Oğuz Kağan Destanı (İslami) Türk Destanı

+ Yorum Gönder
Edebi Türler ve Destanlar ve Efsaneler Bölümünden Oğuz Kağan Destanı (İslami) Türk Destanı ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Fatal
  Özel Üye
  Reklam

  Oğuz Kağan Destanı (İslami) Türk Destanı

  Reklam  Oğuz Kağan Destanı (İslami) Türk Destanı

  Forum Alev
  Türklerin İslam Dinini kabul etmelerinden sonra, daha önceki sahifelerde ana
  hatları kısaca anlatılan Oğuz Kağan Destanı yeni baştan ve tamamen İslami
  akideler ve motifler üzerine işlenmiştir. Gerek öz gerekse muhteva bakımından,
  her iki rivayet arasında büyük farklar bulunmamaktadır. İslami akidelere göre
  yeniden düzenlenen bu ikinci destan, birincisinden sonra geçen zamanın bir kısım
  hadiselerini de işlediği ve Oğuz' un doğumundan öncesine bir başlangıç tesbid
  ettiği için ilgi çekici bir hüviyete bürünmüştür. Bu rivayetde, yeni bir dine ve
  bu dinin kültürünün tesirine giren bir milletin, daha önceki yaşayış tarzından,
  duyuş ve düşünüş sisteminden ayrılmamasını, büsbütün kopmak istememesi veya
  kopamaması açıkça belli olmakta ve o günlerini yeni düşünüş sisteMine göre
  ayarlamak isteyişi görülmektedir. Nitekim, bu rivayetde milletin, kendini Türk
  adıyla Hazreti Nuh' un oğullarından Yafes' e bağlayışı, İslami düşüncenin
  peygamberler mankıbesinde kendisine bir yer bulma çabasıdır.  Oğuz Kağan Destanının İslami rivayeti on üçüncü yüzyılda yazıya geçirilmiştir.
  Bu yüzyıl tarihçilerinden Moğol Tarihçisi reşiddeddin Cami üt-Teva-rih adlı
  eserinden Fars diliyle; Ebul Gazi Bahadır Han ise, Şecer-i Terakime adlı
  eserinden Türkçe olarak destanı kaydetmiştir.  Destan  Peygamberlerden Hazreti Nuh' un oğlu Yafes' in Türk adında bir oğlu vardır. Türk
  Milletinin ceddi bu zattır.  Babası Yafes ölünce Türk, Isık Göl çevresinde yerleşir, ilk çadırı yapar ve
  Türkler ondan ve onun çocuklarından türer.  Fakat Türkler önceleri hak dinini bilmezler, puta tapmaktadırlar; Hak dininden
  çıkmış, sapıtmışlardır. Kara Han Türklere hakan olduğu çağda ise büsbütün
  azıtmışlar ve toptan kafir olmuşlardır.  Hal böyle iken Kara Hanın bir oğlu olur; aydan da güneşten de güzeldir. Üç gün
  üç gece ana sütü emmez. Üç gün üç gece anasının düşüne girer. Düşlerinde
  anasına:  -Hak dinine gir; Hak dinine girmezsen ben senin sütünü emmem, der.  Oğul bu, anası oğluna dayanamaz, müslüman olur. Kimseye de bir şey söylemez,
  müslüman olduğunu sezdirmez.  Kara Han, oğlu bir yaşına basınca, o zamanki Türk adeti üzere, bütün ülkeye
  haber salıp, şölenler verir. Şölende bir ara:  -Beyler ve şölen halkı düşünüp bir ad ararken çocuk dike gelir:  -Benim adım Oğuz' dur!.. diye bağırır. Herkes şaşırır.  Oğuz' un kendi kendine verdiği adı herkes kabul eder.  -Bundan daha güzeli olmazdı, derler.  Oğuz' un falına bakılır, çok uzun ömürlü olacağı, şanlar şerefler kazanacağı
  anlaşılır. Şölen biter, herkes evine, yurduna, yuvasına dağılacağı sırada çocuk
  Oğuz:  -Allah!.. diye bağırır.  Duyanların hepsi şaşırır, çocuğun ne dediğini anlamazlar. Çocuğun konuştuğu dili
  bilemezler.  Oğuz büyür. Evlenecek çağa geldiğinde babası Kara Han, oğluna, kendi küçük
  kardeşinin kızı Özhan' ı almak ister. Oğuz da buna razıdır ama, amcasının kızını
  bir köşeye çekip, eğer dinini kabul ederse kendisiyle evlenebileceğini aksi
  halde evlenmeyeceğini söyler. Oğuz' un amcasının kızı Özhan teklifi kabul etmez.
  Oğuz da onunla evlenmez, ondan ayrı yaşar.  Bir gün ava çıkar. Dönerken bir su kenarında en küçük amcası olan Gürhan' ın
  kızını görür, kızı sever, kanı kaynar. Onu da bir kçşeye çekip ve Hak dinini
  kabul etmesini Ulu Tanrıya iman eylemesini ister; dediklerini yaparsa kendisiyle
  evleneceğini de söyler. Kız:  -Senin yolun köötü yol değildir, kabul ediyorum; deyince Oğuz dönüp babasına
  gelir ve en küçük amcası Gürhan' ın kızıyla evlenmek istediğini anlatır. Büyük
  bir şölen sonunda evlenirler. Oğuz, karısını pek çok sever.  Ama bir gün Oğuz' un müslüman olduğu, doğarken müslüman doğduğu anlaşılır. Oğuz'
  un avda olduğu bir gün, babsı Kara Han, ülkesinin bütün ileri gelenlerini
  çağırıp meşveret kurar. Durumu anlatır. Herkes hiddetlenir ve kimse bu işi kabul
  etmez. Sonunda, Oğuz' un ardından adam gönderip o avda iken öldürtmeğe karar
  verilir. Fakat karısı kararı öğrenmiştir. Oğuz' u çok seven bir yiğidi haberci
  salar ve Oğuz' u durumundan haberdar eder.  Haberi olan oğuz, kendisine sadık kalan ve onu sevenleri etrafına toplar.
  Babasının üstüne yürür. Savaş olur. Oğuz galip gelir. Bu sırada nereden geldiği
  bilinmeyen bir ok Kara Han' ın yüreğine saplanır ve onu öldürür. Kara Han' ın
  ölümü üzerine de Oğuz, Han olur. Milletini Hak dinine davet eder, kabul edenler
  ülkede kalır, kabul etmeyenler ülkeden sürülür. Birliği kurar. Herkesi kendi
  bayrağının çevresinde toplar. Çürçitlerin üstüne yürür. Çok kanlı savaşlar olur.
  Sonunda taşınamayacak kadar ganimet elde edilir. Ordunun içinde Kanglı adında
  biri çıkıp Oğuz onun adını ondan gelen soya verir.  Savaşlar birbirini kovalar; savaşlar ulaşmak için yollar, dağlar, akar sular
  geçilir. Bu esnada ortaya çıkan her zorluğu akıllı bir kişi ortadan kaldırır ve
  duruma göre ad verilir, bu adlardan yeni soylar başlar.  Sonunda Oğuz Moğollarla savaşıp onlara da Hak dinini kabul ettirir. Daha bir çok
  ülkeler fethettikten sonra öz yurduna döner, yaşlı danışmanı Irkıl Ata' nın
  tavsiyesine uyarak, zaferlerinden dolayı Tanruya şükretmek için sayısız hayırlar
  yapar,ülkeleri imar edip şenlendirir, bağışlarda bulunur. 116 yıl hakanlık
  yapar. Sonunda Kurultayı toplayıp oğullarına nasihatlarda bulunur ve ülkesini
  altı oğlu arasında paylaştırır. Ondan sonra da ruhunu teslim eder.  KAYNAK:Türk Destanları-M.Necati Sepetçioğlu 2. 2
  Filiz
  Bayan Üye

  Cevap: Oğuz Kağan Destanı (İslami) Türk Destanı

  Reklam  Oğuz Kağan destanı Türklerin nasıl orataya çıktığını Türk kelimesinin nerden geldiğini anlatmaktadır.+ Yorum Gönder

Hızlı Cevap Hızlı Cevap


:
oğuz kağan destanının islami versiyonu,  oğuz kağan destanı islamiyet sonrası,  islamiyet sonrası oğuz kağan destanı,  oğuz kağan destanı kısaca,  oğuz kağan destanı islami versiyonu
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi