Kara Kuvvetleri Komutanlığına İstihtam Edilmek Üzere Uzman Erbaş Alınacaktır

+ Yorum Gönder
Erkeklere Özel ve Asker Ocağı Bölümünden Kara Kuvvetleri Komutanlığına İstihtam Edilmek Üzere Uzman Erbaş Alınacaktır ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  dark.water
  Asker Üye
  Reklam

  Kara Kuvvetleri Komutanlığına İstihtam Edilmek Üzere Uzman Erbaş Alınacaktır

  Reklam  Kara Kuvvetleri Komutanlığına İstihtam Edilmek Üzere Uzman Erbaş Alınacaktır

  Forum Alev
  Uzman çavuş olmak uzman çavuş 2009 sınavları uzmanlık sınavları 2009 uzman çavuş sonuçları sınavlar uzmanlık


  1. Kara Kuvvetleri Komutanlığının çeşitli sınıflarındaki uzman erbaş ihtiyacını karşılamak amacıyla personel alınacaktır. Alımlar en az lise ve dengi okul mezunu, hâlen askerlik hizmetini yapmakta olan veya başvuru tarihi itibarıyla terhisinden 3 yıl süre geçmemiş olan adaylar arasından TABLO-1’de belirtilen sınıf ve branşlarda yapılacaktır.

  2. Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan adaylar, sınav notuna göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacaktır. Adaylar başarı puanı en yüksekten başlamak üzere başvuruda bulundukları branşa yerleştirilecektir. Yapılacak yerleştirme neticesinde boş kalan kontenjanlar, başvuru yaptığı branşta kontenjana giremeyen adaylardan isteğe bağlı olarak (online başvuru formunda ilgili bölümü evet olarak işaretleyenler) başarı puanı en yüksekten başlamak üzere sınıf farkı gözetmeksizin, öncelikle şoför ihtiyacı (Psikoteknik Testinde başarılı olan adaylardan), müteakiben sırasıyla Piyade Komando, Tank, İstihkâm, Muhabere, Topçu, Hava Savunma, Sıhhiye, Veteriner ve Bakım sınıflarının kontenjanları tamamlanacaktır. Belirtilen esaslar dâhilinde yapılacak yerleştirmeyi müteakip kontenjanlar tamamlandığında bir yere yerleştirilemeyen adaylar olduğu takdirde, başarı notu en yüksekten başlayarak sıralanacak ve genel yedek olarak belirlenecektir. Genel yedek olarak belirlenen adaylar, sağlık nedeniyle elenen veya isteğinden vazgeçen asil adayların yerlerine öncelikle askerlik yaptığı ve başarılı olduğu sınıfa yerleştirilecek, yoksa başarı puanı en yüksekten başlayarak sınıf farkı gözetmeksizin boşalan kontenjanlar tamamlanacaktır.

  3. Temin faaliyeti TABLO-2’deki faaliyet takvimine göre icra edilecek, başvurular 26 Haziran 2009 tarihinden, 26 Temmuz 2009 saat 17.00’a kadar www.kkk.tsk.tr İnternet adresinden yapılacaktır.

  4. Yazılı sınav; 08 Ağustos 2009 saat 15.00’da Adana, Ankara, Balıkesir, Bolu, Çorlu, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Erzincan, Gaziantep, Isparta, İstanbul, İzmir, Konya, Kayseri, Malatya, Manisa, Samsun, Sivas, Trabzon, Van ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (Girne)’de yapılacaktır. Sınav merkezlerinin kapasitesine bağlı olarak adaylar idare tarafından belirlenecek farklı sınav merkezine planlanabilecektir. Sınava katılacak adayların bu yazılı sınavda alacakları puan, 2009 yılı için yapılacak tüm uzman erbaş alımları için geçerli olacaktır. 22 Mart 2009 tarihinde yapılan yazılı sınavda başarılı olan adaylar, bu alıma müracaat etmeleri halinde 08 Ağustos 2009 tarihindeki yazılı sınava girmeyeceklerdir. Ancak yazılı sınav notunu yükseltmek isteyen adaylar, 08 Ağustos 2009 tarihindeki yazılı sınava girmek isterlerse 28 Temmuz 2009 tarihine kadar 03124116050 numaralı faksa dilekçelerini ve girmek istedikleri yazılı sınav merkezini bildirmek şartıyla katılabileceklerdir.

  5. Yazılı sınavda başarılı olan adayların Ön Sağlık, Fiziki Kabiliyet Yeterlilik Testleri (FKYT) 17 Ağustos-04 Eylül 2009 tarihleri arasında Zh.Brl.Okl. ve Eğt.Tüm.K.lığı Etimesgut-ANKARA’da, mülakatları 18 Ağustos-05 Eylül 2009 tarihleri arasında Kara Kuvvetleri Personel Temin Merkezi K.lığı/Cebeci-ANKARA’ da icra edilecektir. Ayrıca şoför adayları 18 Ağustos-04 Eylül 2009 tarihleri arasında Ulaştırma Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında Psikoteknik Testine tabi tutulacaktır.

  NOT: Kılavuzun tamamını okumadan online başvuru formunu doldurmayınız. Yapılan yanlışlıklardan doğacak sonuçların tümü adaya ait olacaktır.


  İKİNCİ BÖLÜM


  BAŞVURU ESASLARI


  1. BAŞVURU KOŞULLARI:


  a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak.
  b. En az lise ve dengi okul mezunu olmak.
  c. Askerlik hizmetini çavuş, onbaşı veya er olarak yapmış veya yapıyor olmak ve alımı yapılacak sınıf ve branşlarda aranan niteliklere sahip olmak.
  ç. Muvazzaflık hizmeti sırasında veya terhisinden itibaren üç (3) yıl içinde (26 Haziran 2006 tarihinden itibaren terhis olanlar) başvuruda bulunmak,
  d. Müracaat tarihinde 26 yaşından gün almamış olmak (26 Haziran 1984 ve sonraki tarihlerde doğanlar).
  e. Askerî öğrencilikle ilişiği kesilmemiş olmak.
  f. Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak.
  g. Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş ya da ertelenmiş ve adli sicilden çıkarılmış olsa dahi bir cürümden hükümlü bulunmamak, soruşturma altında veya yargılanıyor olmamak.
  ğ. Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş, askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasa dışı siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak.
  h. Askerlik hizmeti sırasında; üste hakaret, emre itaatsizlikte ısrar, mukavemet, amir veya üste fiilen taarruz, fesat ve isyan suçları ile 1632 sayılı Askerî Ceza Kanunu 148’inci maddesinde yazılı suçlardan hükümlü bulunmamak.
  ı. Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Nitelik Belgesinde 80 ve üzeri not almış olmak. (TABLO-3)
  i. Tüm sınavları geçen adaylar için TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak; sevk edildikleri asker hastanesinden komando uzman erbaş adayı seçilenler için “Komando Olur, Paraşütle Atlar”, diğer sınıflar için “Sağlam, Uzman Erbaş Olur” kayıtlı sağlık raporu almış olmak.
  j. Boy ve kilo oranları tablosunda belirtilen değerler içerisinde bulunmak. (Adayların en az 164 cm., en fazla 210 cm. boyunda olmaları ve TABLO-4’deki boy-kilo sınırları içinde bulunmaları gerekmektedir.) Adayların boy uzunluğu ayakkabısız olarak çıplak ayakla ölçülmektedir.
  k. Tüm sınavları geçen adaylar için güvenlik soruşturması uygun olmak.
  l. TABLO-1’den aranan nitelikleri tam olarak okuyunuz ve şartlarınız hangisine uyuyorsa o sınıf ve branşa başvurunuz.
  m. Başvuruda bulunan adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde sınavın hangi aşamasında olursa olsun işlemleri iptal edilecektir.

  2. BAŞVURULARIN YAPILMASI İLE İLGİLİ HUSUSLAR:

  a. Adaylar başvurularını 26 Haziran 2009 tarihinden, 26 Temmuz 2009 saat 17.00’a kadar, Kara Kuvvetleri Komutanlığının www.kkk.tsk.tr İnternet adresinden ONLINE olarak yapacaktır.

  b. Adayların online başvuru formunu doldurmalarını müteakip en son aşamada, her bir aday için Aday Numarası otomatik olarak bilgisayar tarafından verilecek ve adayların başvuruları bu aday numaraları ile başvuru merkezinde kayda girecektir. Başvurunun tamamlanmasını müteakip bütün işlemlerde bu aday numarası kullanılacağı için, adayların bu numaraları kaydederek muhafaza etmeleri önem arz etmektedir. Online Başvuru Formu T.C.Kimlik Numarası, Adı, Soyadı ve Aday Numarası bilgileri girilmek suretiyle son müracaat tarihine kadar güncellenebilecektir.

  c. İnternet ortamı dışında dilekçe, mektup vb. yöntemlerle yapılacak başvurular kabul edilmeyecek, bu dilekçelere cevap verilmeyecek ve işlem yapılmayacaktır.

  3. BİRLİK KOMUTANLIKLARI TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER:

  Askerlik hizmeti sırasında başvuruda bulunacak adaylar, uzman erbaş olabilmeleri için birlik komutanlıkları ve kurum amirliklerince doldurulacak olan örneği (Tablo–3)’de ve KKY 51-3(B) K.K.K.Uzman Erbaş Yönergesinde belirtilen nitelik belgesinin not ortalaması 80 ve üzeri olması gerekmektedir. Bu kapsamdaki adayların nitelik belgesi birlik komutanlıkları ve kurum amirlikleri tarafından doldurulurken, not ortalaması 80 ve üzeri olanlara “uzman erbaş olur”, not ortalaması 80’in altında olan adaylara “uzman erbaş olamaz” kanaati yazılacak, ilgili makamlarca onaylanarak mühürlenecektir. Nitelik belgesi, yazılı sınavı kazanan adaylar tarafından, ön sağlık ve fiziki kabiliyet yeterlilik testine gelirken getirilecektir.


  4. BAŞVURUSU KABUL EDİLEN ADAYLARIN DUYURULMASI:
  a. Başvurusu kabul edilen adaylara uygulanacak yazılı sınav tarihi ve adayın sınava gireceği sınav merkezi 31 Temmuz 2009 tarihinde www.kkk.tsk.tr İnternet adresinden tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Adaylara posta ile tebligat yapılmayacaktır. 2. 2
  dark.water
  Asker Üye

  --->: Kara Kuvvetleri Komutanlığına İstihtam Edilmek Üzere Uzman Erbaş Alınacaktır

  Reklam  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  YAZILI SINAV VE İKİNCİ SEÇİM AŞAMALARI


  1. UYGULANACAK SINAV AŞAMALARI:

  Başvurusu kabul edilen adaylar aşağıda belirtilen sınav aşamalarından geçecektir.

  a. Yazılı sınav,
  b. İkinci Aşama Sınavları,
  (1) Ön Sağlık Kontrolü,
  (2) Fiziki Kabiliyet Yeterlilik Testi,
  (3) Psikoteknik Test Uygulaması (sadece Şoför branşlarına başvuran adaylara Ulş.Okl. ve Eğt.Mrk.K.lığı (İzmir)’de uygulanacaktır.)
  (4) Mülakat.

  2. YAZILI SINAV TARİHİ VE UYGULAMA ESASLARI:

  a. Uzman Erbaşlık için müracaat eden adaylardan başvurusu kabul edilenlerin yazılı sınavı 08 Ağustos 2009 tarihinde Adana, Ankara, Balıkesir, Bolu, Çorlu, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Erzincan, Gaziantep, Isparta, İstanbul, İzmir, Konya, Kayseri, Malatya, Manisa, Samsun, Sivas, Trabzon, Van ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (Girne)’de yapılacaktır. Sınavlar bütün sınav merkezlerinde saat 15.00’da başlayacaktır. Adaylar, kimlik kontrollerinin yapılıp sınav yerlerine alınabilmeleri için, bildirilen sınav merkezinde en geç saat 13.30’da hazır bulunacaktır. Aday başvuru miktarı dikkate alınarak sınav merkezlerinin belirlenmesi ve aday planlaması yapılarak 31 Temmuz 2009 tarihinde www.kkk.tsk.tr İnternet adresinden tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Tercih edilen sınav merkezlerinin kapasitelerinin dolması hâlinde İDARE tarafından, boş kapasitesi bulunan diğer sınav merkezlerine veya ihtiyaca göre açılabilecek diğer sınav merkezlerine planlama yapabilecektir. İdare tarafından gerekli görülürse, başvuru durumuna göre bazı sınav merkezleri kapatılabilecektir.

  b. Yazılı sınavda, Genel Kültür konularından 50 soru, Askerî Kültür konularından 50 soru olmak üzere, toplam 100 soru sorulacaktır. Değerlendirme, seçenek sayısının bir eksiği kadar yanlış cevabın bir doğru cevabı götürmesi neticesinde elde edilecek ham puanın standart puana dönüştürülmesi esasına göre yapılacaktır. 100 (yüz) tam puan üzerinden 70 (yetmiş) ve daha yukarı standart puan alan adaylar, ikinci aşama sınavlarına (Ön Sağlık-FKYT-Mülakat) katılmaya hak kazanacaktır.

  c. Genel Kültür soruları (50 soru); Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Millî Tarih, Millî Coğrafya, Matematik, Türkçe-Dil Bilgisi, Temel Vatandaşlık Bilgisi konularından oluşmaktadır.

  ç. Askerî Kültür soruları (50 soru); her sınıf erbaş/erlerin bilmesi gereken ortak temel konular (50 soru); İç Hizmet Kanun ve Yönetmeliği, Askerî Ceza Kanunu, İstihbarat, Piyade Ortak Temel Eğitimi (Yanaşık Düzen Eğitimi, Mekanik Nişancılık ve Atış Eğitimi ve Muharebe Eğitimi ) konularından oluşmaktadır.

  d. Adaylar yazılı sınava gelirken yanlarında nüfus cüzdanı, kurşun kalem, siyah tükenmez veya dolmakalem, silgi ve kalemtıraş getireceklerdir.

  e. Yazılı sınav neticesinde başarılı olan ve Ön Sağlık Kontrolü ile Fiziki Kabiliyet Yeterlilik Testi sınavlarına girecek adaylara 13 Ağustos 2009 tarihinde İnternet üzerinden (tebliğ niteliğinde) www.kkk.tsk.tr adresinden yapılacak duyuru ile ikinci aşama sınav günleri açıklanacaktır.

  3. İKİNCİ AŞAMA SINAV TARİHLERİ VE UYGULAMA ESASLARI:

  Yazılı sınavda başarılı olan adayların Ön Sağlık, Fiziki Kabiliyet Yeterlilik Testleri (FKYT) 17 Ağustos-04 Eylül 2009 tarihleri arasında Zh.Brl.Okl. ve Eğt.Tüm.K.lığı Etimesgut-ANKARA’da, mülakatları 18 Ağustos-05 Eylül 2009 tarihleri arasında Kara Kuvvetleri Personel Temin Merkezi K.lığı/Cebeci-ANKARA’ da icra edilecektir. Ayrıca şoför adayları 18 Ağustos-04 Eylül 2009 tarihleri arasında Ulaştırma Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında Psikoteknik Testine tabi tutulacaktır.

  a. Ön Sağlık Kontrolünün Uygulama Esasları:
  (1) Ön sağlık kontrolü; sağlık personeli (tabip ve diş tabibi) ve sınıf subayları tarafından yapılır.
  (2) Muayene sırasında adayların TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği ve MY:33-2(B) TSK Personelinin Sağlık Muayene Yönergesi esaslarına göre genel fiziki kusurları olup olmadığı kontrol edilir ve fiziki kabiliyet testi için gerekli sağlık kontrolleri yapılarak sonuçlar formun ilgili kısmına kaydedilir. Koşulları uygun olanlar fiziki kabiliyet yeterlilik testine alınırlar. Ön sağlık seçmelerinde;

  (a) Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak (Göğüs kafesi ve omurgasında şekil bozukluğu olmamak, şaşı olmamak),

  (b) Vücudun herhangi bir yerinde dövme, yanık, ameliyat, jilet vb. izler bulunmamak,

  (c) Ağız ve diş yapısı TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen kriterlere uygun olmak,

  (ç) TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen boy ve kilo sınırları içinde olmak koşulları aranacaktır.
  (3) Adaylar boy ve kilo oranları tablosunda belirtilen değerler içerisinde bulunmak zorundadırlar. Adayların boy uzunluğu ayakkabısız olarak, ağırlık ise spor şortu/eşofman ile ölçülür. (TABLO-4)
  (4) Sonuçlara itiraz eden adaylar için, Sınav Komisyon Başkanının başkanlığında, bir sınıf subayı ve bir doktordan oluşan "Nihai Karar komisyonu" teşkil edilir. Komisyonun verdiği karar kesin olup, değiştirilemez ve itiraz edilemez.
  (5) Adaylar ön sağlık kontrolüne gelirken yarım kapaklı pembe karton dosyanın içinde takılı olarak, aşağıdaki belgeleri sırasına göre dizmek suretiyle getireceklerdir. Adayların aşağıda belirtilen belgeleri belirtilen zamanda ve tam olarak getirmeleri şarttır. Aksi takdirde işlemleri iptal edilecektir.
  (a) Uzman Erbaş Aday Bilgi Formu (FORM-C)(İnternetten indirilerek, ilgili bölümleri doldurulmuş ve onaylanmış) (TABLO-7),
  (b) Lise diplomasının Okul Müdürlüğü veya noter onaylı fotokopisi (Yüksek okul mezunları için lise diploması ile birlikte birer adet mezun olduğu yüksek okul diplomasının noter onaylı fotokopisi),
  (c) Cumhuriyet Başsavcılıklarından alınacak Adli Sicil Belgesi: Birer suret, Adayın kendi adına aldığı vukuatlı nüfus kaydında ismi geçen ve hâlen hayatta olan aile bireyleri (kendisi, varsa eşi, anne, baba ile 18 yaş ve daha büyük kardeşlere) için mülakat tarihine göre en fazla bir ay öncesi tarihli olacak şekilde alınacaktır,
  (ç) Adaylar, bir önceki maddede istenen adli sicil belgelerinde hükmü olanlar için mahkeme kararını dosya içerisine ekleyeceklerdir.
  (d) Adayın kendisi, anne ve babası ile (vefat edenler hariç) evli ise eşine ait fotoğraflı nüfus cüzdanının yetkili makamlarca (Noter, Nüfus Müdürlüğü, Muhtar veya Birlik Komutanı) onaylanmış birer adet fotokopisi,
  (e) Adayın adına alınacak vukuatlı nüfus kaydı (bir adet, bütün aile fertlerini içeren Nüfus Müdürlüğünden onaylı),
  (f) Askerliğini yapmış olan adaylar için terhis belgesi (bir adet, aslı veya Askerlik Şubesi Başkanlığından onaylı önlü-arkalı fotokopisi),
  (g) Nitelik Belgesi (hâlen silâhaltında bulunan adaylar için birlik komutanlıklarınca oluşturulan üç kişilik heyet tarafından tanzim edilen kapalı, mühürlü zarf içerisinde),
  (ğ) Ehliyet, bonservis, başarı belgesi fotokopileri,
  b. Fiziki Kabiliyet Yeterlilik Testinin Uygulama Esasları:
  (1) Fiziki Kabiliyet Yeterlilik Testi Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı (Etimesgut/ANKARA)'nda ön sağlık muayenesini müteakip, aynı gün içerisinde yapılacaktır.
  (2) Adaylar Fiziki Kabiliyet Yeterlilik Testine gelirken yanlarında eşofman, spor ayakkabısı, nüfus cüzdanı, kurşun/siyah tükenmez kalem ile silgi ve kalemtıraş getireceklerdir.
  (3) Komando branşı hariçindeki adaylar; 3000 m Koşu, Mekik ve Şınav branşlarından değerlendirilir. Komando branşı hariçindeki adaylar için Fiziki Kabiliyet ve Yeterlilik Testi Standartları TABLO-5’dedir.
  Komando branşına müracaat eden adaylar ise; 1500 m. Koşu, Mekik, Şınav, Barfiks, Bomba Koşusu ve Sürünme branşlarında değerlendirilir. Komando adayları için Fiziki Kabiliyet ve Yeterlilik Testi Standartları TABLO-6’dadır. Değerlendirmede branşların her birinden ayrı ayrı 50 ve daha yukarı puan alanlar mülakata çağrılır
  (4) Sonuçlara itiraz eden adaylar için, Sınav Komisyon Başkanının başkanlığında, bir sınıf subayı ve bir beden eğitimi öğretmeninden oluşan "Nihai Karar komisyonu" teşkil edilir. Komisyonun verdiği karar kesin olup, değiştirilemez ve itiraz edilemez.
  (5) Psikoteknik Test uygulaması; Şoför branşlarını seçmiş olan adaylardan Fiziki Kabiliyet Yeterlilik Testinde başarılı olanlara Ulş.Okl. ve Eğt.Mrk.K.lığınca (İzmir) uygulanacaktır.
  c. Mülakat Sınavı Uygulama Esasları:
  (1) Mülakat sınavı; Kara Kuvvetleri Personel Temin Merkezi Komutanlığı (Cebeci/ANKARA)'nda yapılacaktır. Mülakat sınavı; ön sağlık kontrolü ve fiziki kabiliyet yeterlilik testinde başarılı olan adaylara uygulanacaktır.
  (2) Mülakatta asgari geçer not 70’tir. Bunun altında not alan adaylar elenmiş sayılacaklardır.
  (3) Adaylar Mülakata gelirken aşağıdaki belgeleri getireceklerdir;
  (a) Adaya ait nüfus cüzdanı sureti (üç adet, fotoğraflı, Muhtar, Noter veya Nüfus Müdürlüğünden onaylı),
  (b) Adaya ait 13 (onüç) adet vesikalık fotoğraf.
  (4) Mülakat sınavı sonucunda başarılı olan adaylara, sağlık raporu işlemleri için hastane sevk belgesi verilecektir. Yapılan sınavlar sonucunda başarı olan asil/yedek aday listesi ve konu ile ilgili açıklamalar 11 Eylül 2009 tarihinde www.kkk.tsk.mil.tr İnternet adresinde yayımlanacaktır. 3. 3
  dark.water
  Asker Üye
  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM  BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMASI


  1. BAŞVURU SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK KONULAR

  a. Adaylar başvuru şartlarında belirtilen koşulların tamamına uygun olmak zorundadır.

  b. Online Başvuru Formunda doldurulması gereken bütün bölümler tam ve doğru olarak doldurulmalıdır.

  c. Adayların yazışma adresleri ile telefon numaralarını tam ve eksiksiz olarak doldurmaları gerekmektedir. Adaylar ikamet ettikleri adresleri yazarlarken, mutlaka ikamet yerlerinin posta kodunu doğru olarak doldurmalıdır.

  ç. Online Başvuru Formunda adayların doldurdukları bilgilerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki müeyyidelerden adaylar sorumludur.

  d. Verilen bilgilerin eksik ve hatalı olduğunun tespit edilmesi hâlinde aday elenmiş kabul edilecek ve işlemleri iptal edilecektir.

  e. Temin faaliyet takvimi gerekli görüldüğünde idarece değiştirilebilecektir.

  2. UZMAN ERBAŞ ONLINE BAŞVURU FORMU DOLDURMA TALİMATI:

  Adaylar aşağıda açıklanan Başvuru Formu doldurma talimatını iyice okuyup anladıktan sonra “ONLINE BAŞVURU FORMU”nu tıklayarak dolduracaklardır.

  1. T.C.KİMLİK NUMARASI:
  T.C.Kimlik numaranızı (11 haneli) tam ve doğru olarak yazınız.

  2. ADI:
  Adınızı ilgili kutucuğa büyük harflerle yazınız. Adınızı yazmanız için bu alanda 20 harflik bir yer ayrılmıştır. Birden fazla adınız varsa, nüfus cüzdanınızda olduğu gibi, diğer adınızı arada bir boşluk bırakarak yazınız. İsim veya isimlerinizi yazdığınızda ilgili alana sığmaması durumunda, birinci adınızı açık olarak sığdığı kadarıyla, ikinci adınızı bir boşluk bırakarak baş harfini yazınız.

  3. SOYADI:
  Soyadınızı ilgili kutucuğa büyük harflerle yazınız. Soyadınızı yazmanız için 25 harflik bir yer ayrılmıştır. Nüfus cüzdanınızda olduğu gibi, soyadınızı ilgili kutucuğa sığdığı kadar yazınız. Birden fazla soyadınız varsa, sırasıyla arada bir boşluk bırakarak yazınız.

  4. BABA ADI:
  Babanızın adını veya adlarını ilgili kutucuğa, size ait nüfus cüzdanınızdaki kayda uygun olarak büyük harflerle yazınız.

  5. ANNE ADI:
  Annenizin adını veya adlarını ilgili kutucuğa, size ait nüfus cüzdanınızdaki kayda uygun olarak büyük harflerle yazınız.

  6. DOĞUM TARİHİ:
  Nüfus cüzdanınızda yazan veya düzeltilmemiş nüfus kaydına göre olan doğum tarihinizi gün/ay/yıl olarak ilgili bölümden bularak seçiniz.

  7. DOĞUM YERİ İL/İLÇE:
  Nüfus cüzdanınızın “doğum yeri” bölümünde yazılı olan il/ilçeyi, ilgili bölümden önce ili, sonra ilçeyi bularak seçiniz.

  8. NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU İL/İLÇE :
  Nüfus cüzdanınızın “nüfusa kayıtlı olduğu” bölümünde yazılı olan il/ilçeyi, ilgili bölümden önce ili, sonra ilçeyi bularak seçiniz.

  9. CİLT NU./ SAYFA NU. (AİLE SIRA NU.)/ SIRA NU. :
  Nüfus cüzdanınızın “cilt nu.”, “sayfa nu. (aile sıra nu.)” ve “sıra nu.” bölümünde yazılı olan numarayı tam ve doğru olarak sırasıyla yazınız.

  10. MEDENİ HALİ:
  Medeni halinizi belirten size uygun seçeneği işaretleyiniz.

  11. CİNSİYETİ:
  Cinsiyetinizi belirten seçeneği işaretleyiniz.

  12. SÜREKLİ İKAMET ADRESİ:
  Hâlen ikamet edilen adresinizi tam ve doğru olarak yazınız. İlgili bölümden önce, ikamet edilen il müteakiben ilçe bölümü seçilecektir.

  13. POSTA KODU:
  Posta kodunuzu tam ve doğruolarak yazınız. Bilmiyorsanız en yakın PTT şubesinden öğreniniz.

  14. TELEFON NUMARASI:
  Size en kısa zamanda ulaşabilmemiz maksadıyla; 10 haneli telefon numaranızı (alan kodunu belirterek) yazınız. (PTT kayıtlı olması önemlidir)

  15. E-POSTA:
  Varsasize ait e-posta adresinizi tam ve doğru olarak küçük harflerle yazınız.

  16. CEP TELEFON NUMARASI:
  En kısa zamanda ulaşabileceğimiz size veya bir yakınınıza ait cep telefonunun numarasını tam ve doğru olarak yazınız.

  17. EHLİYET :
  Sahip olduğunuz Sürücü Belgesinin sınıfını ilgili bölümden seçiniz. Sürücü Belgesi almak için başvuruda bulunduysanız ve hâlen belgenizi almadıysanız kodlama yapmayacaksınız. Sürücü Belgesine sahip olmayan adaylar kodlama yapmayacaktır.

  18. BABA MESLEĞİ:
  Babanızın (sağ veya vefat) mesleğini ilgili bölümden seçiniz.

  19. ANNE MESLEĞİ:
  Annenizin (sağ veya vefat) mesleğini ilgili bölümden seçiniz.

  20. BABA ÖĞRENİM DURUMU:
  Babanızın (sağ veya vefat) öğrenim durumunu ilgili bölümden seçiniz.

  21. ANNE ÖĞRENİM DURUMU:
  Annenizin (sağ veya vefat) öğrenim durumunu ilgili bölümden seçiniz.

  22. ÖĞRENİM DURUMU:
  En son öğrenim durumunuzu belirleyen size uygun bölümü seçiniz.

  23. YABANCI DİL BİLGİSİ:
  Öğrenim gördüğünüz veya bildiğiniz yabancı dil durumunuzu ilgili bölümden seçiniz.

  24. MEZUN OLDUĞU LİSE TÜRÜ:
  Mezun olduğunuz lise türünü ilgili bölümden seçiniz.

  25. LİSE VE DENGİ OKUL BÖLÜMÜ:
  Lise öğreniminizi, hangi bölümde tamamladıysanız ilgili kutucuktan seçerek işaretleyiniz. 4. 4
  dark.water
  Asker Üye
  26. MESLEK YÜKSEK OKULU BÖLÜMÜ:
  Meslek Yüksek Okulu mezunu iseniz bölümünüzü ilgili bölümden seçiniz. Hâlen Meslek Yüksek Okulunda öğreniminize devam ediyorsanız işaretlemeyiniz.

  27. 4 YILLIK FAKÜLTE BÖLÜMÜ:
  4 yıllık veya daha uzun süreli üniversite/fakülte mezunu iseniz bölümünüzü seçiniz. Hâlen 4 yıl ve daha fazla süreli üniversite/fakültede öğreniminize devam ediyorsanız işaretlemeyiniz.

  28. ÜNİVERSİTE ADI:
  Okuduğunuz üniversitenin adını ilgili bölümden seçerek işeretleyiniz.

  29. ASKERLİK STATÜSÜ:
  Askerlik hizmetini hangi statüde yapıyor veya yaptıysanız onu seçiniz.

  30. ASKERE SEVK (BAŞLAMA) TARİHİ:
  Müracaat tarihinde, askerlik hizmetine devam eden adaylar, askerlik şubelerinden askere sevk belgesini aldıkları tarihi gün/ay/yıl olarak ilgili bölümden seçeceklerdir. Sadece askerlik hizmetini yapmakta olan adaylar tarafından işaretlenecektir. Bilmiyorsanız Askerlik Şubesinden öğrendikten sonra başvurunuzu yapınız.

  31. TERHİS TARİHİ:
  Askerlik Şubesinden aldığınız terhis belgenizde yazılı olan terhis tarihinizdir. Terhis tarihi gün/ay/yıl olarak ilgili bölümden seçilecektir. Hâlen silâhaltındaysanız bu bölümü işeretlemeyiniz. Terhis tarihinizin üzerinden, müracaat tarihine kadar (26 Haziran 2009) 3 yıl (36 ay)’dan daha fazla süre geçtiyse müracaatınız geçersiz sayılacaktır (26 Haziran 2006 tarihinde ve daha sonraki tarihlerde terhis olanlar müracaat edebilirler). Bilmiyorsanız Askerlik Şubesinden öğrendikten sonra başvurunuzu yapınız.

  32. GÖREV YAPTIĞINIZ KUVVET:
  Askerlik hizmetinizi hangi kuvvette yapıyor veya yaptıysanız ilgili kuvveti seçiniz.

  33. ASKERLİK YAPTIĞI SINIF:
  Askerlik hizmetinizi hangi sınıfta yapıyor veya yaptıysanız ilgili bölümden seçiniz.

  34. ASKERLİK YAPTIĞI BRANŞ:
  Askerlik hizmetinizi hangi branşta yapıyor veya yaptıysanız ilgili bölümden seçiniz.

  35. RÜTBENİZ:
  Askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış olanların terhis belgesinin “Rütbesi” hanesinde belirtilen rütbedir. Hâlen silah altında iseniz bulunduğunuz rütbeyi seçiniz.
  (Askerlik hizmetini Yedek Subay olarak tamamlayanların müracaatları kabul edilmeyecektir).

  36. ASKERLİK HİZMETİNİ “KOMANDO” OLARAK YAPIYORUM/YAPTIM:
  Askerlik hizmetini komando olarak yapmış olan adaylar evet seçeneğini, diğer adaylar hayır seçeneğini işaretleyecektir.

  37. BİRLİK ADRESİ:
  Hâlen askerlik hizmetine devam eden adaylar, birlik adresini tam ve doğru olarak yazarak, birlik il ve ilçe kutucuğu tıklanarak birliğin bulunduğu önce il, sonra ilçe bölümü seçilecektir. Terhis olmuş adaylar bu haneyi boş bırakacaktır.

  38. TERCİH ETTİĞİ BRANŞ:
  Tercih ettiğiniz branşı ilgili bölümden seçiniz ve işaretleyiniz. Mutlaka niteliklerinize tam olarak uyan branşı işeretleyiniz.(TABLO-1’E BAKINIZ.)

  39. SINAV MERKEZİ TERCİHİ:
  Yazılı sınav, Adana, Ankara, Balıkesir, Bolu, Çorlu, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Erzincan, Gaziantep, Isparta, İstanbul, İzmir, Konya, Kayseri, Malatya, Manisa, Samsun, Sivas, Trabzon, Van ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (Girne)’de yapılacaktır. Tercih edilen sınav merkezlerinin kapasitelerinin dolması hâlinde İDARE tarafından, boş kapasitesi bulunan diğer sınav merkezlerine veya ihtiyaca göre açılabilecek diğer sınav merkezlerine planlama yapabilecektir. İdare tarafından gerekli görülürse, başvuru durumuna göre bazı sınav merkezleri kapatılabilecektir.

  40. BAŞKA BİR BRANŞA YERLEŞTİRİLMEYİ KABUL EDİYORUM:
  Temini yapılacak branşda kontenjana giremeyen adaylar, evet bölümünü işaretlerse İdarece uygun görüldüğü takdirde diğer sınıf/branşlarda istihdam edilebileceklerdir. Bu nedenle başka sınıf ve branşlara yerleştirilmek isteyen adaylar evet, istemeyen adaylar ise hayır seçeneğini işaretleyecektir.

  ÖNEMLİ NOT:

  1. Online Başvuru formunu eksiksiz, tam ve doğru olarak doldurduktan sonra resimde üretilmiş dört karakterli ONAY ŞİFRESİNİ ilgili yere girerek “KAYDET” düğmesine basınız.

  2. Açılan ikinci sayfada bulunan ADAY NUMARASI, ADI, SOYADI VE T.C. KİMLİK NUMARASINI gerektiğinde kullanmak üzere mutlaka not ediniz, bir başkası ile paylaşmayınız ve kaybetmeyiniz. Bu maksatla, ikinci sayfanın bilgisayar çıktısını alıp saklamanız faydalı olacaktır.

  3. Bilgilerinizde değişiklik olduğu takdirde, başvuru ana sayfasından “Bilgilerimi Güncellemek İstiyorum” seçeneği seçilerek, güncellenecek bilgilerinizi düzeltiniz. Diğer aşamaları da takip ederek kayıt düzeltme işleminizi tamamlayınız. (Aday numaranızın değişmemesi gerekmektedir)

  4. Başvuru kılavuzunda belirtilen nitelikleri taşımayan adayların başvuruları, online başvuru formunu doldurarak kayıt numarası alsalar dahi, başvuru niteliklerini taşımadıkları tespit edildiğinde başvuruları geçersiz kabul edilecektir.

  ÖNEMLİ OKUYUNUZ: ADAY NUMARANIZI KAYBETMEYİNİZ. İdarece, adayların yazılı, şifahen veya bilgi edinme başvurusu yolu ile yapacakları “Aday Numarasını Öğrenme” taleplerine yanıt verilmeyecektir.

  Başvuru esnasında karşılaştığınız sorunlarla ilgili irtibat numaraları:
  (0 312) 411 59 10
  (0 312) 411 59 11
  (0 312) 562 11 11

 5. 5
  HHaSReTiMM
  Emekli
  Kara Kuvvetleri Komutanlığına İstihtam Edilmek Üzere Uzman Erbaş Alınacaktır

+ Yorum Gönder

Hızlı Cevap Hızlı Cevap


:
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi