Cengiz Kağan Destanı Türk Destanı

+ Yorum Gönder
Edebi Türler ve Destanlar ve Efsaneler Bölümünden Cengiz Kağan Destanı Türk Destanı ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Fatal
  Özel Üye
  Reklam

  Cengiz Kağan Destanı Türk Destanı

  Reklam  Cengiz Kağan Destanı Türk Destanı

  Forum Alev
  On üçüncü yüz yıl ortalarına doğru teşekkül etmeğe başlamıştır. En eski Oğuz ve
  Uygur soyuna ait bir kısım destanımsı söylentilerin, daha sonra diğer Türk
  Boyları arasında anlatılıp genişlemesi ve bunlara yapılan ilaveler, bilinen
  Cengiz Han Destanının esasını teşkil etmektedir.  Daha doğrusu Cengiz Han Destanı, aslı bu söylentiler olan ve sonradan Cengiz
  Han' ın şahsiyeti ve adı etrafında toplanıp geliştirilen yakıştırma bir destan
  görünüşündedir.
  Cengiz Han Destanını anlatan eserler, Cengizname adını taşır. Tıpkı Oğuz Han
  Destanını anlatan eserlere Oğuzname denildiği gibi. Moğol, Türk ve İslami
  motifleri işleyişleri bakımından Cengiz Han Destanı üç ayrı rivayet halindedir. Türk rivayetlerinin işlediği bütün motifler, daha önce de belirttiğimiz gibi eski Türk Destanlarının motiflerine benzer. İslami rivayetiyle Cengiz Han Destanı, bir İslam mücahidin destanı gibidir. Moğol rivayetinde ise Cengiz Han' ı bir Moğol bahadırı olarak görürüz.  Cengiz Han, baba tarafından Oğuz Han' a dayanmaktadır; ana soyundan da Altın
  Han' a varmaktadır. Altın HaN Akdeniz' de, Malta' da hüküm sürmektedir. Çok
  güzel bir kızı vardır. Altın Han, dillere destan olan bu çok güzel kızını, güneş
  yüzü görmeyen, hiç bir yanından iç tarafına hiç bir ışık sızdırmayan bie saraya
  kapatıp gözlerden ırak tutmaktadır. Günlerden bir gün, bütün dikkatlere rağmen
  gün ışığı Altın Han' ın güzel kızını bulur. Kızın, bu gün ışığından bir çocuğu
  olacağını anlayan Altın Han utancını ve yüz karasını kimseye göstermemek için
  kızını, kırk cariye ile birlikte bir gemiye koyar denize salar.  Gemiye, denizde bir kahraman rastlar. Bu kahramanın adı Tumavi Mergendir. Altın
  Han' ın kızını görür görmez beğenir, alır. Kızın bir oğlu olur. Adını Dobun
  Bayan koyarlar.  Altın Han' ın kızının, tumavi Mergen' den de çocukları olur. Bunları da,
  Bilgidey ve Büdenedey diye çağırırlar.  Dobun Bayan büyür, evlenecek çağa gelir; evlendirirler. Alanguva adında bir
  güzel kız alırlar. Dobun Bayan' ın, Alanguva' dan üç oğlu olur. Bundan sonra
  Dobun Bayan ölür.  Dobun Bayan' ın ölümünden bir müddet sonra, Onun bir nur halinde yeniden dünyaya
  döndüğü anlaşılır. Bu nur halinde dönüşten sonra, yine Alanguvan' ın kocası
  olmuştur ve Alanguva bir erkek çocuk daha doğurmuştur. Bu çocuğun adını Cengiz
  koyarlar.  Cengiz doğunca, ruhu nur halinde dünyaya dönmüş olan dobun Bayan, kurt halinde
  dünyayı bir daha terkeder.  Fakat, en çok kardeşleri, Cengiz' in hem nurdan doğmuş olduğuna hem de kendi
  kardeşleri olduğuna bir türlü inanmak istemezler. Kardeşlerine türlü eziyetler
  ederler. Fakat halk ötekilerden çok Cengiz' i sevmektedir.  Bir gün Cengiz kardeşlerinden kurtulmak için kaçar, dağda yaşamağa başlar. Türk
  boyları, aralarında temsilciler seçerek cengiz' e gönderirler ve yaşamakta
  olduğu dağda Cengiz' i bulup kendilerine Han seçerler.  Cengiz Han, bütün ömrünü yurduna ve milletine verir; çalışıp didinir, dünyanın
  en büyük ve en sağlam devletlerinden birini kurar. Sonunda bu devleti çocukları
  arasında taksim ederek ölür.  Cengiz Han Destanının İslami rivayeti:  Bu rivayete göre Cengiz' in bir adı da Timuçin' dir. Doğacağını çok önceden
  kahinler haber vermişlerdir. Doğduğu zaman da , babası, Tatar Hanlarından
  Timuçin' i mağlup etmiştir. Bu yüzden doğan oğlunun adını Çimuçin (Timuçin)
  koyar.  Tıpkı Davut Peygamber gibi Timuçin de on yedi yaşına kadar çobanlık yapıp, dağda
  bayırda sürüsünü otlatır. Babası ölünce de, halk, Timuçin' in kendilerine Han
  olmasını isterler. Zaten Timuçin' in Han olarak seçilmesini Tanrı da
  buyurmuştur.  Eyliyalardan Abız gelerek Timuçin' e Cengiz adını vermiş ve bütün dünyayı
  fethedip efendisi olacağını muştulamıştır. Bu sırada bir kuş ötmeğe başlamış ve
  öterken: "Cengiz!.. Cengiz!.." diye haykırmıştır.  Bunun üzerine Hanlığı kabul eden Cengiz evliyanın dediklerini doğrulamıştır.  KAYNAK:Türk Destanları

  M.Necati Sepetçioğlu 2. 2
  Filiz
  Bayan Üye

  Cevap: Cengiz Kağan Destanı Türk Destanı

  Reklam  Cengiz Hanı anlatan bir Türk destanıdır.Cengiz Han büyük bir hükümdardı.Çin seddine kadar dayanan seferleri mevcuttur.Savaşçı kişiliği ile bilinir.+ Yorum Gönder

Hızlı Cevap Hızlı Cevap


:
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi