)

  17-
  Kırk defa (La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minez-zalimin)

  18-
  Her gece Amenerresulü, Yasin ve Tebareke sureleri. 2. 2
  tugolbay
  Yeni Üye

  re: Sabah-akşam okunması gereken dualar nelerdir? Her gün okunacak dualar

  Reklam  ALLAH raazi olsun... BANA mashaplar hakkinda bilgi verir misiniz?+ Yorum Gönder

Hızlı Cevap Hızlı Cevap


:
günlük okunacak dualar,  la havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim kaç kere okunmalı,  günlük okunması gereken dualar,  hergün okunması gereken sureler,  günlük okunması gereken sureler
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 5 kişi