Genel Muhasebe Deneme Sınavı

+ Yorum Gönder
Öğretim ve Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) Bölümünden Genel Muhasebe Deneme Sınavı ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Heroes*
  Emekli
  Reklam

  Genel Muhasebe Deneme Sınavı

  Reklam  Genel Muhasebe Deneme Sınavı

  Forum Alev
  Aöf Genel Muhasebe Dersi - Aöf Eşit Ağırlık Bölümü Dersleri - Aöf Genel Muhasebe Test Soruları  1) Aşağıdaki işlemlerden hangisi mali nitelikli işlem değildir?


  A) İşletmenin kredili mal satması
  B) İşletmenin bankada kredi kullanmak üzere sözleşme yapması
  C) İşletmenin bankalardaki mevduat hesabına faiz tahakkuk ettirilmesi
  D) İşletmenin sermayesini ortaklardan nakit para olarak arttırması
  E) İşletmenin personelinden olan alacağının personelin ücretinden kesmesi
  2) Binalar 44.000.000
  Nakit 500.000
  Alacak Senetleri 30.000.000
  Mevduat 15.500.000
  Satıcılar 27.000.000
  Banka Kredileri 38.000.000
  Buna göre özsermaye, kaç TLdir?


  A) 15.000.000 TL
  B) 20.000.000 TL
  C) 30.000.000 TL
  D) 25.000.000 TL
  E) 35.000.000 TL
  3) Aşağıdaki şeklin özelliğini gösteren hesap aşağıdakilerden hangisidir?


  A) Borçlar
  B) Kasa
  C) Sermaye
  D) Borç senetleri
  E) Banka kredileri
  4) Kasadan para çekilerek bankaya yatırılması işlemi, hangi fişe yazılır?


  A) Çek
  B) Tediye fişi
  C) Muhasebe defteri
  D) Mahsup fişi
  E) Tahsil fişi
  5)
  Bir işletmenin işe başlama tarihindeki mali durumu şöyledir:
  Kasa : 200.000.000TL
  Ticari mallar: 3.400.000.000TL
  Bankalar : 1.400.000.000TL
  Banka kredileri: 2.000.000.000TL
  Buna göre, açılış maddesinde sermaye hesabına yapılacak kayıt hangisidir?


  A) 5.000.000.000TL borç
  B) 5.000.000.000TL alacak
  C) 3.000.000.000TL borç
  D) 3.000.000.000TL alacak
  E) 2.000.000.000TL alacak
  6) İşletmenin sınırsız kabul edilen ömrünün belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak saptanması, dolayısıyla gelir ve giderlerin tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmesi, hangi muhasebe kavramının gereğidir?


  A) Sosyal sorumluluk
  B) İhtiyatlılık
  C) İşletmenin sürekliliği kavramı
  D) Özün önceliği kavramı
  E) Dönemsellik kavramı
  7) Aşağıdaki hesaplardan hangisi alacak kalanı vermez?


  A) Bankalar
  B) Yurtiçi Satışlar Hs
  C) Borç Senetleri Hs
  D) Banka Kredileri
  E) Satıcılar Hs  8) Hisse senedinin alış bedeli ile hisse senedinin satışından elde edilen tutar arasındaki olumlu fark hangi hesabın neresinde gösterilir?


  A) Hisse Senedi Satış Kârının alacağına
  B) Hisse Senedi Satış Zararının alacağında
  C) Menkul Kıymet Satış Kârının alacağına
  D) Menkul Kıymet Satış Zararının borcunda
  E) Hisse Senetleri Hesabının borcunda  9) İşletmenin, bir müşteriden olan senetsiz alacağının bankadaki mevduat hesabına yatırılması durumunda bu tutar hangi hesaba ve ne şekilde kaydedilir?


  A) Kasa Hesabının borcuna
  B) Satıcılar Hesabının alacağına
  C) Banka Kredileri Hesabının borcuna
  D) Bankalar Hesabının alacağına
  E) Bankalar Hesabının borcuna
  10) Kısmen peşin, kısmen senet ciro edilerek satın alınan ve katma değer vergisine tabi olan taşıt araçlarının muhasebeleştirilmesi sırasında aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılmaz?


  A) Alacak Senetleri Hesabı borçlandırılır
  B) Alacak senetleri Hesabı alacaklandırılır
  C) İndirilecek KDV Hesabı borçlandırılır
  D) Taşıtlar Hesabı borçlandırılır
  E) Kasa Hesabı alacaklandırılır
  11) İşletme ( Bankasına yazılı teminat vererek Alacaklı Cari Hesabından 500.000.000 liralık tutarın aynı banka nezdindeki Borçlu Cari Hesabına aktarılmasını istemiştir. Bu durumda yapılacak muhasebe kaydında hangi hesap borçlandırılır?


  A) Borçlu Cari Hesap
  B) Bankalar
  C) Banka Kredileri
  D) Finansman Giderleri
  E) Alacaklı Cari Hesap
  13) Aşağıdakilerden hangisi borç çeşitlerinden değildir?


  A) Satıcılar
  B) Borç senetleri
  C) Ortaklara borçlar
  D) Verilen sipariş avansları
  E) Ödenecek vergi ve fonlar  14) Mutlu Ltd. Şti.�nin Haziran ayı personeline ait bilgileri şöyledir:
  Bürüt ücret: 2 milyar
  SSK İşçi Payı: 280 milyon
  SSK İşveren Payı: 330 milyon
  Damga Vergisi: 12 milyon
  Gelir Vergisi: 440 milyon
  Bu durumda ücretin tahakkuk kaydında personele borçlar hesabına ne kadar kayıt yapılır?


  A) 2.330.000
  B) 1.218.000
  C) 1.268.000
  D) 1.160.000
  E) 938.000  15) Anonim şirket çıkardığı hisse senetlerine %50 (primli) fazlasını sattığında bu faz-lalığı hangi hesabın neresinde gösterir?


  A) Menkul Kıymet Satış Kârı Hesabının alacağında
  B) Menkul Kıymet Satış Kârı Hesabının borcunda
  C) Hisse Senetleri Hesabının alacağında
  D) Menkul Kıymet Değer Artışları Hesabının borcunda
  E) Hisse Senedi İhraç Primleri Hesabının alacağında  16) İşletmenin faaliyetleri sonucu oluşan kâr nihai olarak hangi hesabın neresinde gösterilir?


  A) Dönem Kâr veya Zararı Hesabının alacağında
  B) Dönem Net Kârının alacağında
  C) Dönem Net Kârının borcunda
  D) Dönem Net Kâr veya Zararı Hesabının alacağında
  E) Dönem Net Kâr veya Zararı Hesabının borcunda
  17) İşletme 4000TL sı genel yönetim gider yerine, 6000 TL si pazarlama gider yerine ait olmak üzere 10.000TL elektrik gideri ödemiştir.
  İşletmenin yapacağı kayıtta hangi hesap ne kadar alacak kaydı verir?


  A) Kasa 10.000 TL
  B) Pazarlama satış ve dağıtım giderleri 6.000 TL
  C) genel yönetim giderleri 4.000TL
  D) genel yönetim giderleri 10.000 TL
  E) Pazarlama satış ve dağıtım giderleri
  18) Gelir giderlerle ilgili hangisi yanlıştır?


  A) Dönem sonunda kâr veya zarar hesabına devredilerek kapatılırlar
  B) Gelir tablosunda görülürler
  C) Gelirlerdeki artışlar alacağa yazılır
  D) Giderler alacak kaydıyla kapanırlar
  E) Kalanları bilançoya aktarılır
  19) Aşağıdaki değerleme yöntemlerinden hangisi, Vergi Usul Kanununda yer almaz?


  A) Mali tablo ölçüsü
  B) Tasarruf değeri ölçüsü
  C) Mukayyet değer
  D) İtibari değer ölçüsü
  E) Emsal bedeli ve ücreti


  20) Mali kâr aşağıdakilerden hangisine göre saptanır?


  A) Türk Ticaret Kanunu
  B) Vergi Usul Kanunu
  C) Fon kanunları
  D) Sözleşme hükümleri
  E) Kâr zarar mevzuatı


  Cevaplar

  1-B
  2 D
  3 B
  4 B
  5 D
  6 E
  7 A
  8 C
  9 E
  10 A
  11 C
  12 A
  13 D
  14 C
  15 E
  16 B
  17 A
  18 E
  19 A
  20 B 2. 2
  Filiz
  Bayan Üye

  Cevap: Genel Muhasebe Deneme Sınavı

  Reklam  Genel muhasebe dersleri oldukça geniş kavramları ele almaktadır.Bu konulara hakim olanlar şirketlerde çok faydalı olacaklardır.Büyük ciroya sahip iş yerlerinde muhasebeci olanlar güncel kanunları inceleyerek kendilerini yenileyebilirler.+ Yorum Gönder

Hızlı Cevap Hızlı Cevap


:
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi